Nordre Tollbod gate 11 B

Tromsø

Soverom
Størrelse
70m2
Prisantydning
2 990 000,-

Sjarmerende bolig med stort potensiale!Boligen består av to adskilte 2-roms leiligheter.  Boligen er oppført i 1835 og er pusset opp og endret opp gjennom tiden.Leilihet 1 inneholder kjøkken, entré, bad, stue/soverom.Leilighet 2 inneholder bad (1. ... Les meretasje) entré med trapp, kjøkken, stue, soverom. Uteområde i bakgård eies sammen med 11A. Attraktiv beliggenhet med umiddelbar nærhet til alle sentrums fasilitetetes. Ta kontakt med eiendomsmeger Ivar Nerdal for mer informasjon og visning.

Prisantydning: 2 990 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 70m2
Bruksareal: 70m2
Byggeår: 1835

Se full beskrivelse

Eiendom Nordre Tollbod gate 11 B
9008 Tromsø
Oppdragsnummer 52-19-0121
Totalvurdering Sjarmerende bolig med stort potensiale. Boligen består av to adskilte 2-roms leiligheter. Boligen er oppført i 1835 og er pusset opp og endret opp gjennom tiden.

Leilighet 1 inneholder kjøkken, entré, bad, stue/soverom.
Leilighet 2 inneholder kjøkken, entré med trapp, bad, stue, soverom.

Koselig inngjerdet uteområde i bakgård eies sammen med 11A. Attraktiv beliggenhet med umiddelbar nærhet til alle sentrums fasiliteteter.

Ta kontakt med eiendomsmeger Ivar Nerdal for mer informasjon og visning.
Matrikkel Gnr.200 Bnr.895 Snr.1 i Tromsø kommune
Beliggenhet Bolig i nordre del av sentrum. Fin beliggenhet i rolig gate med utsikt mot tromsdalstinden. Nærområdet består i hovedsak av boligeienommer, noe næringsbygg og leiegårder. Meget sentrumsnært, med kort vei til alt at byens fasiliteter og servicetilbud. Umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon.
Adkomst Enkel adkomst fra offentlig vei. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.
Tomt/beskaffenhet Skrånende tomt fallende mot sør. Gangadkomst fra Nordre Tollbodgate.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1835

Boligen er pusset opp og endret opp gjennom tiden
Areal Primærrom: 70 kvm, Bruksareal: 70 kvm, Bruttoareal: 88 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Betong/gråsteinfundamenter på antatt sand/leireholdig grunn. Grunnmur/ringmur i antatt gråstein. Støpt gulv på deler, tregulv på deler.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Vegger av pløyd plank/tømmer, lektet ut og tilleggsisolert, utvendig panelkledning. Tilbygg antatt bindingsverk med utvendig panelkledning. Trebjelkelag.

Dører og vinduer
Vinduer av 2-lags isolerglass + vareglass. 3 takvinduer med 3-lags isolerglass. Et takvindu antas punktert. Profilerte furu dører. Ytterdører profilert, malte, lav dørhøyde ca 1,65-1,7m. Innvendig bratt trapp i tre, malt.

Takkonstruksjon med yttertak
Saltakform, antatt sperrer/takåser. Tekket med betongstein. Renner og nedløp av metall.
Taktekket var snødekt på befaringsdagen. Ekstra takstein ligger i uteboden, som mulig passer.

Opplysninger jf. verditakst utført av Kurt Sørensen datert 07.05.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse grunnet bygningens alder. Ta kontakt med megler for nærmere info.
Innhold Inngår i P-rom:
Leilighet 1:
1. etasje: Kjøkken, entré, bad, stue.

Leilighet 2:
1. etasje: Baderom, entré med trapp.
2. etasje: Kjøkken, gang med trapp, stue/soverom*.

*Soverom er ikke målbart, takhøyde 1,84 m.
Takhøyde i 2. etasje ned til 1,95 m.
Takhøyde i 1. etasje ned til 1,91 m.

Hems i 2. etasje.
Areal under veranda Nordre Tollbodgate 11A er felles for oppbevaring, samt utebod.

Opplysninger jf. verditakst utført av Kurt Sørensen datert 07.05.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv: Laminat, fliser, gulvbord.
Vegg: Malt glassfibervev, malte plater, malt panel. Panel.
Himling: Malte plater/flater, malt panel/panel

Kjøkken:
1. etasje: Innredning med malte profilerte fronter. Fliser over benk. Ventilator. Opplegg til oppvaskmaskin.
2. etasje: Innredning med glatte fronter. Fliser over benk. Ventilator. Opplegg til oppvaskmaskin.

Bad:
1. etasje: Badet inneholder wc, servant og et lite badekar. Opplegg for vaskemaskin. Avtrekk over himling. Vinylbelegg m/oppbrett på gulv, malt glassfibervev på vegg. Fuktsøk er utført, ingen tegn til utilsiktet fukt på badet.
1. etasje: Baderom med wc, servant m/innredning og dusjnisje m/dør. Opplegg for vaskemaskin. Ventil i vegg. Fliser på gulv, fliser og malt glassfibervev på vegg. 2 sluker. Gulvet er fort opp med antatt trematerialer. En flis i dusjnisje er løsnet, underliggende materialer er råteskadet. Indikasjon på fukt i resterende gulv. Badet må utbedres.

Øvrig:
Sikringsskap med skrusikringer og noen automater, skjult og åpent anlegg.
Varmtvannsbereder montert i skap i 2. etasje.
Avtale inngått med HomeNett om installasjon av fibernett.

Opplysninger jf. verditakst utført av Kurt Sørensen datert 07.05.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisitet til oppvarming. Gulvvarme på vindfang m/trapp og på dusj/wc/vaskerom.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkeringskort for beboere i området kan leies av Tromsø kommune.
Tomten Areal: 168 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Området er regulert til boligformål. Gjeldende reguleringsplan er plan for Stortorget - Fagerheim - Elvevold - Bygrensen. Eiendommen ligger også innenfor sentrumsplanen. Ta kontakt med eiendomsmegler for kopi av reguleringsplan med bestemmelser og kart.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 990 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Kurt Sørensen den 07.05.19
Takster og verdier Teknisk verdi ; 3 053 000,-
Verdi takst ; 3 050 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 807 358,-
Formuesverdi sekundærbolig: 2 906 482,-
Formuesverdi gjelder for inntekståret 2018.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 10 132,- pr. År.
Energiforbruk Selger oppgir et strømforbruk på kr. 15 137,- så langt i 2019, for hele boligen.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.

Selger opplyser om leieinntekter i 2. etasje på kr. 10 000,- inkl. strøm, TV og internett.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Det foreligger ingen negativer servitutter.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Gjensidige
Polisenummer: 83961597
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Selgers egenerklæring
Tegninger
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger opplyser om at gulvet i andre etasje er skjeivt og at det mangler noen takstein på taket.

Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Söderberg & Partners. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.

Megler:

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Nordre Tollbod Gate 11B
Velkommen til Nordre Tollbod Gate 11B
Godt med lysinnslipp
Godt med lysinnslipp
Romslig stue i 1. etasje
Romslig stue i 1. etasje
Entré leilighet i 1. etasje
Entré leilighet i 1. etasje
Malte profilerte fronter. Fliser over benk og opplegg til oppvaskmaskin
Malte profilerte fronter. Fliser over benk og opplegg til oppvaskmaskin
God plass til spisegruppe på kjøkken i 1. etasje
God plass til spisegruppe på kjøkken i 1. etasje
Baderom tilhørende leilighet i første etasje. Opplegg for vaskemaskin, dusj med badekar. Ventilasjon i himling.
Baderom tilhørende leilighet i første etasje. Opplegg for vaskemaskin, dusj med badekar. Ventilasjon i himling.
Leilighet 2. Inngangsparti med trapp. Bad til venstre
Leilighet 2. Inngangsparti med trapp. Bad til venstre
Kjøkken andre etajse. Fliser over benk og opplegg for oppvaskmaskin
Kjøkken andre etajse. Fliser over benk og opplegg for oppvaskmaskin
Spisestuen er adskilt fra kjøkkenet
Spisestuen er adskilt fra kjøkkenet
Soverom har skrående vinduer som gir godt med lys.
Soverom har skrående vinduer som gir godt med lys.
Oppholdsrom innredet som soverom
Oppholdsrom innredet som soverom
Baderom tilhørende leilighet i 2. etasje ligger i 1. etasje. Opplegg for vaskemaskin
Baderom tilhørende leilighet i 2. etasje ligger i 1. etasje. Opplegg for vaskemaskin
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Inngjerdet inngangspart
Inngjerdet inngangspart
Uteplass eies og disponeres med nabo i 11 A
Uteplass eies og disponeres med nabo i 11 A