Stakkevollveien 27 - 4. etasje, seksjon 10

Tromsø

Soverom
0 stk
Størrelse
42m2
Prisantydning
2 290 000,-

Fin og praktisk selveierleilighet med gangavstand til sentrum og Unn/UiTø. Leiligheten inneholder entrè, bod, sovealkove, bad/vaskerom, kjøkken og stue (åpen løsning). Noe oppusset og modernisert de siste år. Flott utsikt over Tromsøysundet. Det ... Les merer umiddelbar nærhet til dagligvarebutikk (samme bygg), bussforbindelser, sentrum, UNN/UiT, mv.. Ta kontakt med eiendomsmegler Ivar Nerdal for mer informasjon og visning!

Prisantydning: 2 290 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 1 729,-
Primærrom: 40
Bruksareal: 42
Soverom: 0
Byggeår: 1989
Energimerking: E

Se full beskrivelse

Eiendom Stakkevollveien 27 - 4. etasje, seksjon 10
9010 Tromsø
4. etasje
Oppdragsnummer 52-18-0086
Matrikkel Gnr. 119 Bnr. 3337 Snr. 10 i Tromsø kommune.
Totalvurdering Fin og praktisk selveierleilighet med gangavstand til sentrum og Unn/UiTø. Leiligheten inneholder entrè, bod, sovealkove, bad/vaskerom, kjøkken og stue (åpen løsning). Noe oppusset og modernisert de siste år. Flott utsikt over Tromsøysundet.

Det er umiddelbar nærhet til dagligvarebutikk (samme bygg), bussforbindelser, sentrum, UNN/UiT, mv..

Ta kontakt med eiendomsmegler Ivar Nerdal for mer informasjon og visning!
Beliggenhet Østvendt leilighet i toppetg. i kombinert næring og boligbygg, med sentral beliggende midt mellom UNN/sentrum. Fra 4. etg er det meget enkelt og praktisk å ta heisen direkte ned til feks butikken, og man slipper alt som heter snømåking og ytre vedlikehold. Fin utsikt over Tromsøysundet!
Adkomst Adkomst via heis fra butikkområde, 1. etg, eller via trapp til 4. etg.
Tomt/beskaffenhet Tomten er asfaltert og det er avsatt parkeringsplasser i front av bygget for beboere av Stakkevollvegen 27.
Boligtype, og eierform Leilighet - Eierseksjon.
Byggeår 1989
Areal Primær-rom: 40 kvm
Følgende rom inngår i PROM: Stue/kjøkken, sovealkove, bad/vaskerom og gang.
Bruksareal: 42 kvm

Arealberegning er hentet fra tidligere takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene. Det tas forbehold om at arealer og planløsning kan avvike fra opprinnelige tegninger og mål.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Bad: 1
Byggemåte Grunn og fundamenter
Betong på peler til fjell/fast grunn.

Yttervegger
Isolerte betongelementer på bærekontruksjon i prefabrikkert betong søyle/dragersystem.

Vinduer og dører i yttervegg
Isolerglass i vinduer, isolerte ytterdører. Isolerte leddheisporter som kjøreporter i forretningsdel.

Dekker
Betong huldekkeelementer.

Yttertak
Betongdekke med antatt isolasjon og folietekking.

Trapper
Betong- og ståltrapper.

Varme
Sentralvarme, vannbåret med radiatorer.

Brannslokking
Sprinkelanlegg.

Alarm- og signalanlegg
Brannvarslingsanlegg, dørtelefonanlegg.

Personheiser
Personheis.

Opplysninger vedr. byggemåte er hentet fra tidligere takst og det tas forbehold om at opplysningene kan avvike fra rette opplysninger.
Ferdigattest Brukstillatelse utstedt av Tromsø kommune 14.07.89 følger vedlagt salgsoppgaven.
Innhold 4. etasje:
Entre, gang,bad/wc/vaskerom, sovealkove, stue og kjøkken.

Sportbod til leiligheten i 1. etasje, samt fellesbod i 4. etg.
Standard Vegger: Malte veggoverflater, fliser.
Tak: Malte himlinger.
Gulv: Overflater av parkett og fliser.
Møblering/utstyr Stekeovn med koketopp og oppvaskmaskin medfølger. Hvitevarer som ikke er integrert følger ikke med i denne handelen, dersom ikke annet er opplyst.

Ta kontakt med meglerforetaket for nærmere informasjon.
Oppvarming Sentralvarmeanlegg der oppvarming av varmtvann og sentralvarme er inkludert i fellesutgiftene. Det er ikke varmekilder i alle rom.
Parkering Det er utstedt parkeringskort for hver seksjon.
Tomten Areal: 5 266 kvm, Eierform: Fellestomt
Fellesareal Hele tomten er fellesareal for seksjonene i bygget, det samme gjelder entrè og gangarealer.
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger til offentlig nett.
Regulering Området er regulert til bolig- og næringsformål. Gjeldende plan er KOMMUNEDELPLAN FOR STAKKEVOLLVEGEN - TROMSØMARKA, PLAN 229, BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER - Revidert 17.06.2010, Vedtaksdato kommunestyret: 26.05.2010.

PÅGÅENDE REGULERINGSARBEID: Det pågår reguleringsarbeid på eiendom Stakkevollvegen 25-27 (se utsnitt). Planen har id: 1724. For nærmere informasjon om planen, kontakt med Tromsø kommune på telefon 777 90000.
PÅGÅENDE REGULERINGSARBEID: Det pågår reguleringsarbeid for Stakkevollvegen. Planen har id: 1821. For nærmere informasjon om planen, kontakt Tromsø kommune på Tlf: 77 79 00 00.

Ta kontakt med eiendomsmeglerkontor for kopi av reguleringsplan og kart.
Konsesjon Ingen.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 290 000,- / Fellesutgifter: 1 729,- pr. mnd
Andel fellesutgifter omfatter felles bygningsforsikring, strøm og vask av fellesarealer, utvendig vedlikehold av bygning og tomt og varmtvann, kabel-tv. beløpet er inkl. mva.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Det foreligger ikke takst på leiligheten.
Ligningsverdi Primærbolig: Kr.497 696,- for 2017
Sekundærbolig: Kr. 1 791 704,- for 2017.
Kommunale avgifter Eiendomsavgifter og eiendomsskatt for 2018 utgjør kr 7930,00. Eiendommen er fakturert frem til 01.07.2018. Neste terminfaktura vil foreligge medio september 2018 for perioden 01.07.2018 - 31.12.2018.

Våre terminer for eiendomsavgift og eiendomsskatt er inndelt slik:
Termin 1 gjelder for perioden 01.01.2018 til 01.07.2018
Termin 2 gjelder for perioden 01.07.2018 til 31.12.2018

Beløpet er estimert ut i fra de tall som foreligger pr 2018. Varer/tjenester som er bestilt eller endret etter faktureringen av termin 1 2018 kan tilkomme og endre årlige gebyr.

Fordeling av både fakturerte og ikke fakturerte avgifter forutsettes avklart mellom kjøper og selger. Tromsø kommune foretar ingen fordeling av de kommunale avgiftene ved overdragelse til ny eier.

Ved overdragelse av eiendommen til ny eier bes selger si opp eventuelle e-faktura/avtalegiro avtaler som er knyttet mot denne eiendommen.
Med forbehold om feil.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet etter styrets godkjennelse.
Sameiet Sameiet Stakkevollveien 27
Formann sameiet Tore Svendsen
Fellesutgifter Fellesutgifter: 1 729,- pr. mnd. Fellesutgiftene faktureres kvartalsvis.
Andel fellesutgifter omfatter felles bygningsforsikring, strøm og vask av fellesarealer, utvendig vedlikehold av bygning og tomt og varmtvann, kabel-tv. beløpet er inkl. mva.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

05.02.1988 401286 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Overført fra: 1902 / 119 / 3337 / /
Forbud mot næringsvirksomhet
Gjelder skipshandel
Gjelder også for leietakere og fremtidige erververe.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

14.06.1989 405686 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
Seksjon: 1902 / 119 / 3337 / / 10
Formål: BOLIG
Sameiebrøk: 426/53912
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 15 SEKSJONER

11.12.1987 412534 BEST. OM ADKOMSTRETT
Rettighet hefter i: 1902 / 119 / 228 / /
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

24.12.2007 1070472 BEST. OM ADKOMSTRETT
Rettighet hefter i: 1902 / 119 / 228 / /
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring If skadeforsikring
Polisenummer: SP408426.3.1
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Egenerklæring
Opplysning fra forretningsfører
Husordensregler
Vedtekter
Energiattest.
Brukstillatelse.
Grunnkart.
Matrikkelbrev.
Plan under arbeid.
Nabolagsprofil
Budskjema.

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler Ingen mangler foruten normal bruksslitasje.
Diverse - Selveierleilighet i 4. etg i kombinert næring og leilighetsbygg, ca 1,5 km nord for Tromsø sentrum.
- Leiligheta har praktisk planløsning med sovealkove. Rommet kan ikke godkjennes som soverom pga lite areal og mangel av vindu.
- Angående parkering, så medfølger det ikke fast parkeringsplass til denne seksjonen, men sameiet disponerer flere plasser som deles på sameiet. Opplysninger ifølge selger.

Selger har tegnet Boligselgerforsikring gjennom Norwegian Broker, og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring. Kjøper erklærer herved å være kjent med denne.

Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke. Partene er innforstått med at ovennevnte forbehold må være avklart innen overtagelse kan finne sted og at overtagelse i så fall må utsettes til ovennevnte er avklart. Kjøper bes kontrollere med meglerforetaket at forbehold er avklart før man overtar boligen. Selger er innforstått med at ovennevnte forbehold må oppfylles før helt eller delvis oppgjør kan foretas. Om ikke ovennevnte forbehold går i orden heves kontrakten uten ytterligere omkostninger for kjøper. Eventuelt innbetalt beløp tilbakebetales til kjøper i sin helhet, i tillegg til eventuelle opptjente renter.
Forkjøpsrett Ingen.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt meglerhonorar på denne eiendommen.

Megler:

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Oversikt over område mot sør
Romslig og lys stue
Stue
Lys og trivelig stue med utsikt mot Tromsdalen og innseilingen til Tromsø
Gang med detalj fra kjøkken og sovealkove
Praktisk kjøkken med åpen planløsning.
2-d plantegning
3-d plantegning
Flislagt bad med varme i gulv og moderne dusj
Flislagt bad med varme i gulv og moderne dusj
Tak utafor leiligheten
Fasade med parkeringsplasser og inngangsparti
Utsikt fra tak mot Fløya og Tromsdalstinden/Tromsdalen