Lattervikvegen 714

Svensby

Soverom
4 stk
Størrelse
152m2
Prisantydning
1 990 000,-

Nedlagt gårdsbruk med hovedhus, sjå, naust og fjøs. Eiendommen har de seinere år vært i bruk som fritidseiendom og har en svært idyllisk beliggenhet ved sjøen. Hovedhuset er sjarmerende og lunt, over 2 plan med totalt 4 soverom, stue, kjøkken, ba... Les merd, toalettrom og gang. Det er sjå med god oppbevaring på tomten, naust med medfølgende båt og diverse utstyr, samt fjøs som ble delvis renovert i 2008. Fiber ligger like ved boligen og kan kobles opp. Kommunalt vann i området. Gangavstand til turområder, sjø og båthavn. Området har mange populære kvaliteter for fritid og rekreasjon, blant annet fiske, fangst, turområder, fjelltopper og scooterløyper i kort avstand fra boligen. Eiendommen har ikke boplikt ifølge Lyngen kommune. For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Børge Johansen.

Prisantydning: 1 990 000,-
Boligtype: Annet fritid
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 83
Bruksareal: 152
Soverom: 4
Byggeår: 1930
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Lattervikvegen 714
9064 Svensby
Oppdragsnummer 52-18-0250
Totalvurdering Nedlagt gårdsbruk med hovedhus, sjå, naust og fjøs. Eiendommen har de seinere år vært i bruk som fritidseiendom og har en svært idyllisk beliggenhet ved sjøen.

Hovedhuset er sjarmerende og lunt, over 2 plan med totalt 4 soverom, stue, kjøkken, bad, toalettrom og gang. Det er sjå med god oppbevaring på tomten, naust med medfølgende båt og diverse utstyr, samt fjøs som ble delvis renovert i 2008. Fiber ligger like ved boligen og kan kobles opp. Kommunalt vann i området.

Gangavstand til turområder, sjø og båthavn. Området har mange populære kvaliteter for fritid og rekreasjon, blant annet fiske, fangst, turområder, fjelltopper og scooterløyper i kort avstand fra boligen.

Eiendommen har ikke boplikt ifølge Lyngen kommune.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Børge Johansen.
Matrikkel Gnr.116 Bnr.4 i Lyngen kommune
Beliggenhet Boligen har fin utsikt over Ullsfjorden. Boligen ligger i spredtbebygd område bestående av hytter, eneboliger og landbrukseiendommer. Det er ca 16 km til fergeleiet ved Svensby.

Fra Breivikeidet tar man ferge over til Svensby som tar ca 15 minutter. Når man kjører av fergen på Svensby tar man til venstre kjører ut mot Jægervatnet, hvor man tar til venstre. Det tar ca 20 minutter fra fergeleiet til eiendommen.

Link til fergerute:
http://www.bjorklid.no/fergeruter/
Adkomst Adkomst til eiendommen via avkjøring fra offentlig veg bestående av plen med hardt underlag.
Tomt/beskaffenhet Tomten er plassert i lett hellende terreng. Boligen gir inntrykk av å være plassert mot vest. Tomta er opparbeidet med plen, gjerder, busker og plantefelt. Avfall deponeres i dag via hytterenovasjon.
Det er også en tilhørende skogsparsell til denne eiendommen.
Boligtype, og eierform Selveier Fritidseiendom
Byggeår 1930
Areal Primærrom: 83 kvm, Bruksareal: 152 kvm, Bruttoareal: 159 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 4, Bad: 1, Ekstratoalett: 1, Antall rom: 5
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Underliggende masser av steinmur. Tilbygg med støpt plate, og stubbulv under adkomst. Fundament utført i steinmur.
Krypkjeller med adkomst via takoverbygget trappeareal på fasaden. I krypkjeller er det opplegg for en del VVS-føringer og varmtvannstank.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Bærende vegger i bygningens konstruksjon bestående av antatt liggende plank/tømmer og bindingsverk av tre.
Utfyllende vegger av treverk. Etasjeskillere utført i bjelkelag av tre. Fasade er kledd med liggende trepanel.
Inngangspartiet til boligen er takoverbygget og opparbeidet med trappekonstruksjon. Entre tilknyttet bygget er antatt oppført med enklere konstruksjon enn bygget for øvrig. Bygget er endre og bygget om flere ganger etter opprinnelig oppføring.

Dører og vinduer
I første etasje er flere dører og vinduer skiftet den seinere tid. Noen har trekarmer med tolags glass, andre er malt. På loft er det eldre vinduer med behov for utskifting. Innerdører i bygget med finerte overflater. Altandører med glassfelt. Adkomsdør med glass i dørblad.

Takkonstruksjon med yttertak
Bygget har saltak. Takkonstruksjoner av sperrer. Taket er tekket med asfaltmaterialer på tilbygg, og metallplater på opprinnelig del. Nedløp og renner av metall. Taket er besiktiget fra bakken. Sårbar løsning i overgang tak/ skorstein. Her har det tidligere vært lekkasje, og merker etter dette er synlig på innsiden av bygget. Rekvirent har tettet dette. På befaringsdagen ble overflater i tilknytting skorstein sjekket med verktøy for indikering av fukt, skorstein ga små utslag, naturlig som følger av løsning og materialbruk. Trepanel og andre overflater i område av loft tilknyttet skorstein ga ikke varierende utslag på befaringsdagen.

Naust: Naust i enkel trekonstruksjon. Taket er tekket med metallplater. Utvendige vegger av stående trepanel. Generelt enkle tre-konstruksjoner som fungerer til formålet. Innvendig er noen vegger kledd med eternittplater som kan inneholde asbest. Asbest har egne regler for håndtering, og er ufarlig så lenge plater ikke knuses og blir gjort om til støv. Adkomst til naustet via terreng. Adkomst til sjøen via delvis opparbeidet stø- stø med noe vedlikeholdsbehov.

Fjøs: Fjøset er antatt å være fra sirka samme år som våningshuset. Fjøset ble delvis restaurert og redusert i størrelse i 2008. Det ble da bygget ny låvebro. Fjøset er utvendig kledd med liggende trepanel. Det er metallplater på tak. Innvendig er det enkelte deler fra opprinnelig oppføring. Godt luftet loft med lav romhøyde. Deler av areal innvendig i første etasje har støpt dekke, og er delvis innredet som eldre type vaskerom. Noen innvendige vegger i fjøset består av trefiberplater med puss, andre deler består av enkle trekonstruksjoner. Arealet er godt egnet til lagring av gjenstander.

Sjå: Sjåen er eldre, antatt oppført på samme tid som våningshus. Sjåen er innredet med to lagerrom med adkomst fra hver sin side av bygget. Slitasje på deler. Det er støpt dekke. Enkle konstruksjoner av treverk. Tro-bord i himling. Utvendig kledd med liggende og stående trepanel.

Opplysninger jfr. verditakst utført av John Morten Allertsen datert 06.08.2018, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Da eiendommen er av slik alder foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse / ferdigattest. Ta kontakt med eiendomsmegler for mer informasjon.
Innhold Inngår i P-rom:
Loftsetasje: 3 soverom, gang og bad.
1. etasje: Entré, gang, stue, soverom, kjøkken og toalettrom.

Altan mot vest på ca. 9 kvm utenfor stue og platting mot sørøst på ca 13 kvm.

I tillegg er det en sjå på tomten som har 2 rom med lagringsplass/arbeidsrom, fjøs med lagringsplass og naust med plass for båt.

Opplysninger jfr. verditakst utført av John Morten Allertsen datert 06.08.2018, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Himlinger med tapet, panel og plater.
Vegger er kledd med malte overflater og tapet.
Gulv med belegg og tregulv.

Kjøkken
Boligen har kjøkken i første etasje. Kjøkkenet er eldre. Det er malte innredninger og benkeplate i heltre. Benkebeslag med doble kummer. Løse deler som komfyr. Kjøleskap montert i nærliggende del av bygget. Over koketopp er det ventilator med rør til friluft.

Bad og vaskerom
Det er toalettrom i første etasje. Avløp fra bad oppe gjennom lite rør i dette rom. Toalettrommet har opplegg for WC og servant. Varme i rommet via panelovn montert på vegg.
Bad på loft er eldre, og har en rekke svakheter. Rommet har opplegg for badekar med dusj. Det er servant med skap. Det er belegg på gulv. Vegger er kledd med malte overflater og fliser på deler. Himlinger med malte overflater. Ventilasjon av rommet via vindu. Rekvirent opplyser om tidligere planer om etablering av bad i første etasje.

Øvrig:
Boligen har synlige føringer for strømkabler. Sikringer montert på loftvegg. Sikringer av porselen.
Varmtvannsbereder er fra plassert i krypkjeller. På befaringsdagen var denne ødelagt av frost denne vinteren. Fordelingsrør for vann i kobber og plast.
Det er fiber i stolpen like ved eiendommen. Denne må graves frem til boligen og det må bestilles oppkobling av dette.

Opplysninger jfr. verditakst utført av John Morten Allertsen datert 06.08.2018, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Det meste av inventar følger med handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarmning med vedfyring i stue og kjøkken.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering for eiendom på tomt. Med mulighet for gjesteparkering på tomt.
Tomten Areal: 240 578 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Boligen er tilknyttet privat brønn fra egen eiendom, ca 300-350 meter opp. Privat avløp uten septikk.

Det er lagt kommunalt vann ved krysset like bortenfor i følge selger.
Regulering Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde).
Konsesjon Eiendommen er konsesjonspliktig pga. størrelse.

Søknad om konsesjon er påkrevet. Lyngen kommune bekrefter at det ikke er boplikt på eiendommen.

Kjøper er kjent med at eiendommen er konsesjonspliktig og forplikter seg til straks å søke konsesjon for ervervet. Hvis ikke konsesjon oppnås på de vilkår lagt til grunn for omsetningern, fristilles kjøper fra denne handel med mindre kjøper og selger blir enige om nye vilkår. Partene bærer selv sine egne omkostninger. Kjøper skal da ha tilbakebetalt eventuell innbetalt del av kjøpesummen med tillegg av godskrevne renter på klientkonto
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 990 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Tromsø Takst Nord Alletsen den 06.08.18
Takster og verdier Teknisk verdi ;2 000 000,-
Verdi takst ;2 000 000,-
Formuesverdi Ikke mottatt fra Skatt Nord.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 1 785,- pr. År.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1953/990006-1/97 Elektriske kraftlinjer 20.11.1953
Gjelder denne registerenheten med flere

1976/1648-3/97 Best. om adkomstrett 07.04.1976
rettighetshaver:Knr:1938 Gnr:116 Bnr:16

2009/909770-1/200 Jordskifte 27.11.2009
Sak: 1900-2005-0001 Lattervikskjæret.
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/909770-2/200 Bestemmelse om gjerde 27.11.2009
Bestemmelse om regler for utmarksgjerdet.
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Gjensidige forsikring
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Selgers egenerklæring
Tegninger
Matrikkelbrev
Hytteprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Norwegian Broker. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.

Megler:

Børge Johansen

+47 975 23 375

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Området
Området
Naust med medfølgende båt og diverse utstyr
Naust med medfølgende båt og diverse utstyr
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Kjøkken med spiseplass
Kjøkken med spiseplass
Fra kjøkken er det nydelig utsikt til sjøen
Fra kjøkken er det nydelig utsikt til sjøen
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Baderom
Baderom
Baderom
Baderom
Gang/entré
Gang/entré
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Uteområde
Uteområde
Stor tomt med kort vei både til sjø og fjell
Stor tomt med kort vei både til sjø og fjell
Todelt anneks/sjå, med vedlagring i ene del og bodareal i andre del
Todelt anneks/sjå, med vedlagring i ene del og bodareal i andre del
Uteområde
Uteområde
Fjøs over 2 etg. som nyttes til lagring i dag
Fjøs over 2 etg. som nyttes til lagring i dag
Fjøs hadde tidligere innlagt vann
Fjøs hadde tidligere innlagt vann
Parkering innenfor port
Parkering innenfor port
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Uteområde
Uteområde

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk