Månetoppen 30 A

Moen

Soverom
3 stk
Størrelse
66m2
Prisantydning
1 490 000,-

Leiligheten ligger i byggets 3. etasje og har flott utsikt ut over Istind Alpingrend, totalt 3 soverom, stue/kjøkken, bad, wc, badstu og sportsbod. Utgang til balkong. Dette er en leilighet som holder en gjennomgående god standard og er godt vedlik... Les mereholdt siden byggeår. Leiligheten kan utleies via bookingen til Fjellandsbyen eller utleies av eier, eller evt. kun benyttes til eget bruk. Ved utleie kan dette generere gode leieinntekter. Leiligheten har fin beliggenhet med nydelig og fri utsikt over Målselvdalen i Fjellandsbyen. Her har du umiddelbar nærhet til anlegget, men likevel skjermet fra restaurant og alpinbakke. Målselv Fjellandsby er et alpinanlegg med 3 heiser og 13 kilometer nedfart. I tillegg har en langrennsløper, sportsbutikk, kafé og pub. Området ligger ca. 250-350 m over havet. For ytterligere informasjon ta kontakt med ansvarlig megler Jonas Bergersen.

Prisantydning: 1 490 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 833,-
Primærrom: 64
Bruksareal: 66
Soverom: 3
Byggeår: 2008
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Månetoppen 30 A
9321 Moen
3. etasje
Oppdragsnummer 52-19-0205
Totalvurdering Leiligheten ligger i byggets 3. etasje og har flott utsikt ut over Istind Alpingrend, totalt 3 soverom, stue/kjøkken, bad, wc, badstu og sportsbod. Utgang til balkong.
Dette er en leilighet som holder en gjennomgående god standard og er godt vedlikeholdt siden byggeår.

Leiligheten kan utleies via bookingen til Fjellandsbyen eller utleies av eier, eller evt. kun benyttes til eget bruk. Ved utleie kan dette generere gode leieinntekter.

Leiligheten har fin beliggenhet med nydelig og fri utsikt over Målselvdalen i Fjellandsbyen. Her har du umiddelbar nærhet til anlegget, men likevel skjermet fra restaurant og alpinbakke.

Målselv Fjellandsby er et alpinanlegg med 3 heiser og 13 kilometer nedfart. I tillegg har en langrennsløper, sportsbutikk, kafé og pub. Området ligger ca. 250-350 m over havet.

For ytterligere informasjon ta kontakt med ansvarlig megler Jonas Bergersen.
Matrikkel Gnr.29 Bnr.147 Snr.33 i Målselv kommune
Beliggenhet Målselv Fjellandsby er et særdeles attraktivt område med tilgang til flotte aktiviteter. Om vinteren kan kjøre i skibakker, skipark og langrennsløyper. Anlegget har også restaurant, pub, sportsbutikk med mer. På sommeren er det et fantastisk aktivitetstilbud for hele familien med bl.a. Polarbadet badeland, Dividalen Nasjonalpark og laksefiske i en av Norges beste lakseelv.

Ca. 1 time og 45 minutters kjøring fra Tromsø og ca. 20 minutters kjøring fra Bardufoss flyplass.
Adkomst God adkomst.
Tomt/beskaffenhet Felles tomt.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Leilighet
Byggeår 2008
Areal Primærrom: 64 kvm, Bruksareal: 66 kvm, Bruttoareal: 70 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1, Ekstratoalett: 1, Antall rom: 4
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest datert 19.08.2008.
Innhold Inngår i P-rom:
3. etasje: Entré, gang, 3 soverom, stue/kjøkken, bad og wc-rom.

Utgang til balkong og oppbevaring i sportsbod.

Det kan være noe avvik mellom opprinnelige tegninger og faktisk løsning. Megler har ikke kontrollmålt arealet.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering på felles parkeringsområde.
Enkel adkomst til leilighetene. Det er tilrettelagt med kjøreveg helt inn til leilighetsbyggene, samt biloppstillingsplasser for boende og besøkende.
Tomten Areal: 6 318 kvm, Eierform: Punktfestetomt, Utløpsår feste: 87, Festeavgift: 2450
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen ligger i et område regulert til næring/ kombinert formål bestående av fritidsbebyggelse/forretning/hotell. Ref. reguleringsplan av 29.09.06 med saksnr. 79/06.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 490 000,- / Fellesutgifter: 833,- pr. mnd
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 690 556,-
Formuesverdi sekundærbolig: ,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2018.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 16 662,- pr. År.
Energiforbruk
Selger oppgir et strømforbruk på ca. kr. 750,- i mnd. Dette inkluderer strøm og nettleie.
Adgang til utleie Det er tinglyst utleieklausul på disse leilighetene.

Det innebærer at eiers er forpliktet til å fristille leiligheten i minimum 35 uker av året, til formål leietaker ønsker å benytte seksjonen til. Øvrig tid av året kan eier benytte leiligheten til eget bruk.

Dette er med på å generere gode leieinntekter for eier, som kan være med på å dekke lån og/eller øvrig vedlikehold av leiligheten.
Leieinntekter Leieinntektene er variable iht sesong, der høytid er vinter og spesielt påske.
Fra ca. kr. 500,- til kr. 1.000,- per døgn.
Fellesutgifter Kr 833,- per mnd.

Felleskostnader inkluderer bl.a.:
Forsikring, tv signaler + andre kostnader som revisor, regnskapsførsel og utvendig nødvendig vedlikehold.

Festeavgiften er kr. 4 793,- pr år for denne leiligheten. Neste regulering av festeavgiften er i 2017. Det er ikke innløsningsrett for fester.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Se vedlagt grunnboksutskrift.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Sparebank1
Polisenummer: 18261301/6
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæring
Opplysninger forretningsfører
Tegninger
Ferdigattest
Grunnkart
Grunnboksutskrift
Leiekontrakt ved utleie
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Ved å ha hytte i området forplikter man seg til å kjøpe ett årskort i skibakken til ca. kr 4.000,- pr år og det er pliktig medlemskap i velforening/huseierforening.

Megler:

Jonas Bergersen

+47 977 39 732

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Lys og åpen stue/kjøkkenløsning med utgang til balkong
Lys og åpen stue/kjøkkenløsning med utgang til balkong
Kjøkken er tidløst med spiseplass
Kjøkken er tidløst med spiseplass
Stue
Stue
Gang
Gang
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Fliselagt baderom
Fliselagt baderom
Badstue
Badstue
WC-rom
WC-rom
Entré med skyvedørsgarderobe
Entré med skyvedørsgarderobe
Planskisse
Planskisse
Balkong med fin utsikt fra 3. etasje
Balkong med fin utsikt fra 3. etasje
Utsikt
Utsikt
Trapp til leiligheten
Trapp til leiligheten
Rett i nærheten av bakken!
Rett i nærheten av bakken!
Leiligheten ligger skjermet i 3. etasje
Leiligheten ligger skjermet i 3. etasje
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk