Norrøna Boligpark Leilighet A33

Tromsø

Soverom
1 stk
Størrelse
35m2
Prisantydning
2 650 000,-

Prisantydning: 2 650 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 34
Bruksareal: 35
Soverom: 1
Byggeår: 2018
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Norrøna Boligpark Leilighet A33
9016 Tromsø
4. etasje
Oppdragsnummer 52-18-0163
Leiligheten Leiligheten ligger på plan 3 og har meg et gode solforhold på terrassent! God planløsning. Oppholdsarealene har store vindusflater som gir mye lys og luft. Gjennomgående normalt god standard med kjøkken fra KVIK, vannbåren varme i gulv, flisebelagte bad, parkett på gulv, mv. Utgang til terrasse fra stuen. Heis i bygget til alle etasjer.
Omgivelsene I Norrøna Boligpark bor du praktisk talt i Tromsømarka med fantastisk utsikt over fjord og fjell. Tromsømarka ligger som nærmeste nabo. Vinterstid ligger skiløypene rett utenfor døra. Sommerstid innbyr marka til mange fritidsaktiviteter - fotturer, sykling, bading samt sopp- og bærturer utover høsten. Via lysløypa har du korteste vei til UNN og universitetet, som er regionens største arbeidsplasser. Samtidig som naturen er tett på, er du bare en kort spasertur på fra byens pulserende sentrum og tilsvarende fra Langnes handelspark med blant andre Jekta Storsenter, med sine 120 butikker.

Leiligheten ligger i første byggetrinn Odin og ferdigstilles i oktober/november 2018. Bygget plasseringen er unik og ligger fremst i feltet uten bebyggelse som skjermer for utsikten. Den fremskutte plasseringen fremst i området gir meget gode solforhold og sikrer en unik utsikt over Kvaløysundet, Grinnøya, Håkøya og fjellene på Kvaløya.

Se mer informasjon om prosjektet Norrøna Boligpark på www.norronaboligpark.no. Ved registrering som interessent på denne leiligheten, vil du også få tilgang til opprinnelig prosjektbeskrivelse fra DNB eiendom og utbygger.
Matrikkel Tromsø kommune, gnr. 118, bnr. 461,1415,14,53, 1454,1455,1456,1457 og 1460.
Eiendommen skal fradeles/sammenslås /grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca. 1.800 kvm. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel i henhold til oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.
Om prosjektet For mer og utfyllende informasjon om prosjektet Norrøna Boligpark, vennligst gå inn på www.norronaboligpark.no. Ved registrering som interessent på denne leiligheten, vil du få tilsendt opprinnelig prospekt utarbeidet av utbygger og DNB eiendom. Ta gjerne direkte kontakt med vårt meglerkontor for mer informasjon.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Leilighet
Byggeår Oppføres i 2018. Ferdigstilles 3. kvartal 2018.
Areal Primærrom: 34 kvm, Bruksareal: 35 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).

Angitte arealer på plantegning er basert på foreløpig beregninger forut for detaljprosjektering. Arealet er angitt hhv.som bruksareal (BRA), som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. Boder og P-ROM, som er BRA fratrukket
innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer i salgsdokumentene, da beregningene er foretatt på basis av arkitektens tegninger. Mindre avvik mot faktisk bygget må påregnes, og gir ikke rett til prisavslag eller annen kompensasjon.

Mindre justeringer av boligene vil kunne forekomme i forbindelse med detaljprosjekteringen. Terrasser, plattinger og utearealer etc. er ikke medregnet i arealer med mindre særlig spesifisert. Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at slike endringer kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale BRA, er arealene avrundet til nærmeste kvadratmeter basert på alminnelig avrundingsprinsipper.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 1, Bad: 1, Antall rom: 2
Byggemåte Se vedlagte prosjektprospekt utarbeidet av DNB eiendom, herunder leveransebeskrivelse fra utbygger.
Ferdigattest Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.
Innhold/Standard Til hver leilighet medfølger én stk. sportsbod plassert i parkeringskjeller, i boligplan 1 eller, for enkelte leiligheter, i direkte tilknytning til leiligheten.
Oppvarming Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Det er ikke parkering til leiigheten. Felles gjesteparkering for boligene i sameiet.
Tomten Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig veg, vann og kloakk med stikkledninger til offentlig nett.
Regulering Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligformål. Gjeldende reguleringsplan, plan-ID 1768, er vedtatt i Tromsø kommunestyre 30. mars 2016. Rammetillatelse for prosjektet er vil bli omsøkt i løpet av juni 2016.
Sentrale lover Handelen reguleres av bustadsoppføringsloven.
Prisantydning 2 650 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.

Overtakelse av leiligheten kan skje fra 25.10.2018.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Ligningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse av boligen i forbindelse med første ligningsopgjør.
Kommunale avgifter Leilighetene er ikke ferdigstilt og kommunale avgifter er ikke fastsatt. Eiendomsskatt fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.
Fellesutgifter Kr ,- per mnd.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Ingen.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Prosjektsalgsoppgave fra DNB eiendom.

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse Alle illustrasjoner, 3D-animasjoner, skisser, møblerte plantegninger mm. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses å være bindende leveransen. Inntegnet utstyr/ inventar/hvitevarer medfølger nødvendigvis ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgsog markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leilighetene. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv., før et eventuelt bud inngis.

Det kan være avvik mellom salgsmaterialet og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Ved eventuell motstrid i salgsmateriale, vil kontraktstegning ha forrang. Sjakter, VVS-føringer og andre teknisk anlegg er ikke endelig inntegnet eller prosjektert på salgstidspunktet, og nødvendige tilpasninger, eksempelvis nedkassinger/foringer i himling, vil stedvis kunne forekomme.

Husfargene i prospekt og salgsmateriell vil kunne avvike fra faktisk leveranse.

Utomhusplanen i salgsprospektet er ikke ferdig detaljprosjektert. Endringer vil derfor kunne forekomme, blant annet som følge av kommunal saksbehandling.

Stiplede objekter på salgstegninger inngår ikke i leveransen.

Illustrasjoner av kjøkken på tegningene er veiledende og angir utstrekning av kjøkkenet. Kjøkken leveres i henhold til tegning fra kjøkkenleverandør, og salgstegning vil således kunne være mangelfull. Valg av kjøkkenleverandør er ikke gjort på salgstidspunktet.

Tekniske bestemmelse stiller krav til sprinkling. Sprinklerhoder for brannsprinklinganlegg vil være synlige inne i leilighetene.

Elektriske punkter leveres og plasseres i henhold til egen elektrotegning i samsvar med gjeldende tekniske forskrift.

Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, bla. som følge av den arkitektoniske utformingen av bygget.

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og/eller i konstruksjoner uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets tilsiktede kvalitet.

Renovasjon, forstøtningsmurer, fallsikringer, lekeplasser, belysning, fordelerskap, trafoer, kummer og lignende vil bli plassert av selger slik det vurderes mest hensiktsmessig.

Selger forbeholder seg retten til å overdra rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til et annet selskap (for eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer en slik eventuell overdragelse.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Megler:

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Ilustrasjonsbilde
Ilustrasjonsbilde
Ilustrasjonsbilde
Ilustrasjonsbilde
Norrøna Boligpark - Fasade og byggeplass (1 of 3)
Norrøna Boligpark - Fasade og byggeplass (1 of 3)
Norrøna Boligpark - Fasade og byggeplass (3 of 3)
Norrøna Boligpark - Fasade og byggeplass (3 of 3)
Plantegning
Plantegning
20180706_cam_interior_v2_lowres
20180706_cam_interior_v2_lowres
Ilustrasjonsbilde
Ilustrasjonsbilde
Ilustrasjonsbilde
Ilustrasjonsbilde
Norrona Boligpark - 2-roms (3 of 4)
Norrona Boligpark - 2-roms (3 of 4)
Norrona Boligpark - 2-roms (4 of 4)
Norrona Boligpark - 2-roms (4 of 4)
Norrona Boligpark - 2-roms (2 of 4)
Norrona Boligpark - 2-roms (2 of 4)
Norrona Boligpark - 2-roms (1 of 4)
Norrona Boligpark - 2-roms (1 of 4)
20160505_cam_B_final_2
20160505_cam_B_final_2
Norrøna Boligpark - Fasade og byggeplass (2 of 3)
Norrøna Boligpark - Fasade og byggeplass (2 of 3)
20180809_cam02_v3
20180809_cam02_v3

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk