Svingbakken 17

Ramfjordbotn

Soverom
3 stk
Størrelse
112m2
Prisantydning
3 090 000,-

Svingbakken 17 er en flott leilighet med fine bokvaliteter. Eiendommen er romslig, med opparbeidet plen i forkant, stor parkering med plass til mange biler, sportsbod og strømuttak tilknyttet parkeringen. Leiligheten holder god standard og har en f... Les merlott planløsning. Kort vei til kiosk, skole, fotballbane og barnehage. For mer informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Børge Johansen.

Prisantydning: 3 090 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 375,-
Primærrom: 103
Bruksareal: 112
Soverom: 3
Byggeår: 2008
Energimerking: D

Se full beskrivelse

Eiendom Svingbakken 17
9027 Ramfjordbotn
Oppdragsnummer 52-18-0182
Totalvurdering Svingbakken 17 er en flott leilighet med fine bokvaliteter. Eiendommen er romslig, med opparbeidet plen i forkant, stor parkering med plass til mange biler, sportsbod og strømuttak tilknyttet parkeringen. Leiligheten holder god standard og har en flott planløsning. Kort vei til kiosk, skole, fotballbane og barnehage.

For mer informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Børge Johansen.
Matrikkel Gnr.28 Bnr.63 i Tromsø kommune
Beliggenhet Eiendommen er beliggende i et boligfelt i Nordbotn i Ramfjorden. Terrenget er fint terrassert slik at man har fantastisk utsikt over Ramfjorden mot Fagernes og Hanslarsanes. Boligfeltet består av flere nyere boliger og noen eldre boliger. Området ligger ca 23 km fra Tromsø Sentrum, ca 20 minutter å kjøre i bil. Kort veg til skole og barnehage.
Adkomst God adkomst via privat del av offentlig veg.
Tomt/beskaffenhet Eiendom er plassert i terreng hellende mot sør. Skrånende adkomst. Tomta er opparbeidet med støttemurer, steinlagt adkomst og plen. Og gruslagte internveger.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Leilighet
Byggeår 2008
Areal Primærrom: 103 kvm, Bruksareal: 112 kvm, Bruttoareal: 127 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1, Antall rom: 4
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Fundament antatt plassert på tilpassede masser. Fundament bestående av antatt støpt betong. Vegger i laveste plan er av lettklinkermur som er utvendig pusser, og delvis innvendig kledd. Dekker i lavetse plan er av støpt betong.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Bærende konstruksjoner over grunnmur bestående av bindingsverk av tre og etasjeskillere i tre. Lyddempende egenskaper mellom andeler. Fasade med pusset overflate, og delvis liggende kledning. Adkomsten til boligen er delvis takoverbygget og har dekker av brostein.

Dører og vinduer
Dører og vinduer fra byggeår. Vinduer bestående av fabrikkmalte trekarmer med to- lags glass. Innerdører i boligen med fabrikkmalte dørblader. Adkomstdør med glassfelt i dørblad og på siden av dør.

Takkonstruksjon med yttertak
Boligen har saltak tekket med metallplater med steingranulat. Nedløp og renner av metall. Taket er kun besiktiget fra bakkenivå. Taktet var dekket med snø på befaringsdagen.

Utebod: Utebod bestående av enkel konstruksjon med tregulv og vegger med enkel, liggende tømmerplank. Boden er på ca 15 kvm.

Opplysninger jfr. verditakst utført av John Morten Allertsen datert 07.02.2018, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest datert 11.12.2009.
Innhold Inngår i P-rom:
Underetasje: Entré, gang, 3 soverom, bad og stue/kjøkken. Bod

I tillegg er det en sportsbod på ca. 9 kvm.

Opplysninger jfr. verditakst utført av John Morten Allertsen datert 07.02.2018, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Himlinger med himlingsplater.
Vegger er kledd med malte strier og plateprofiler.
Gulv med fliser og belegg.

Øvrig:
Boligen har skjulte føringer for strøm. Automatsikringer. Flere kurser med jordfeilbryter.
Varmtvannsbereder på 200 liter plassert i bod tilknyttet kjøkken.

Opplysninger jfr. verditakst utført av John Morten Allertsen datert 07.02.2018, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Oppvarming av boligen via gulvvarme i flere rom. Blant annet stue, kjøkken, gang, bad og to av tre soverom.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Flere oppstillingsplasser tilknyttet leiligheten.
Tomten Areal: 1 339 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål, jfr. kommuneplan. Det er planlagt ny trase av E8 gjennom Ramfjord, ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon om planen. Pågående reguleringskart er vedlagt salgsoppgaven.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 3 090 000,- / Fellesutgifter: ca. kr 375,- pr. mnd
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Tromsø Takst Nord Alletsen den 07.02.18
Takster og verdier Teknisk verdi ;3 616 000,-
Verdi takst ;3 090 000,-
Formuesverdi Boligen er under seksjonering. Endelig ligningsverdi vil foreligge når dette er på plass.
Kommunale avgifter Boligen er under seksjonering. Kommunale avgifter vil foreligge når dette er på plass.
Energiforbruk Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter D
Selger oppgir et strømforbrukpå ca. 13 201 kWh/årlig.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Sameiet Eiendommen er under seksjonering. Sameiet er ikke etablert enda. Vedtekter er under utarbeidelse.
Fellesutgifter Kr 375,- per mnd.

Dette dekker brøyting og strøing av felles vei. Prisen kan variere noe ettersom det ikke gis fastpris på strøing.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2005/4556-3/97 Erklæring/avtale 01.04.2005
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:28 Bnr:29
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:28 Bnr:30
Bestemmelse om vannledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/4556-7/97 Erklæring/avtale 01.04.2005
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:28 Bnr:19
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Selgers egenerklæring
Tegninger
Brukstillatelse
Bebyggelsesplan
Pågående regulering
Grunnkart
Energiattest
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Boligen er under seksjonering. Det forutsettes endelig matrikelering og seksjonering før overtakelse og oppgjør kan finne sted.

Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Norwegian Broker. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.
Forkjøpsrett Nei.

Megler:

Børge Johansen

+47 975 23 375

Oda Loe

+47 450 96 886

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
0
Stue med fantastisk utsikt over Ramfjord
Stue med fantastisk utsikt over Ramfjord
Koselig tv-stue
Koselig tv-stue
Romslig kjøkken med dør til bod i bakkant
Romslig kjøkken med dør til bod i bakkant
0
God plass i stue
God plass i stue
0
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 1
Flislagt bad med god størrelse
Flislagt bad med god størrelse
Både dusj,
Både dusj,
Og badekar
Og badekar
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Fint opparbeidet uteområde i forkant
Fint opparbeidet uteområde i forkant
Steinlagt ved inngansparti
Steinlagt ved inngansparti
Uteområde
Uteområde
Romslig tomt. Parkering oppe til venstre, ved tilhørende bod
Romslig tomt. Parkering oppe til venstre, ved tilhørende bod
Parkeringsplass
Parkeringsplass
Tilhørende sportsbod
Tilhørende sportsbod
Egen strømkurs til parkeringsplass
Egen strømkurs til parkeringsplass
Utsikt - Like ved finnes også lekeplass for barn
Utsikt - Like ved finnes også lekeplass for barn
Planskisse
Planskisse

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk