Tomasjordnes 69

Tomasjord

Soverom
3 stk
Størrelse
90m2
Prisantydning
5 300 000,-

Flott 4-roms leilighet i fronten på pir 3. Leiligheten går over 2 plan og har en utrolig 180 graders utsikt over Tromsøysundet (fra begge plan). Egen inngang i front av pir 3 (eneste av sitt slag). Innvendig standard er svært høy. Dette gjelder båd... Les mere materialvalg og romløsninger. Parkering i felles garasjeanlegg. Boligen inneholder følgende rom: 1. etasje: Hall m/trapp, bad og 3 soverom og bod. 2. etasje: Stue, kjøkken m/utgang til veranda og spisestue. Garasjeanlegg: Sportsbod med tilhørende parkeringsplass. Ta kontakt med megler Ivar Nerdal for mere informasjon eller visning.

Prisantydning: 5 300 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 5 153,-
Fellesgjeld: 4 642,-
Primærrom: 85
Bruksareal: 90
Soverom: 3
Byggeår: 2006
Energimerking: E

Se full beskrivelse

Eiendom Tomasjordnes 69
9024 Tomasjord
1. etasje
Oppdragsnummer 52-19-0078
Totalvurdering Flott 4-roms leilighet i fronten på pir 3. Leiligheten går over 2 plan og har en utrolig 180 graders utsikt over Tromsøysundet (fra begge plan). Egen inngang i front av pir 3 (eneste av sitt slag). Innvendig standard er svært høy. Dette gjelder både materialvalg og romløsninger. Parkering i felles garasjeanlegg.

Boligen inneholder følgende rom:
1. etasje: Hall m/trapp, bad og 3 soverom og bod.
2. etasje: Stue, kjøkken m/utgang til veranda og spisestue.
Garasjeanlegg: Sportsbod med tilhørende parkeringsplass.

Ta kontakt med megler Ivar Nerdal for mere informasjon eller visning.
Matrikkel Gnr.15 Bnr.1519 Snr.1 med sameiebrøk 89/7949 i Tromsø kommune
Beliggenhet Tomasjordnes er en av Tromsøs nyere og spennende bydeler. Utbygningen representerer første fase i en større utbygning fra Tomasjord og mot Kroken og Movika. Området er utbygget i en moderne men maritim stil. Nærmiljø er vektlagt med flere lekeplasser, balløkke, flotte strandarealer og en rekke hyggelige treffpunkter. Tomasjordnes boligområde befinner seg barnehage, Eurospar-butikk, utendørs friområder med ballbinge, ballplass, grøntområder, lekeapparater, kai-promenade og strandpromenade. Ca. 10 minutter med bil eller buss til universitet, sykehus og eldresenter.
Adkomst Kjør nordover fra Tromsdalen på Tromsøysundvegen, ta inn til venstre ved Sparbutikken. Følg nummerering.
Tomt/beskaffenhet Flat tomt. Bygningsmassen består av blokkbebyggelse. Pent opparbeidede uteområder/fellesområder.

Område kjennetegnes med flotte fellesarealer. Her finner du alt fra kaipromenader, båtplasser, nydelige utsiktspunkter med benker til flotte lekearealer for barna.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Leilighet
Byggeår 2006
Areal Primærrom: 85 kvm, Bruksareal: 90 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1
Byggemåte Antatt ringmur i betong/elementer. Betongsøyler og drager konstruksjon. Bindingsverk antatt isolert med 14 - 17 cm. min.ull. Etasjeskillere som trebjelkelag antatt isolert ca. 20 - 22 cm. min.ull. Utvendig trepanel og noen fasadeplater. Felles trapperom og bod del er oppført i betong/elementer. Vinduer av 2-lags energiglass. Trekonstruksjon tekket med papp. Oppvarming med vannbåren varme med leveranse fra felles varmesentral.

Byggemåte er hentet fra tidligere salgsoppgave og kan avvike fra rett byggemåte.
Ferdigattest Det er gitt midlertidig brukstillatelse for alle leilighetene i blokken benevnt som Pir 3 og 4, datert 04.10.2012.
Innhold Første etasje:
Hall m/trapp, bad og 3 soverom og bod.

Andre etasje:
Stue, kjøkken m/utgang til veranda og spisestue.

Garasjeanlegg:
Sportsbod med tilhørende parkeringsplass.
Standard Gulv: Parkett og fliser.
Vegger: Malte flater og fliser.
Tak: Malte flater.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Oppvarming med vannbåren varme med leveranse fra felles varmesentral. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering i felles garasjeanlegg.
Tomten Areal: 4 257 kvm, Eierform: Fellestomt

Opplysning om tomtestørrelse er hentet fra offentlig register og kan således avvike noe fra faktisk størrelse.
Vei, vann og avløp Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk. Det går private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål ihht. Planident. 0142 med ikrafttredelsesdato 29.03.2017. Gjeldene reguleringsplan er plan nr. 1499 for Tomasjordnes Kartutsnitt og gjeldene reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Det er ikke registrert pågående planarbeid på eiendommen eller i nærheten av eiendommen.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 5 300 000,- / Fellesutgifter: 5 153,- pr. mnd
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 1 130 220,-
Formuesverdi sekundærbolig: 4 068 792,-
Formuesverdi gjelder for inntekståret 2017.
Kommunale avgifter Det skrives ut felles kommunale avgifter til sameiet med kr 882900,00 for år 2019. For å få en oversikt over seksjonens andel av disse avgifter bes sameiet kontaktes direkte.
Adgang til utleie Boligen kan utleies i sin helhet.
Sameiet Strandlandet Borettslag
Fellesutgifter Kr 5 153,- per mnd.

Fellesutgiftene er fordelt på følgende måte:
Grunnleie kr. 144,-
Grunnleie kr. 4 240,-
Tv-internett-Komplett 50 kr. 419,-
Dugnad kr. 100,-
Måler: Enhet: 417/1 ( 417 - 1) kr. 250,-

Se vedlagt opplysning fra forretningsfører.
Fellesgjeld Fellesgjeld kr 4 642,- Fellesformue kr56 065,-
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2014/356619-1/200 Seksjonering
06.05.2014
opprettet seksjoner:
snr: 1
formål: Bolig
tilleggsdel: Bygning
sameiebrøk: 89/7949

Det hviler ingen negative servitutter på eiendommen.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring W.R. Berkley Insurance Norway NUF
Polisenummer: 101301.7
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæring
Informasjon fra forretningsfører
Vedtekter
Husordensregler
Energiattest
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Söderberg & Partners. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.

Megler:

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:

Visninger:

  • 25. mars 2019
  • Kl 1700–1800
Veranda 2. etg.  med utgang fra stue og utsikt mot sør..
Veranda 2. etg. med utgang fra stue og utsikt mot sør..
Fantastisk utsikt mot Trom søya og Tromsøysundet
Fantastisk utsikt mot Trom søya og Tromsøysundet
Salong
Salong
Trapp fra 1. etg. tl stua
Trapp fra 1. etg. tl stua
Detalj fra spiseplass
Detalj fra spiseplass
Moderne og tidløst kjøkken med masse lysinnslipp gjennom store vindusflater.
Moderne og tidløst kjøkken med masse lysinnslipp gjennom store vindusflater.
Praktisk kjøkken med integrerte hvitevarer og parkett på gulvet.
Praktisk kjøkken med integrerte hvitevarer og parkett på gulvet.
Åpen planløsning mellom stue og kjøkken
Åpen planløsning mellom stue og kjøkken
Entre 1. etg. med fliser og varme i gulv
Entre 1. etg. med fliser og varme i gulv
Trapp til 2. etg.
Trapp til 2. etg.
Deler av entre og inngang til 1. etg.
Deler av entre og inngang til 1. etg.
Stort og luftig soverom
Stort og luftig soverom
Gjesterom
Gjesterom
Barneværelse
Barneværelse
Flislagt bad med dusjhjørne og varme i gulv
Flislagt bad med dusjhjørne og varme i gulv
Bad med plass til vaskemaskin og tørketrommel
Bad med plass til vaskemaskin og tørketrommel
Planskisse 1. etg
Planskisse 1. etg
Planskisse 2. etg.
Planskisse 2. etg.
Her kan man nyte utsikten og nærhet til sjøen far veranda i 1. etg.
Her kan man nyte utsikten og nærhet til sjøen far veranda i 1. etg.
Kaipromenade
Kaipromenade
Kaipromenade
Kaipromenade
Utsikt over Tromsøysundet og Nord Tromsøya
Utsikt over Tromsøysundet og Nord Tromsøya
Utsikt mot sør
Utsikt mot sør
Fasade
Fasade

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk