Karihauen 43/498

Storsteinnes

Soverom
Størrelse
Prisantydning
450 000,-

Flott fritidstomt med god beliggenhet i naturskjønne omgivelser ved Rundvatn i Balsfjord kommune.  Idyllisk, stille og rolig beliggenhet ca. 11 mil fra Tromsø sentrum. Umiddelbar nærhet til flotte tur- og rekreasjonsområder både sommer og vinter. R undvatnet ligger i kort av stand til Takvatnet som er kjent for sin hyttebebyggelse. Her er det felles aktivter som holdes i forbindelse med isfiske, skigåing, m.m. Nærbutikker som Coop Prix og Joker er i underkant av 1 mil unna. Tomten er ikke tilknyttet vei, vann og avløp. Ta kontakt med anvsarlig megler Jørn Nerdal for mer informasjon! ... Les mer

Prisantydning: 450 000,-
Boligtype: Hyttetomt
Eierform: Eier (Selveier)

Se full beskrivelse

Eiendom Karihauen 43/498
9050 Storsteinnes
Oppdragsnummer 52-18-0404
Totalvurdering Flott fritidstomt med god beliggenhet i naturskjønne omgivelser ved Rundvatn i Balsfjord kommune. Idyllisk, stille og rolig beliggenhet ca. 11 mil fra Tromsø sentrum.
Umiddelbar nærhet til flotte tur- og rekreasjonsområder både sommer og vinter.

Rundvatnet ligger i kort av stand til Takvatnet som er kjent for sin hyttebebyggelse. Her er det felles aktivter som holdes i forbindelse med isfiske, skigåing, m.m.
Nærbutikker som Coop Prix og Joker er i underkant av 1 mil unna.

Tomten er ikke tilknyttet vann og avløp. Det er lagt strøm frem til tomten.

Ta kontakt med anvsarlig megler Jørn Nerdal for mer informasjon!
Matrikkel Gnr. 43 bnr. 498 i Balsfjord kommune
Beliggenhet Tomten ligger ca. 1 time og 40 minutters kjøring fra Tromsø. 110 km.
Adkomst Veien frem mot tomten er etablert av hyttenabo Pål Johansen i 43/415. Megler har snakket med nabo som bekrefter at det er mulig å kjøpe seg inn i veien. Kostnaden for dette vil deles ut ifra hvor mange av hyttene som er tilknyttet veien.
Megler fått anslått kostnaden til å ligge mellom ca. 16.000,- til 33.000,-

I dag praktiseres adkomst med at man parkerer et lite stykke unna og går til tomten.
Tomt/beskaffenhet Naturtomt.
Boligtype, og eierform Selveier Hyttetomt
Tomten Areal: 1 123 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Tomten selges uten vei, vann og avløp.
Mulighet forå knytte seg på privat vei fram til tomten.
Regulering Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde).
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 450 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Kr. 189 062,-
Formuesverdi gjelder for inntekståret 2017.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 707,- pr. År.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1999/6685-1/97 Kjøpekontrakt 14.06.1999 på hyttetomt for kr 70.000,-
Selger avsetter nødvendin grunn til parkeringsplass,vann og
renovasjon,samt felles adkomst.Kjøper forplikter seg til å
delta i kostanadene ved veganlegget
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver: Inger-Lise Rekve,f.12.02.50
Overført fra: 1933-43/22
Gjelder denne registerenheten med flere

1999/6691-1/97 Kjøpekontrakt 14.06.1999 på hyttetomt for kr 70.000,-
Selger avsetter nødvendig grunn til parkeringsplass, vann og
renovasjon,samt felles adkomst. Kjøper forplikter seg til
delta i kostnadene ved veganlegget.
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver: Anne Husebekk, f.15.12.55
Overført fra: 1933-43/22
Gjelder denne registerenheten med flere

1999/6693-1/97 Kjøpekontrakt 14.06.1999 på hyttetomt for kr 70.000,-.
Selger avsetter nødvendin grunn til parkeringsplass, vann og
renovasjon,samt felles adkomst. Kjøper forlikter seg til å
delta i kostnadene ved veganlegget.
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver: Jens-Munch Ellingsen, f.30.10.64
Overført fra: 1933-43/22
Gjelder denne registerenheten med flere

1999/6695-1/97 Kjøpekontrakt 14.06.1999 på hyttetomt for kr 70.000,-
Selger avsetter nødvendig grunn til parkeringsplass, vann og
renovasjon, samt felles adkomst. Kjøper forplikter seg til å
delta i kostnadene ved veganlegget.
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver: Finn Arve Sørbøe, f.25.07.64
Overført fra: 1933-43/22
Gjelder denne registerenheten med flere

1999/6697-1/97 Kjøpekontrakt 14.06.1999 på hyttetomt for kr 70.000,.
Selger avsetter nødvendig grunn til parkeringsplass, vann og
renovasjon, samt felles adkomst. Kjøper forplikter seg til å
delta i kostnadene ved veganlegget
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver: Arne Vidar Olsen,f.02.07.60
Overført fra: 1933-43/22
Gjelder denne registerenheten med flere

1999/6699-1/97 Kjøpekontrakt 14.06.1999 på hyttetomt for kt 70.000,-.
Selger avsetter nødvendig grunn til parkeringsplass,vann og
renovasjon, samt felles adkomst. Kjøper forplikter seg til å
delta i kostnadene ved veganlegget.
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver: Anne Opsahl, f.12.03.58
Nils Harlad Opsahl, f. 06.11.59
Overført fra: 1933-43/22
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Grunnkart
Kommuneplankart
Hytteprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jørn T. Nerdal

+47 928 06 489

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Hyttetomten er plassert i et etablert og flott opparbeidet hyttefelt.
Hyttetomten er plassert i et etablert og flott opparbeidet hyttefelt.
Utsikt fra tomt i retning Rundvannet.
Utsikt fra tomt i retning Rundvannet.
Etter avkjørsel fra hovedveg tar du første avkjørsel til venstre.
Etter avkjørsel fra hovedveg tar du første avkjørsel til venstre.
Avkjørsel fra hovedveg.
Avkjørsel fra hovedveg.