Hornsundvegen 30B

Tromsø

Soverom
4 stk
Størrelse
154m2
Prisantydning
8 690 000,-

Romslig og innholdsrik enebolig med fantastisk utsikt! Boligen er på 2. etasjer med praktisk og godt utnyttet planløsning. 1. etasje består av entré/hall, 3 soverom, bad/vaskerom, kjellerstue og bod. I 2. etasje er det hovedsoverom, stue, kjøkken... Les mer, gang og bad. Fra stue og kjøkken er den flott utsikt og utgang til veranda mot vest. Gjennomgående høy standard og kvalitet på flater og innredninger. Stilfult, moderne og tidløst! 27 kvm carport med bod i bakkant er inkludert i prisen. Opparbeidet parkeringsplass, samt gjesteparkering. Attraktiv beliggenhet på Fagereng med gangavstand til skole, barnehage, Jekta Handelspark, friareal med flott turterreng både sommer og vinter, matbutikk, mv. Området har svært god utsikt og meget gode sol- og lysforhold. For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Tom Espen Stormo.

Prisantydning: 8 690 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 151
Bruksareal: 154
Soverom: 4
Byggeår: 2019
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Hornsundvegen 30B
9013 Tromsø
Oppdragsnummer 52-18-0107
Totalvurdering Romslig og innholdsrik enebolig med fantastisk utsikt!

Boligen er på 2. etasjer med praktisk og godt utnyttet planløsning.
1. etasje består av entré/hall, 3 soverom, bad/vaskerom, kjellerstue og bod. I 2. etasje er det hovedsoverom, stue, kjøkken, gang og bad. Fra stue og kjøkken er den flott utsikt og utgang til veranda mot vest.
Gjennomgående høy standard og kvalitet på flater og innredninger. Stilfult, moderne og tidløst!

27 kvm carport med bod i bakkant er inkludert i prisen.
Opparbeidet parkeringsplass, samt gjesteparkering.

Attraktiv beliggenhet på Fagereng med gangavstand til skole, barnehage, Jekta Handelspark, friareal med flott turterreng både sommer og vinter, matbutikk, mv. Området har svært god utsikt og meget gode sol- og lysforhold.

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Tom Espen Stormo.
Matrikkel Gnr.118 Bnr.305 i Tromsø kommune
Beliggenhet Boligen har en fin beliggenhet og har en flott vestvendt utsikt. Området er meget populært og er meget solrikt. Det er korte avstander til slalåm bakke med skitrekk, ski/sykkel løype, bukta, folkeparken, Fagereng skole, Sorgenfri barnehage og matbutikk. I tillegg er det tilrettelagt gode buss forbindelser både til sentrum, Jekta og UNN/Universitetet. Gang og sykkelvei er etablert helt frem til Jekta.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 2019
Areal Primærrom: 151 kvm, Bruksareal: 154 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 2, Soverom: 4, Bad: 1, Ekstratoalett: 1
Byggemåte Se vedlagt leveransebeskrivelse for nærmere informasjon.
Ferdigattest Ferdigattest er bestilt, men ikke mottatt.
Innhold Inngår i P-rom:
1. etasje: Entré/hall, 3 soverom, gang, bad/wc/vaskerom og stue.
2. etasje: Gang, soverom, bad/wc og kjøkken og stue.

Boligen har i tillegg bod i 1. etasje og utgang til veranda fra stue/kjøkken i 2. etasje.
Standard Se vedlagt leveransebeskrivelse for nærmere informasjon.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Se vedlagt leveransebeskrivelse for nærmere informasjon.
Parkering I carport og på tomten.

Boligen har 1 biloppstillingsplass, samt 1 gjesteparkering.
Tomten Areal: 439 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk med stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål. Ta kontakt med eiendomsmegler for kopi av reguleringsplan.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 8 690 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning og når ferdigattest foreligger.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 917 530,-
Formuesverdi sekundærbolig: 3 303 106,-
Formuesverdi gjelder for inntekståret 2017.
Kommunale avgifter Kr. 16 275,-/årlig.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1965/401726-4/97 Bestemmelse om gjerde 06.07.1965
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

1978/403140-1/97 Best om garasje/parkering 28.07.1978
Fraskrivelse av krav på erstatning for skader el. ulemper som skyldes vedlikeholdet, utbedringsarbeidet, el. vegtrafikken m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere

2017/1211071-1/200 Bestemmelse om bebyggelse 01.11.2017 21:00
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:118 Bnr:1704

1965/401726-3/97 Bestemmelse om vannrett
06.07.1965 rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:118 Bnr:305
Bestemmelse om vannledning

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring IF
Polisenummer: SP2055114.1.2
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Leveransebeskrivelse
Selgers egenerklæringsskjema
Fasadetegninger
Situasjonskart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Söderberg & Partners. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.

Megler:

Tom Espen Stormo

+47 977 98 000

Tiril Pedersen

+47 971 59 293

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Flott enebolig på Fagereng
Flott enebolig på Fagereng
Romslig kjøkken med masse lysinnslipp og flott utsikt
Romslig kjøkken med masse lysinnslipp og flott utsikt
Kjøkken/spisestue
Kjøkken/spisestue
Moderne og stilig kjøkkeninnredning med svarte fronter og integrerte hvitevarer o
Moderne og stilig kjøkkeninnredning med svarte fronter og integrerte hvitevarer o
Praktisk kjøkkenøy med god oppbevaring, samt ekstra benkeplass
Praktisk kjøkkenøy med god oppbevaring, samt ekstra benkeplass
Stue med spotter i himling og parkett på gulv
Stue med spotter i himling og parkett på gulv
Stue
Stue
Stue i 2. etasje
Stue i 2. etasje
Hovedsoverom av svært god størrelse
Hovedsoverom av svært god størrelse
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Moderne trapp mellom etasjene
Moderne trapp mellom etasjene
0
Gang
Gang
Stue i 1. etasje
Stue i 1. etasje
0
Stue i 1. etasje
Stue i 1. etasje
Soverom 2
Soverom 2
Det er gjennomgående høy standard i boligen
Det er gjennomgående høy standard i boligen
0
Soverom 3
Soverom 3
Soverom 4
Soverom 4
Komplett fliselagt baderom med gulvvarme og stilfull innredning og speil
Komplett fliselagt baderom med gulvvarme og stilfull innredning og speil
Detaljer
Detaljer
Baderom 2 er også komplett fliselagt og har moderne innredning, samt dusjhjørne
Baderom 2 er også komplett fliselagt og har moderne innredning, samt dusjhjørne
Baderom
Baderom
På baderom 2 er det plass til vask/tørk under benk
På baderom 2 er det plass til vask/tørk under benk
Romslig entré/gang
Romslig entré/gang
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Boligen ligger med kort vei til det meste - butikk, skole, barnehage, mv.
Boligen ligger med kort vei til det meste - butikk, skole, barnehage, mv.
27 kvm. carport med liten bod i bakkant.
27 kvm. carport med liten bod i bakkant.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk