Strandvegen 112 B

Tromsø

Soverom
2 stk
Størrelse
83m2
Prisantydning
5 290 000,-

Leiligheten ligger i 4. etasje og inneholder, entré, gang, 2 soverom, bad og stue/kjøkken. Utgang til balkong både fra spisestue og stue.Leilighetene leveres med kjøkken med integrerte hvitevarer, gulvvarme på våtrom i gang, stue og kjøkken, parket... Les mert på gulv, flis i entré og i våtrom.Parkeringsplass i bilheissystem og god oppbevaring i bod, både i leiligheten og i garasjeanlegg.Bjerkaker Sjøpark blir en unik liten bydel i rolige omgivelser med kort avstand til det meste. Her har du dagligvarer, treningssenter og byggevarer i umiddelbar nærhet, og sentrum bare en rusletur unna.For ytterligere informasjon ta kontakt med ansvarlig megler Jørn Nerdal.

Prisantydning: 5 290 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 1 612,-
Primærrom: 79m2
Bruksareal: 83m2
Soverom: 2
Byggeår: 2019

Se full beskrivelse

Eiendom Strandvegen 112 B
9006 Tromsø
4. etasje
Oppdragsnummer 52-18-0437
Totalvurdering Leiligheten ligger i 4. etasje og inneholder, entré, gang, 2 soverom, bad og stue/kjøkken. Utgang til balkong både fra spisestue og stue.

Leilighetene leveres med kjøkken med integrerte hvitevarer, gulvvarme på våtrom i gang, stue og kjøkken, parkett på gulv, flis i entré og i våtrom. Takbelysning og lysspotter i entré. Fiber og internetthastighet opptil 1 Gbit.
Parkeringsplass i bilheissystem og god oppbevaring i bod, både i leiligheten og i garasjeanlegg.

Rett utfor boligen din planlegges en sjøpark, et fantastisk rekreasjonsområde med egen strand å avkjøle seg fra på solfylte dager.

Bjerkaker Sjøpark blir en unik liten bydel i rolige omgivelser med kort avstand til det meste. Her har du dagligvarer, treningssenter og byggevarer i umiddelbar nærhet, og sentrum bare en rusletur unna.
Mellom boligene og sjøparken etableres en egen kyststi langs østsiden av Sør-Tromsøya, som vil binde sammen hele området langs fjorden - fra sentrum til Telegrafbukta.

For ytterligere informasjon ta kontakt med ansvarlig megler Jørn Nerdal.
Matrikkel Gnr.119 Bnr.414 Orgnr.916050852 i Tromsø kommune
Beliggenhet Bebyggelsen på Bjerkaker er i hovedsak eneboliger med hager, omgitt av småveier og grønne lunger. Dette gir området en lun og rolig atmosfære, med Sjøparken, Telegrafbukta og Folkeparken som kronen på verket. Området mellom hagen og havet er til for å aktivt hele året. Derfor vil gangstiene være oppvarmet og bare for snø og is.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Leilighet
Byggeår Ferdigstilles mars 2019.
Areal Primærrom: 79 kvm, Bruksareal: 83 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Antall rom: 3
Byggemåte Se vedlagt leveransebeskrivelse for nærmere informasjon.
Ferdigattest Utbygger anmoder Tromsø kommune om utstedelse om brukstillatelse og ferdigattest ved ferdigstilles.
Innhold Inngår i P-rom:
4. etasje: Entré, 2 soverom, bad/wc, gang og stue/kjøkken.

Fra boligen er det utgang til balkong på ca. 8,5 kvm og god oppbevaring i bod.
Standard Selger har gjort en avtale med Bravida om spotter i tak på stue og kjøkken, i tillegg til lysdemperer og stikk for microovn. Dette medfører nedsenking av tak i leiligheten.
Kjøkkenet er ikke i samsvar med planskisse/tegninger. Kjøkkenøy er fjernet og kjøkkenbenk kommer ut i fra veggen.

Se vedlagt bygge/leveransebeskrivelse og tegninger for nærmere informasjon.
Møblering/utstyr Se vedlagt leveransebeskrivelse for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarming og vannbåren varme i alle gulv.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkeringsplass i bilheissystem.
I prosjektet leveres det bilheiser med som tillater biler med maks lengde 510 cm, maks høyde 205 cm og maks vekt 2000 kg.
Mulighet for oppgradering av totalvekt og lading av el/hybridbil, må avklares med sameiet og/eller utbygger.
Tomten Areal: 33 986 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk med stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål, jf. reguleringsplan datert 26.08.2015 og 13.12.2017.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 5 290 000,- / Fellesutgifter: 1 612,- pr. mnd
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi fastsettes av SkattNord etter boligene er tatt i bruk.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter fastsettes av Tromsø kommune etter boligene er tatt i bruk.
Adgang til utleie Utleie er tillatt.
Sameiet Det forutsettes endelig matrikelering og seksjonering før overtakelse og oppgjør kan finne sted.
Fellesutgifter Kr 1 612,- per mnd.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Seksjonene overtas fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett for sameiet som sikkerhet for oppfyllelse den enkelte sameiers fellesforpliktelser. For øvrig følger rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser.

Grunnbok pr. 09.09.2016 - 2831 - 04/03/1997 - Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv. Rett til å ha stående og vedlikeholde pumpestasjon. Bestemmelse om adkomstrett -
Rett til å ha/etablere biloppstillingsplass for 1 bil med flere bestemmelser: Rettighetshaver: Tromsø Kommune.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Opprinnelig kontrakt
Leveransebeskrivelse
Vedtekter
Årsbudsjett
Reguleringsplan
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Foreløpige vedtekter er utarbeidet, men selger forbeholder seg retten til å tilpasse organiseringen slik det er mest hensiktsmessig.

Megler:

Jørn T. Nerdal

+47 928 06 489

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Moderne leilighet i en av byens nyeste oppføringer!
Moderne leilighet i en av byens nyeste oppføringer!
Fra spiseområdet er det utgang til veranda med flott utsikt
Fra spiseområdet er det utgang til veranda med flott utsikt
Overbygd veranda med glassrekkverk
Overbygd veranda med glassrekkverk
Området ligger fint til mtp både sol- og lysforhold, utsikt og kort vei til sentrum med alle fasiliteter
Området ligger fint til mtp både sol- og lysforhold, utsikt og kort vei til sentrum med alle fasiliteter
Kjøkken/stue
Kjøkken/stue
Kjøkkenet har tidløse fronter i hvitt med integrerte hvitevarer og kjøkkenøy
Kjøkkenet har tidløse fronter i hvitt med integrerte hvitevarer og kjøkkenøy
Stue med spotter i tak og utgang til overbygd veranda
Stue med spotter i tak og utgang til overbygd veranda
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 2
Fliselagt baderom med dusjhjørne, vegghengt wc og innredning
Fliselagt baderom med dusjhjørne, vegghengt wc og innredning
Gang
Gang
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Fasade - Blokk B
Fasade - Blokk B
Fasade - Blokk B
Fasade - Blokk B