Skogåsvegen 23

Tromsø

Soverom
1 stk
Størrelse
41m2
Prisantydning
1 990 000,-

Fin leilighet med sentral plassering. Boligen har enkel adkomst og inneholder entré/gang, soverom, wc-rom, dusj/vaskerom, stue og kjøkken. Boligen ligger i området øvre del, Storskogen, midtre øvre del av Tromsøya. Området er et etablert boligområd e, ca 2 km til sentrum og UNN/UiT. Det er forholdsvis kort avstand til barneskole og barnehage. Nærhet til populært rekreasjonsområde, Charlottenlund, og lysløype langs toppen av Tromsøya. Meget gode sol- og lysforhold. For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Robin Cornelius Lund. ... Les mer

Prisantydning: 1 990 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 41m2
Bruksareal: 41m2
Soverom: 1
Byggeår: 1953
Energimerking: G

Se full beskrivelse

Eiendom Skogåsvegen 23
9011 Tromsø
Oppdragsnummer 52-19-0207
Totalvurdering Fin leilighet med sentral plassering.

Boligen har enkel adkomst og inneholder entré/gang, soverom, wc-rom, dusj/vaskerom, stue og kjøkken.

Boligen ligger i området øvre del, Storskogen, midtre øvre del av Tromsøya. Området er et etablert boligområde, ca 2 km til sentrum og UNN/UiT. Det er forholdsvis kort avstand til barneskole og barnehage. Nærhet til populært rekreasjonsområde, Charlottenlund, og lysløype langs toppen av Tromsøya. Meget gode sol- og lysforhold.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Robin Cornelius Lund.
Matrikkel Gnr.119 Bnr.999 Snr.1 i Tromsø kommune
Beliggenhet Her bor du nært til lysløype og fine turveger, og det populære rekreasjonsområdet på Charlottenlund. Nært bl.a. skole, barnehage, buss og Tromsø sentrum.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Skrånende tomt fallende mot øst. Beplantet med plen og noen større lauvtrær. Støttemur mot hovedveg.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Leilighet
Byggeår 1953
Areal Primærrom: 41 kvm, Bruksareal: 41 kvm, Bruttoareal: 49 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 1, Bad: 1, Ekstratoalett: 1, Antall rom: 2
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Antatt betonfundamenter. Grunnmur av betongstein m/luftespalte og skjellsandstein. Innvendig påforet og antatt isolert. Utvendig pusset og malt.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Yttervegger av bindingsverk utvendig kledd med trepanel. Trebjelkelag.

Dører og vinduer
Vinduer av 3-lags isolerglass og 2-lags energiglass. Innvendige glatte hvitmalte dører. Glatt fabrikkmalt ytterdør m/glassfelt.

Takkonstruksjon med yttertak
Saltakform, sperrer, antatt isolert. Tekket med metallplater. Renner og nedløp av metall.

Opplysninger jf. verditakst utført av Kurt Sørensen datert 13.05.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest datert 18.11.1968 på tilbygg.
Innhold Inngår i P-rom:
0. etasje: Vindfang, gang, soverom, wc-rom, dusj/vaskerom, stue og kjøkken.

Dør fra leilighet til felles bodareal i stue.

Opplysninger jf. verditakst utført av Kurt Sørensen datert 13.05.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv: Parkett, laminat, fliser.
Vegg: Malt panel, ferdigbehandlet panelplater, malte plater.
Himling: Folierte/malte plater.

Kjøkken
Innredning med profilerte fabrikkmalte fronter, ventilator, opplegg til smal oppvaskmaskin. Integrert mikro. Benkmontert bereder.

Bad og vaskerom
Badet inneholder dusjkabinett, servant m/innredning og skyllekar. Opplegg for vaskemaskin. Fliser m/sokkelflis på gulv. Baderomspanel på vegg. Naturlig ventilasjon i vegg.
Wc-rom med wc og servant. Flislagt gulv. Malte plater på vegger. Naturlig ventilasjon i vegg.
Fuktsøk er utført, ingen tegn til utilsiktet fukt. Det er benyttet protimeter fuktindikator for søk etter fukt som er påført under normal bruk av våtrommene.

Øvrig:
Sikringsskap med automater montert på fellesbod. Åpent elektrisk anlegg.
Benkemontert bereder.

Opplysninger jf. verditakst utført av Kurt Sørensen datert 13.05.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering på tomt.
Tomten Areal: 505 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål, jf. reguleringsplan datert 02.04.1964.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 990 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Kurt Sørensen den 13.05.19
Takster og verdier Teknisk verdi ;2 002 000,-
Verdi takst ;2 000 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 573 834,-
Formuesverdi sekundærbolig: 2 065 803,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2018.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. ,- pr. .
Energiforbruk Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Selger oppgir et strømforbruk på i snitt ca. 1000 kwh/mnd.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Sameiet - Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

- Kjøper er gjort kjent med at han/hun kun kan erverve 2 seksjoner i sameiet iht. lov om eierseksjoner, § 22, tredje ledd.

- Da det ikke eksisterer vedtekter eller husordensregler for sameiet, reguleres sameieforholdet i hht lov om eierseksjoner av 1997.
Fellesutgifter - Det er pt. ikke noe aktivt sameie og kostnader fordeles fortløpende iht. eierbrøk.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Det foreligger ingen negative servitutter på boligen.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Selgers egenerklæring
Tegninger
Ferdigattest
Reguleringsplan
Energiattest
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Söderberg & Partners. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Robin Cornelius Lund

+47 974 35 860

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Lys og trivelig stue
Lys og trivelig stue
Kjøkken og spiseplass i tilknytning
Kjøkken og spiseplass i tilknytning
Moderne kjøkken innredning med opplegg for hvitevarer
Moderne kjøkken innredning med opplegg for hvitevarer
Spiseplass
Spiseplass
Fra stue er det gang til soverom og badrom
Fra stue er det gang til soverom og badrom
Soverom
Soverom
Baderom med wv, servant og dusjkabinett
Baderom med wv, servant og dusjkabinett
WC
WC
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Utsikt
Utsikt
Utsikt
Utsikt