Garver Eidissens veg 15

Tromsø

Soverom
0 stk
Størrelse
0m2
Prisantydning
2 490 000,-

Kondemnabel enebolig på utsiktstomt med sentral beliggenhet i Storskogen. Eiendommen ligger utenfor fortetningsbestemmelsene og kan bebygges med 2 boligenheter. Byggegrense ned mot stakkevollvegen båndlegger et areal på ca. 130 m og resterende... Les mer tomteareal hvor bebyggelse tillates er da på ca. 463 m². For visning eller mer informasjon kan megler Ivar Nerdal kontaktes.

Prisantydning: 2 490 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 0
Bruksareal: 0
Soverom: 0
Byggeår: 0
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Garver Eidissens veg 15
9011 Tromsø
Oppdragsnummer 52-18-0186
Totalvurdering Kondemnabel enebolig på utsiktstomt med sentral beliggenhet i Storskogen.

Eiendommen ligger utenfor fortetningsbestemmelsene og kan bebygges med 2 boligenheter. Byggegrense ned mot stakkevollvegen båndlegger et areal på ca. 130 m og resterende tomteareal hvor bebyggelse tillates er da på ca. 463 m².

For visning eller mer informasjon kan megler Ivar Nerdal kontaktes.
Matrikkel Gnr.119 Bnr.447 i Tromsø kommune
Beliggenhet Boligområde på Tromsøs østside anlagt mellom Storskogen og Dramsvegen. Området ligger ca.1,5 km fra Tromsø sentrum og ca. 2 km til UNN.
Adkomst Fra offentlig veg.
Tomt/beskaffenhet Sterkt skrånende terrassert tomt fallende mot øst. Høydeforskjell fra tomtens vestre grense til tomtens østre grense er på ca. 12 meter. Tomtens lengde er på ca. 29 meter. Ukjente grunnforhold. Toppsjikt med gress/eng og lauvtrær. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann/avløp. Adkomst til eiendommen er ikke etablert i dag, unntatt trappe/gangadkomst fra hovedvegen. På tomten er det i dag oppført en eldre kondemnabel bolig. Bygningene har i dag ingen boveverdi og tillegg for kostnader til sanering påregnes.
Bygget er kun utvendig besiktiget.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår Ikke oppgitt.
Areal Bygget er kun utvendig besiktiget.
Parkering På tomten.
Tomten Areal: 595 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig veg, vann og kloakk med stikkledninger til offentlig nett.
Regulering Eiendommen omfattes av to gjeldende planer:
Reguleringsplan:
Storskogen-Doktordalen-Michals Minde m.fl.
PlanID: 0018. Formål: Boliger.

Kommuneplanens arealdel 2017-2026.
Formål: Boligbebyggelse
Støysone: Gul sone iht. T-1442

Betydning av planene:
Reguleringsplanen begrenser utnyttelsen med byggegrense mot Dramsvegen. Øvrig ingen spesielle føringer.
Kommuneplanen tillater: BYA 30 %. Maks to boenheter. Gesimshøyde 7,0 meter. Krav om uteareal og parkering.
Dette gir 178,5 BYA m2 til bebyggelse
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 490 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Bohavet as den 27.06.18
Takster og verdier Verdi takst ;2 750 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 598 952,-
Formuesverdi sekundærbolig: 2 156 228,-
Formuesverdi gjelder for inntekståret 2017.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter/eiendomsskatt utgjør for 2018 kr 1.788,-.

Termin 1 gjelder for perioden 01.01.2018 til 30.06.2018. Forfallsdato 03.04.18.
Termin 2 gjelder for perioden 01.07.2018 til 31.12.2018. Forfallsdato 01.10.18.

Fordeling av både fakturerte og ikke fakturerte avgifter forutsettes avklart mellom kjøper og selger. Tromsø kommune foretar ingen fordeling av de kommunale avgiftene ved overdragelse til ny eier.

Ved overdragelse av eiendommen til ny eier bes selger si opp eventuelle e-faktura/avtalegiro avtaler som er knyttet mot denne eiendommen.
Energiforbruk Ikke oppgitt av selger.
Adgang til utleie boligen kan utleies i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Ingen rettigheter funnet.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

Takst
Matrikkelbrev
Grunnkar
Pågående regulering
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Megler:

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Utsikt
Utsikt
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde med utsikt
Oversiktsbilde med utsikt
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde med utsikt
Oversiktsbilde med utsikt
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversikt over nabolaget
Oversikt over nabolaget
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk