Selnesvegen 1643

Laksvatn

Soverom
4 stk
Størrelse
0m2
Prisantydning
1 590 000,-

Sjarmerende landbrukseiendom kun få mil utfor Tromsø sentrum! Tomten er på hele 281,5 dekar som om befatter både fjell, skog og egen strandlinje. På eiendommen finner vi hovedhuset med 5 soverom, kjøkken, stue og bad. Fjøs og vedsjå fungerer per ... Les meri dag som lager og gir svært gode oppbevaringsmuligheter. Naustet er på 20 kvm og er kun kort gange fra hovedhuset. Bygningene fremstår i hovedsak fra byggeår, og oppgradering må påregnes. Området byr på gode muligheter for friluftsliv, bærplukking og fine dager i fjæra. Eiendommen ligger sørvendt og har svært gode sol- og utsiktsforhold. Ca. 5 mil til Tromsø sentrum. Fra eiendommen går er det en distriktsbussrute og det er skolebussordning til Laksvatn. For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med ansvarlig megler Jørn Nerdal.

Prisantydning: 1 590 000,-
Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 0
Bruksareal: 0
Soverom: 4
Byggeår: 1950
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Selnesvegen 1643
9042 Laksvatn
Oppdragsnummer 52-18-0366
Totalvurdering Sjarmerende landbrukseiendom kun få mil utfor Tromsø sentrum!

Tomten er på hele 281,5 dekar som om befatter både fjell, skog og egen strandlinje. På eiendommen finner vi hovedhuset med 5 soverom, kjøkken, stue og bad. Fjøs og vedsjå fungerer per i dag som lager og gir svært gode oppbevaringsmuligheter. Naustet er på 20 kvm og er kun kort gange fra hovedhuset.
Bygningene fremstår i hovedsak fra byggeår, og oppgradering må påregnes.

Området byr på gode muligheter for friluftsliv, bærplukking og fine dager i fjæra. Eiendommen ligger sørvendt og har svært gode sol- og utsiktsforhold.

Ca. 5 mil til Tromsø sentrum. Fra eiendommen går er det en distriktsbussrute og det er skolebussordning til Laksvatn.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med ansvarlig megler Jørn Nerdal.
Matrikkel Gnr.3 Bnr.13 i Balsfjord kommune
Beliggenhet Landbrukseiendommen ligger idyllisk på Selnes, godt tilbaketrukket på en høyde over fjorden. Selnes ligger mellom Andersdalen og Kantornes. Her finner man relativt spredt bebyggelse med stort innslag av landbrukseiendommer, fritidsboliger og eneboliger. På andre siden av Balsfjorden ligger Middagsnesset og lengre øst ser man Malangseidet.

Eiendommen strekker seg fra strandlinjen og helt opp imot Reingjerdhaugen og Slettfjellet som ligger på henholdsvis 625-800 meters høyde.
Adkomst Adkomst fra Selnesvegen via privat gårdveg ca. 150 m.

Adkomstveg krysser eiendommen 3/18. Adkomstrett over denne eiendommen er ikke tinglyst. Denne eiendommen eies av Troms Kraft og ble gått ut i forbindelse med en trafostasjon som tidligere var etablert på tomten. Trafostasjonen er fjernet og det har ikke vært noen uenighet knyttet til eiendommens adkomst.
Tomt/beskaffenhet Eiendommen består av store varierte arealer med fjell, skog og egen strandlinje.
Området rundt boligen er pent opparbeidet med plen/grasbakke og beplantet med stauder, busker, hekk, grantrær, samt steds egne tresorter.

Den fulldyrkede jorden er fortsatt i drift og har til dags dato blitt holdt i hevd ved at lokal gårdbruker høster arealene til bruk i husdyrproduksjon. Avtalen går ut i løpet av 2018. Det blir opp til eventuelle nye eiere og fremforhandle ny avtale.
Boligtype, og eierform Selveier Landbrukseiendom
Byggeår 1950
Tilbygg: 1972.
Areal Bruttoareal: 115 kvm

Da det er foretatt en landbrukstakst er kun bruttoareal målt. Megler kan dermed ikke opplyse størrelse for primær eller bruksareal.
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 4, Bad: 1
Byggemåte Våningshus/hovedhus, byggeår 1950:
Drenering fra byggeår.
Antatt støpte betongfundamenter og støpt plate på stabile masser. Grunnmur av murblokker/plasstøpt betong.
Yttervegger: 4" bindingsverk antatt delvis isolert med utvendig liggende kledning i tre. Murvegger av murblokker/plasstøpt betong. Det er observert sprekker å riss i deler av muren.
Takkonstruksjoner: Opprinnelig saltak med plassbygde sperrer i tre. Taktrobord av tre.
Taktekking og membraner: Papp på hovedhus og galvanisert bølgeblikkplater på tilbygg.
Vinduer: 2-lags isolerglass fra siste rehabilitering, samt koplede vinduer fra byggeår og senere.
Trapper og ramper: Støpt betongtrapp ned til kjeller.
Piper, plassbygde ildsteder: Teglpipe fra byggeår.

Med tilbygg fra 1972 som inkluderer bad, soverom og vindfang.

Driftsbygg, byggeår 1950:
Direkte fundamentering: Støpte betongfundamenter og grunnmur.
Yttervegger: Tømmervegger i stall og fjøsrom, ellers grovt bindingsverk og kombinasjon liggende og stående malt kledning.
Takkonstruksjoner: Saltak bygget med hovedsperrer, takåser i udimensjonerte bjørkestokker og grove bord etter datidens byggeskikk.
Taktekking og membraner: Skiferstein fra Alta.

Vedskjå, byggeår 2005:
Enkel konstruksjon bestående av bindingsverk vegger, saltak med plassbygde sperrer. Kombinasjon av stående og liggende kledning, galvaniserte stålplater på taket. Plassbygde dører i tre. Fundamentert på søyler med bjelker og impregnert spaltet dekke som gulv. Med et bruttoareal på 16 kvm.

Naust, byggeår 1950:
Enkel konstruksjon bestående av bindingsverk vegger, saltak med plassbygde sperrer. Stående malt kledning og stålplater med profil på taket. Plassbygde hengslede dører i tre. Plasstøpt punktvise betongfundamenter. Med et bruttoareal på 20 kvm.

Opplysninger jfr. verditakst utført av Knut Flatbø datert 28.09.2018.
Ferdigattest Da eiendommen er av slik alder foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse / ferdigattest. Det foreligger ferdigattest datert 08.11.74 på tilbygg. Ta kontakt med eiendomsmegler for mer informasjon.
Innhold Inngår i P-rom:
1. etasje: Kjøkken, stue, 1 soverom, bad og WC.
2. etasje: 4 soverom og gang.

Arealet i kjeller utgjør ca. 42 kvm ikke målbart på grunn av høyde.

Opplysninger jfr. verditakst utført av Knut Flatbø datert 28.09.2018.
Standard Gulv: Belegg, murgulv.
Vegg: Murvegger, rupanel, malt fiberstrie, finerte paneler, malte sponplater. Fliser bak ildsted på kjøkken.
Tak/himling: Rupanel, porøse trefiberplater, malte himlingsplater.

Kjøkkeninnredning:
Fabrikkmalte slette fronter. Plass til vanlig komfyr og kjøl/frys. Benkeplater i laminat, oppvaskkum i rustfritt stål, garnityr i overflatebehandlet tre. Ventilator med kanalføring til tak/yttervegg.

Bad/WC:
Gulvmontert klosett, badekar med vegghengt dusjgarnityr, servant i porselen.
Det er utført enkle fuktsøk med Protimeter på de flater/områder som gir hensiktsmessig og pålitelige målinger.

Øvrig:
Åpen installasjon. Sikringstavle med skrusikringer montert under loftstrapp. Hovedstrøminntak med luftstrekk og overspenningsvern.
VV-bereder 200 L fra 1996.
Vanninntak med montert filter.
Røykvarslere og pulverapparat.

Opplysninger jfr. verditakst utført av Knut Flatbø datert 28.09.2018.
Møblering/utstyr Eiendommen vil ikke bli ytterligere klargjort for overtakelse. Diverse inventar og løsøre medfølger dermed i handelen. Selger forbeholder seg retten til å hente inventar/løsøre etter eget ønske.
Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarming, luft/luft varmepumpe, kamin i stue, peisovn i kjøkken og stråleovn på bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering på tomt.
Tomten Areal: 281 500 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Eiendommen har felles traktor/skogsbilveger som delvis går over naboeiendommene, men også på selve eiendommen. Veger er bygget for utnyttelse av utmark og skog.
Privat brønn/oppkomme med stikkledning ned til bolighus. Påmontert filter i kjeller. (Vannkvalitet ikke kjent).
Privat anlegg med septikkumme i betong og avløp videre til sjø.
Regulering Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde).
Konsesjon Eiendommen er konsesjonspliktig.

Eiendommen er over 100 dekar eller har et produktivt landbruksareal (dyrket) på over 35 dekar av de totale 100, og utløser således full konsesjon.
Det er en forutsetning for nærværende handel at kjøper får innvilget dette. Partene er enig om at konsesjonsgebyret dekkes av kjøper og at overtagelsestidspunktet ikke kan settes før inntil konsesjonsspørsmålet er avgjort.
Om ikke konsesjon gis, heves handelen uten ytterligere omkostninger for kjøper.
Kjøper er i så fall kjent med at man ikke vil få refundert konsesjonsgebyret. Behandlingstid for en konsesjonssøknad tar alt fra 1 - 3 måneder avhengig av saksbehandlertiden i den kommunen
eiendommen ligger i.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 590 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Knut Flatebø den 28.09.18
Takster og verdier Teknisk verdi ;1 591 415,-
Verdi takst ;1 590 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 172 749,-
Formuesverdi gjelder for inntekståret 2017.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 6 859,- pr. År.
Energiforbruk Selger har ikke oppgitt strømforbruk.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2013/25122-3/200 Opprettelse av jordsameie 10.01.2013
Denne matrikkelenhet har andel i:
Knr:1933 Gnr:1 Bnr:47 15/1000

1935/900609-1/97 Bestemmelse om beiterett 19.01.1935
rettighetshaver:Knr:1933 Gnr:3 Bnr:10

1951/302123-1/97 Erklæring/avtale 29.11.1951
Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: BARDUFOSS KRAFTLAG AS

1953/301860-1/97 Erklæring/avtale 24.09.1953
Grensegangssak

1954/300746-1/97 Erklæring/avtale 08.05.1954
Rett til sjøkabel.
Rettighetshaver: BARDUFOSS KRAFTLAG AS

1954/905762-1/97 Elektriske kraftlinjer 25.11.1954
Gjelder denne registerenheten med flere

1959/302368-1/97 Erklæring/avtale 13.10.1959
Avståelse av grunn/rettigheter til veg/havneanlegg/ledninger m.v.
Gjelder denne registerenheten med flere

1962/301153-1/97 Erklæring/avtale 30.04.1962
Elektriske kraftlinjer

1972/304645-1/97 Bestemmelse om kloakkledn 09.11.1972
Vegvesenets betingelser vedtatt

1974/300294-1/97 Jordskifte 22.01.1974
Grensegangssak

2013/25122-1/200 Jordskifte 10.01.2013
Saksnummer 1900-2010-0016 Stornes
Vedtekter for Storsteinmarka sameielag
Gjelder denne registerenheten med flere

1935/900608-1/97 Bestemmelse om beiterett 19.01.1935
rettighetshaver:Knr:1933 Gnr:3 Bnr:13
Bestemmelse om veg

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant Jørn Nerdal.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Selgers egenerklæring
Ferdigattest tilbygg
Reguleringsplankart
Kommuneplankart
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Det går to større høyspent linjer over eiendommen, det er restriksjonsbelagt å ferdes i nærhet og under linjene med større motoriserte kjøretøy. Alt arbeid og trafikk under linjene skal meldes til netteier før det iverksettes.

I forbindelse med klargjøring salg, ved ankomst til boligen våren 2018 ble det registrert en del avrevet takpapp. En antar at synderen er vinterstormen. For å forhindre senskade, ble det foretatt en midlertidig tetting ved at ny takpapp ble lagt med overlapp på skade. I tillegg er registrert at noen vinduer i loftsetasje ikke seg åpne/lukke.

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Norwegian Broker. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.

Megler:

Jørn T. Nerdal

+47 928 06 489

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Nydelig utsikt ut mot fjellene og fjorden
Nydelig utsikt ut mot fjellene og fjorden
Fasade med tilbygg vedsjå
Fasade med tilbygg vedsjå
Utsikt
Utsikt
Låven ligger idyllisk til med enestående utsikt over til Malangseide
Låven ligger idyllisk til med enestående utsikt over til Malangseide
Rustikk og lun stue
Rustikk og lun stue
Stue med varmepumpe og ovn som gir god varme
Stue med varmepumpe og ovn som gir god varme
Stue
Stue
Stort kjøkken med god oppbevaringsplass i skap og kjøkkenbord
Stort kjøkken med god oppbevaringsplass i skap og kjøkkenbord
Kjøkken
Kjøkken
Baderom med badekar og servant
Baderom med badekar og servant
Toalett
Toalett
Hovedsoverom med vinduer som gir godt med lysinnslipp
Hovedsoverom med vinduer som gir godt med lysinnslipp
Gang med trapp som leder opp til 2 etasje
Gang med trapp som leder opp til 2 etasje
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Soverom 4
Soverom 4
Soverom 5
Soverom 5
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Fasade
Fasade
Området
Området
Naustet ligger kun et steinkast unna hovedhuset
Naustet ligger kun et steinkast unna hovedhuset
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
0
Området
Området
Området
Området

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk