Viken

Nordkjosbotn

Soverom
5 stk
Størrelse
311m2
Prisantydning
2 500 000,-

Innholdsrik enebolig med utleie, midt i mellom Nordkjosbotn og Storsteinnes. Boligen er plassert i skrånende terreng og har særdeles gode sol og utsiktsforhold. Boligen er meget romslig og har et samlet bruksareal på 311 kvm. fordelt på to plan.... Les mer Boligen har i dag 2 utleieenheter. Megler stipulerer følgende leieinntekter: 2-roms leilighet i hovedplan: 5.000,- 3-roms leilighet i grunnplan: 8.000,- Megler har ikke mottatt tegninger fra Balsfjord kommune, så det er noe usikkert hvorvidt utleieenhetene er byggesøkt som selvstendige boenheter. I matrikkelrapporten er boligen benevnt som: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Hovedenheten har 3 soverom og et samlet bruksareal på 147 kvm. inkl. hobbyrom i grunnplan. Boligen har en unik mulighet for individuell tilpassning, da man ved relativt enkle grep kan utvide hovedenheten ved å innlemme en eller begge utleieenhetene. Tomten er i underkant av 2 mål, så god plass til ytterligere parkering, samt trampoline, drivhus m.m. på tomt. Om ønskelig er det i tillegg mulighet å gjøre avtale om kjøp av et småbruk, da selger også eier hovedbruket Viken Gnr./bnr. 33/14 som omkranser eiendommen. Denne landbrukseiendommen utgjør ca. 175 mål og har egen strandlinje. Den gamle fjøsen på boligens østside ligger på denne eiendommen. Ved en eventuell tilleggsavtale om kjøp av landbrukseiendommen vil kjøper måtte søke konsesjon For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med ansvarlig megler Jørn Nerdal.

Prisantydning: 2 500 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 288
Bruksareal: 311
Soverom: 5
Byggeår: 1975
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Viken
9040 Nordkjosbotn
Oppdragsnummer 52-18-0184
Totalvurdering Innholdsrik enebolig med utleie, midt i mellom Nordkjosbotn og Storsteinnes.
Boligen er plassert i skrånende terreng og har særdeles gode sol og utsiktsforhold.

Boligen er meget romslig og har et samlet bruksareal på 311 kvm. fordelt på to plan. Boligen har i dag 2 utleieenheter. Megler stipulerer følgende leieinntekter:
2-roms leilighet i hovedplan: 5.000,-
3-roms leilighet i grunnplan: 8.000,-
Megler har ikke mottatt tegninger fra Balsfjord kommune, så det er noe usikkert hvorvidt utleieenhetene er byggesøkt som selvstendige boenheter.
I matrikkelrapporten er boligen benevnt som: Enebolig m/hybel/sokkelleil.

Hovedenheten har 3 soverom og et samlet bruksareal på 147 kvm. inkl. hobbyrom i grunnplan. Boligen har en unik mulighet for individuell tilpassning, da man ved relativt enkle grep kan utvide hovedenheten ved å innlemme en eller begge utleieenhetene.

Tomten er i underkant av 2 mål, så god plass til ytterligere parkering, samt trampoline, drivhus m.m. på tomt.

Om ønskelig er det i tillegg mulighet å gjøre avtale om kjøp av et småbruk, da selger også eier hovedbruket Viken Gnr./bnr. 33/14 som omkranser eiendommen. Denne landbrukseiendommen utgjør ca. 175 mål og har egen strandlinje. Den gamle fjøsen på boligens østside ligger på denne eiendommen. Ved en eventuell tilleggsavtale om kjøp av landbrukseiendommen vil kjøper måtte søke konsesjon

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med ansvarlig megler Jørn Nerdal.
Matrikkel Gnr.33 Bnr.21 i Balsfjord kommune
Beliggenhet Eiendommen er beliggende i landlige omgivelser ved lite trafikkert kommunal vei ("gammelveien") i Loddbukta, Balsfjord, ca 9 km fra Storsteinnes og 7 km fra Nordkjosbotn.
Adkomst Adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Flat tomt. Opparbeidet, svakt vedlikeholdt.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1975
Sokkelleiligheten er innredet i 1993.
Areal Primærrom: 288 kvm, Bruksareal: 311 kvm, Bruttoareal: 345 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Byggemåte Stålsøyler. Betongplate på grunn.
Grunnmur av betong på ståldragere. Noe murverk. Innvendig isolert.
Frontvegg underetasje er forblendet med kalkstein. Svinnsprekk i wc underetasje hovedleilighet. Etasjeskiller av trebjelkelag.
Yttervegger over grunnmur av antatt 4" bindingsverk med utvendig trepanel og aluminiums panel.
Takverk av tresperrer med innvendig nedløp, varmekabel i taksluk. Antatt isolert i konstruksjonen.
Taktekning og membraner: Tekking av papp. Omdekket ca 2000.
Vinduer: Isolerglass i aluminium og trekarmer. Skiftet ut en del vinduer.

Garasje oppført i bindingsverk med påsatt metallpanel, takverk i tre med bølgeblikk. Vippeport, gruset gulv.
Opprinnelig garasjedel i bolighus er bruksendret til boligformål.

Uthus: Oppført i bindingsverk.

Opplysninger jfr. verditakst utført av Jan Vollen datert 31.05.2018, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Da eiendommen er av slik alder foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse / ferdigattest. Ta kontakt med eiendomsmegler for mer informasjon.
Innhold Inngår i P-rom:
Underetasje: Hobbyrom/verksted, gang og wc.
1. etasje: 2 vindfang, hall, stue, kjøkken, 3 soverom, bad/wc, vaskerom og kjølerom.

Underetasje, utleie: Vindfang, gang, stue/kjøkken, 2 soverom, bad/wc/vaskerom og badstue.
1. etasje, utleie: Vindfang, gang, stue/kjøkken, 1 soverom og bad.

Boligen har i tillegg 4 boder fordelt på etasjene, kjølerom og veranda i 1. etasje mot øst og sør.

Opplysninger jfr. verditakst utført av Jan Vollen datert 31.05.2018, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv: Parkett, vinyl, fliser og nålefilt.
Vegger: Våtromspanel, panel, malt murverk og plater, tapet og brystningspanel.
Tak: Malte himlinger.

Kjøkken
Moderne kjøkkeninnredning med integrert komfyr/topp, samt barløsning mot stue i hovedleilighet.
Moderne kjøkkeninnredning med profilerte fronter i utleiedel underetasje.
Eldre kjøkkeninnredning i utleie 1. etasje. Bør påregnes fornyet.

Bad og vaskerom
Skap med glatte og profilerte fronter i baderom.
1 badekar, 1 dusj m/kar, 1 veggdusj, 4 wc, 2 heldekkende servanter, 1 servant, 2 skyllekar, 200+120 ltr beredere.

Det er utført fukttesting med Protimeter, uten at unormale fuktverdier er registrerte i hovedleilighet og i utleie underetasje.

Øvrig:
Mekanisk ventilasjon.
Skjult/åpent anlegg med automatsikringer.
Seriekoplete røykvarslere.

Opplysninger jfr. verditakst utført av Jan Vollen datert 31.05.2018, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk og ovnsoppvarming. Gulvvarme i underetasje, unntatt kjøkken.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering i frittstående garasje og på tomt.
Tomten Areal: 2 013 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig adkomst.
Privat, felles vannforsyning.
Privat avløp via slamavskiller til sjø.
Regulering Kjøper er kjent med at område er uregulert, men at det omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde).
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 500 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av ABC eiendomstaksering den 31.05.18
Takster og verdier Teknisk verdi ;3 800 000,-
Verdi takst ;2 500 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 725 823,-
Formuesverdi sekundærbolig: 2 612 962,-
Formuesverdi gjelder for inntekståret 2017.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 17 945,- pr. År.
Energiforbruk
Selger oppgir et strømforbruk på i snitt ca. 4 319 kWh/mnd.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Per i dag er det 2 utleieleiligheter i boligen, der leilighetene ikke er byggesøkt og godkjent som utleie. Dette er kjøpers ansvar og risiko.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1956/302142-2/97 Bestemmelse om veg 27.10.1956
rettighetshaver:Knr:1933 Gnr:33 Bnr:14

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Tryg Forsikring
Polisenummer: 5471679
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Matrikkelrapport
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger opplyser om at taket er omtekket i 2000.

Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Norwegian Broker. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.

Megler:

Jørn T. Nerdal

+47 928 06 489

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Fin beliggenhet med flott utsikt
Fin beliggenhet med flott utsikt
Stor tomt rundt boligen med frittstående garasje
Stor tomt rundt boligen med frittstående garasje
Stor eiendom på ca. 2 mål.
Stor eiendom på ca. 2 mål.
Det er mulighet for å inngå tilleggsavtale om kjøp om omkransende landbrukseiendom på ca. 175 mål (markert med gult)
Det er mulighet for å inngå tilleggsavtale om kjøp om omkransende landbrukseiendom på ca. 175 mål (markert med gult)
Romslig stue i 1. etasje med god mulighet for å lage sittegrupper og flere soner
Romslig stue i 1. etasje med god mulighet for å lage sittegrupper og flere soner
Parkett på gulvet, vedfyring og store vindusflater
Parkett på gulvet, vedfyring og store vindusflater
Stue
Stue
Spisestue
Spisestue
I tilknyttnig til spisestue er det kjøkken med barløsning
I tilknyttnig til spisestue er det kjøkken med barløsning
Kjøkkenet er luftig og har godt med skapplass
Kjøkkenet er luftig og har godt med skapplass
Kjøkken og spisestue
Kjøkken og spisestue
Hall med soverom og bad
Hall med soverom og bad
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Soverom med utgang til veranda
Soverom med utgang til veranda
Soverom hovedleilighet
Soverom hovedleilighet
Badrom med både dusj og badekar, wc og bidé
Badrom med både dusj og badekar, wc og bidé
0
Hobbyrom/verksted i underetasje
Hobbyrom/verksted i underetasje
I underetasje er det stor stue/kjøkken, 2 soverom, bad/vaskerom, badstue og gang - benyttet til utleie
I underetasje er det stor stue/kjøkken, 2 soverom, bad/vaskerom, badstue og gang - benyttet til utleie
Badrom i hybel 1. etasje
Badrom i hybel 1. etasje
Hybel i 1. etasje med stue/kjøkken, soverom og bad
Hybel i 1. etasje med stue/kjøkken, soverom og bad
Hybel i 1. etasje med stue/kjøkken, soverom og bad
Hybel i 1. etasje med stue/kjøkken, soverom og bad
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Planskisse
I 1. etasje er det veranda mot øst og sør
I 1. etasje er det veranda mot øst og sør
Flott utsikt
Flott utsikt
Uteplass
Uteplass
Tomten er på i overkant av 2 mål ca. 7 km fra Storsteinnes
Tomten er på i overkant av 2 mål ca. 7 km fra Storsteinnes
Entré på øversiden av boligen
Entré på øversiden av boligen
Fasade
Fasade
Det er mulighet for å inngå tilleggsavtale om kjøp om omkransende landbrukseiendom på ca. 175 mål (markert med gult)
Det er mulighet for å inngå tilleggsavtale om kjøp om omkransende landbrukseiendom på ca. 175 mål (markert med gult)
Det er mulighet for å inngå tilleggsavtale om kjøp om omkransende landbrukseiendom på ca. 175 mål (markert med gult)
Det er mulighet for å inngå tilleggsavtale om kjøp om omkransende landbrukseiendom på ca. 175 mål (markert med gult)
Det er mulighet for å inngå tilleggsavtale om kjøp om omkransende landbrukseiendom på ca. 175 mål (markert med gult)
Det er mulighet for å inngå tilleggsavtale om kjøp om omkransende landbrukseiendom på ca. 175 mål (markert med gult)