Mikkelmyra 9

Kvaløya

Soverom
0 stk
Størrelse
0m2
Prisantydning
2 490 000,-

Attraktiv hjørnetomt med sørøstvendt beliggenhet på Storelva på Kvaløya. God utsikt over Sandnessundet, Håkøya og Fastlandet. Det er skoler, barnehage, butikker, turområder og skistadion i umiddelbar nærhet. Klargjort for tilkobling av vei, vann o... Les merg kloakk. For ytterligere informasjon eller visning kontakt megler Ivar Nerdal.

Prisantydning: 2 490 000,-
Boligtype: Tomter
Eierform:
Primærrom: 0
Bruksareal: 0
Soverom: 0
Byggeår: 0
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Mikkelmyra 9
9105 Kvaløya
Oppdragsnummer 52-17-0186
Matrikkel Gnr. 71 Bnr. 643 i Tromsø kommune
Totalvurdering Attraktiv hjørnetomt med sørøstvendt beliggenhet på Storelva på Kvaløya. God utsikt over Sandnessundet, Håkøya og Fastlandet. Det er skoler, barnehage, butikker, turområder og skistadion i umiddelbar nærhet.

Klargjort for tilkobling av vei, vann og kloakk.

For ytterligere informasjon eller visning kontakt megler Ivar Nerdal.
Beliggenhet Tomt i veletablert boligområde i Storelva på Kvaløya, ca 12 km fra Tromsø sentrum. Stor tomt med gode lys- og solforhold. Fin utsikt til sjøen. Barne- og ungdomskole samt barnehager i nærområdet. Kort vei til matbutikk. Gode bussforbindelser inn til Tromsø by. Kort vei til lysløype og fine turområder.
Adkomst Kjør over til Kvaløya og følg fylkesveg 862 sørover. Tomta ligger på oversiden av vegen.
Boligtype, og eierform Boligtomt Selveier
Tomten Areal: 560 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig veg, vann og kloakk med stikkledninger til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert ihht. planident. 1139-002 med ikraftredelsesdato 07.06.2017 og kommmuneplan 0142 datert 07.06.2017 og kommuneplanens arealdel 2017 - 2026.
Det er ikke registrert pågående planarbeid på eiendommen eller i nærheten av eiendommen.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 490 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Det foreligger ikke takst på eiendommen.
Ligningsverdi kr 405 350,- for 2016.
Kommunale avgifter Eiendomsavgifter og eiendomsskatt for 2017 utgjør kr 838,00. Eiendommen er fakturert frem til 01.07.2017. Neste terminfaktura vil foreligge medio september 2017 for perioden 01.07.2017 - 31.12.2017.

Våre terminer for eiendomsavgift og eiendomsskatt er inndelt slik:
Termin 1 gjelder for perioden 01.01.2017 til 01.07.2017
Termin 2 gjelder for perioden 01.07.2017 til 31.12.2017

Fordeling av både fakturerte og ikke fakturerte avgifter forutsettes avklart mellom kjøper og selger. Tromsø kommune foretar ingen fordeling av de kommunale avgiftene ved overdragelse til ny eier.

Ved overdragelse av eiendommen til ny eier bes selger si opp eventuelle e-faktura/avtalegiro avtaler som er knyttet mot denne eiendommen.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

Grunnkart
Reg. plan
Pågående regulering
Nabolagsprofil
matrikkelkart

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse Selger opplyser at det gamle huset mot nord er planlagt revet.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt meglerhonorar på dette oppdraget.

Megler:

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Hjørnetomt i veletablert boligområde
Utsikt mot Sandnessundet, Håkøya og Fastlandet.
Utsikt mot Sandnessundet, Håkøya og Fastlandet.
Kort avstand til barnehager, skoler, idrettsanlegg og flotte rekrasjonsområder
Kort avstand til barnehager, skoler, idrettsanlegg og flotte rekrasjonsområder