Larsengvegen 9

Kvaløya

Soverom
0 stk
Størrelse
0m2
Prisantydning
690 000,-

Stor hjørnetomt beliggende i trivelig byggefelt på Larseng. For ytterligere informasjon eller visning kontakt megler Ivar Nerdal.

Prisantydning: 690 000,-
Boligtype: Tomter
Eierform:
Primærrom: 0
Bruksareal: 0
Soverom: 0
Byggeår: 0
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Larsengvegen 9
9105 Kvaløya
Oppdragsnummer 52-15-0156
Matrikkel Gnr. 64 bnr. 93 i Tromsø kommune.
Totalvurdering Stor hjørnetomt beliggende i trivelig byggefelt på Larseng.

For ytterligere informasjon eller visning kontakt megler Ivar Nerdal.
Beliggenhet Tomten ligger i boligfeltet på Larseng ca. 30 km fra Tromsø. Stor tomt med fin utsikt. Kort vei til friområder og til Rystraumen.
Adkomst Kjør over brua til Kvaløya og følg sørover til du kommer til den nye tunnelen som går over til Vikran. Like etter dette tar du til høyre. Hold til høyre når du kjører opp i boligfeltet.
Tomt/beskaffenhet Flat østvendt tomt med vann og avløp innlagt til tomten. Se punkt under diverse.
Boligtype, og eierform Boligtomt Selveier
Tomten Areal: 907, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp vann og avløp er lagt inn til tomten. Det opplyses at feltet ellers er tilkoblet privat vann/avløp med felles septik.
Regulering Eiendommen er regulert ihht. plan 757 for eiendommen Larseng 64/5, Kvaløya. Stadfestet 23.09.1981. Det er ikke registrert pågående regulering av eiendommen eller i nærområdet knyttet til eiendommen.

Vi vil gjøre oppmerksom på at det er et av de områdene i Tromsø kommune der det er konstatert en forhøyet konsentrasjon av radongass. Det er foretatt radonmåling av boligen som viser forhøyet konsentrasjon av radongass
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning kr. 690 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Ligningsverdi Kr. 27 991,- for inntektsåret 2014.
Kommunale avgifter Årlige avgifter for 2015 utgjør kr 782,-.
Eiendommen er fakturert frem til 30.06.2015. Neste terminfaktura vil foreligge medio september 2015 for perioden 01.07.2015-31.12.2015.
**Fordeling av både fakturerte og ikke fakturerte avgifter forutsettes avklart mellom kjøper og selger. Tromsø kommune foretar ingen fordeling av de kommunale avgiftene i.f.b. med overdragelse til ny eier.
Med forbehold om feil.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

05.01.1982 33
FORKJØPSRETT
FORKJØPSRETT TIL FASTSATT PRIS
RETTIGHETSHAVER: OLSEN DAGMAR
Ingen rettigheter registrert.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

Grunnkart
Planutsnitt
Matrikkelbrev
Tegnforklaring/reguleringsplan
Budskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse Utbygger informerer at vann og avløp er lagt inn til tomten. Det opplyses at feltet ellers er tilkoblet privat vann/avløp med felles septik. Det tas forbehold om at disse opplysningene er korrekte og eventuelle kjøpere anmodes til og sjekke opp disse opplysningene. Det foreligger ingen skriftlig informasjon vedrørende disse forhold.

Megler:

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
0
0
0
0
0
0
Larsengvegen 9 - Drone (3 of 16)
Larsengvegen 9 - Drone (3 of 16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk