Tomasjordnes 138 401

Tomasjord

Soverom
1 stk
Størrelse
36m2
Prisantydning
790 000,-

Lys og åpen 2-roms i øverste etasje. Åpen planløsning og store vindusflater gir følelsen av god plass. Utgang til balkong fra stue. Generelt moderne god standard med flis, parkett mv. Det er heis i bygget. Romslig sportsbod i underetasjen. Gunstig... Les mer Husbankfinansiering med strøm, oppvarming, kabel-tv og internett inkludert i fellesutgifter. Sentral beliggenhet med kort vei til Eurospar, idrettsanlegg, båthavn og turløyper. Umiddelbar nærhet til buss, med hyppige avganger til UNN/UiT og sentrum. Ca 10 minutters reise. På Tomasjordnes boligområde befinner seg barnehage, Eurosparbutikk, utendørs friområder med ballbinge, ballplass, grøntområder, lekeapparater, kaipromenade og strandpromenade. Ta kontakt med megler Jørn T. Nerdal for mer informasjon og visning.

Prisantydning: 790 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Andel
Felleskostnader pr mnd: 9 834,-
Fellesgjeld: 1 157 597,-
Primærrom: 36
Bruksareal: 36
Soverom: 1
Byggeår: 2008
Energimerking: D

Se full beskrivelse

Eiendom Tomasjordnes 138 401
9024 Tomasjord
4. etasje
Oppdragsnummer 52-19-0080
Totalvurdering Lys og åpen 2-roms i øverste etasje. Åpen planløsning og store vindusflater gir følelsen av god plass. Utgang til balkong fra stue. Generelt moderne god standard med flis, parkett mv. Det er heis i bygget. Romslig sportsbod i underetasjen.

Gunstig Husbankfinansiering med strøm, oppvarming, kabel-tv og internett inkludert i fellesutgifter.

Sentral beliggenhet med kort vei til Eurospar, idrettsanlegg, båthavn og turløyper. Umiddelbar nærhet til buss, med hyppige avganger til UNN/UiT og sentrum. Ca 10 minutters reise. På Tomasjordnes boligområde befinner seg barnehage, Eurosparbutikk, utendørs friområder med ballbinge, ballplass, grøntområder, lekeapparater, kaipromenade og strandpromenade.

Ta kontakt med megler Jørn T. Nerdal for mer informasjon og visning.
Matrikkel Gnr.15 Bnr.1525 Andelsnr.39 Orgnr.993414662 i Tromsø kommune
Beliggenhet Tomasjordnes boligområde er et trivelig bomiljø med barnehage, ballbinge, lekeplasser og turstier. Kort vei til skole, butikk, bussforbindelser, tur- og friområder.
Adkomst Kjør nordover fra Tromsdalen på Tromsøysundvegen, ta inn til venstre ved Sparbutikken. Følg nummerering.
Tomt/beskaffenhet Flat tomt.
Bygningsmassen består av blokkbebyggelse.
Boligtype, og eierform Borettslag Leilighet
Byggeår 2008
Areal Primærrom: 36 kvm, Bruksareal: 36 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Soverom: 1, Antall rom: 2
Byggemåte Oppført som modulbygg i tre på betongdekke og garasje i betong.
Ferdigattest Midlertidig brukstillatelse datert 02.12.2008.
Innhold Inngår i P-rom:

4. etasje: Gang, stue, kjøkken, 1 soverom, bad/WC/vaskerom.

Sportsbod i felles garasjeanlegg.
Standard Gulv: Parkett og flis.
Vegger: Flis og malt.
Himling: Malt.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Vannbåren oppvarming via radiator. På bad er det varme i gulv.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Ingen fast parkering. Mulig for kjøp eller leie av parkeringsplass. Utvendig gjesteparkering.
Tomten Areal: 4 791 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig veg, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Området er regulert til boligformål jf. reguleringsplan datert 18.01.2005.
Sentrale lover Handelen reguleres av borettslagsloven og avhendingsloven.
Økonomiske/formelle opplysninger Borettslag: Strandlandet Borettslag
Andelsnummer: 39
Fellesutgifter: Kr.9 834,- pr Mnd.
Andel fellesgjeld: Kr. 1 157 597,-.
Andel fellesformue: Kr. 20 846,-.

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer 1: 16715313 9 - Husbanken - Saldo: 72 809 919,-
Lånenummer 2: 16715038 2 - Husbanken - Saldo: 16 786 106 ,-
Type: Annuitetslån, 12 terminer per år
Rente: Rentesats pr. 07.08.2018: 1,504 % pa.
Terminer: 256
Opptaksår: 2014
Innfrielse: 2039
Avdrag klient f. år: 3 784 122
Avdrag andel f. mnd. 4 132
Betingelser: Flytende rente
Vedtekter, regler, regnskap ol. Interessenter og budgivere oppfordres til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete reglerom husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).
Prisantydning 790 000,- / Felleskostnader: 9 834,- pr. mnd
Fellesutgiftene dekker bl.a.: Renter og avdrag fellesgjeld, kabel-TV, internett, trappevask, kommunale avgifter, forsikring av bygget, strøm, diverse drift og vedlikehold, mv.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 530 975,-
Formuesverdi sekundærbolig: 1 911 511,-
Formuesverdi gjelder for inntekståret 2017.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter er inkludert i fellesutgifter.
Energiforbruk Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter D
Adgang til utleie Boligen kan leies med styrets samtykke og i vedtektene angitte vilkår.
Borettslag Strandlandet Borettslag
Formann borettslag Guro Haug Nilsen
Fellesutgifter Kr 9 834,- per mnd.
Fellesutgiftene dekker bl.a.: Renter og avdrag fellesgjeld, kabel-TV, internett, trappevask, kommunale avgifter, forsikring av bygget, strøm, diverse drift og vedlikehold, mv.

Fellesutgifter dekker: Vedlikehold, renhold, energi og brensel, forsikring, kommunale utgifter og andre driftskostnader mv.

Fellesutgiftene er fordelt på følgende måte:
Andel felleskostnader kr. 3 288,-
Kapitalkostnader avdrag kr. 4 132,-
Kapitalkostnader renter kr 1 908,-
Internett kr 125,-
Kabel-tv kr 281,-
Vedlikehold kr 100,- (Tilbakebetales ved dugnadsdeltagelse)
Fellesgjeld Fellesgjeld kr 1 157 597,- Fellesformue kr20 846,-
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Ingen rettigheter er registrert på enheten.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.
Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Gjensidige Forsikring
Polisenummer: 78600473
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæring
Informasjon fra forretningsfører
Vedtekter
Budsjett
Energiattest
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Söderberg & Partners. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring
Forkjøpsrett Det er ikke forkjøpsrett

Megler:

Jørn T. Nerdal

+47 928 06 489

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Store vindusflater med mye lysinnslipp
Store vindusflater med mye lysinnslipp
0
Moderne kjøkken med god lagringsplass og fliser over benkeplater
Moderne kjøkken med god lagringsplass og fliser over benkeplater
0
Utgang til balkong fra stue
Utgang til balkong fra stue
God plass til sofa og spisegruppe
God plass til sofa og spisegruppe
0
To dører til soverom for god tilgjengelighet
To dører til soverom for god tilgjengelighet
Baderom med varmekabler og opplegg for vaskemaskin
Baderom med varmekabler og opplegg for vaskemaskin
Inngangsparti
Inngangsparti
Romslig gang
Romslig gang
Utsikt fra balkong
Utsikt fra balkong
Utsikt til Fløya
Utsikt til Fløya
Planskisse
Planskisse
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk