Kråkebollevegen 65

Kvaløya

Soverom
Størrelse
Prisantydning
2 790 000,-
Prisantydning: 2 790 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Kråkebollevegen 65
9104 Kvaløya
Oppdragsnummer 52-19-0165
Totalvurdering Fantastisk mulighet! Stor boligtomt i Kråkebollevegen på 847 kvm med flott solrik beliggenhet i attraktivt boligområde. Tomten er regulert for enebolig med 1 bileilighet eller 2 hybler og har en BYA på inntil 35%. Det ligger vannledning frem til tomten som man kan koble seg på. Kjøper må selv dekke kostnader forbundet med kommunale tilknytningsavgifter. Man må påregne å koble seg på eksisterende avløp til Eidvegen 265 nede ved fylkesvegen.

Eiendom 72/49, har i dag adkomst fra Eidvegen. Denne eiendommen skal ha tinglyst vann, avløp og vegrett over tomten.

Eiendommen kan befares på egenhånd. For mer informasjon og opplysning, ta kontakt med eiendomsmegler Børge Johansen.
Matrikkel Gnr.72 Bnr.323 i Tromsø kommune
Beliggenhet Eiendommen er beliggende på attraktive Strand på Kvaløysletta. Flott utsikt og meget gode solforhold på tomten. Kort veg til skole, butikk, barnehage, turløype, lysløype mv. Fine toppturmuligheter i område.
Adkomst Enkel adkomst fra kommunal veg. Kjøper har selv ansvaret for etablering av adkomst til Kråkebollevegen.
Tomt/beskaffenhet Sørvendt tomt i lett hellende terreng. Tomt er ikke opparbeidet.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 847 kvm, Eierform: Eiet tomt
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål jfr. reguleringsplan nr 1450. Tomten er regulert for enebolig med 1 bileilighet eller 2 hybler og har en BYA på inntil 35%. Kjøper står selv ansvarlig for å få godkjent bolig hos Tromsø kommune.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 790 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1985/294-1/97 Skjønn
14.01.1985
Bestemmelse om vannledning
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere

1997/7409-1/97 Erklæring/avtale
24.06.1997
Bestemmelse om privat beslagsforbud jfr. dekningslovens 3-1
Beslagsforbudet er tatt inn i testamente datert 29.05.97 fra Judit Steen til Kristian Steen.
Gjelder denne registerenheten med flere

2014/161613-1/200 Elektriske kraftlinjer
26.02.2014
Rettighetshaver:Troms Kraft Nett As
Org.nr: 979151950
Avtale om bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg

Det vil også bli tinglyst veg, vann og adkomstrett for eiendommen nedenfor gnr 72, bnr 49.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenoppgave
Matrikkelkart
Reguleringsplan
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven.
Diverse Det vil bli tinglyst veg, vann og adkomstrett for eiendommen nedenfor gnr 72, bnr 49.

Eiendommen har i dag en teig ved Hummervegen, denne vil ikke følge med salget og vil bli fraskilt. Selger dekker kostnader med fraskilling av denne tomten.

Megler:

Børge Johansen

+47 975 23 375

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Kartskisse av tomt
Kartskisse av tomt