Parkgata 14 H0201

Tromsø

Soverom
0 stk
Størrelse
0m2
Prisantydning
1 400 000,-

1- roms andelsleilighet i rolig sentrums gate. Leiligheten har svært arealeffektiv planløsning som utnytter hver eneste kvm. Det medfølger ikke parkering, men her er alt innen gangavstand; kafé, butikker, spiseplasser, kino, bibliotek og svært go... Les merde busstilbud til resten av Tromsøya! Bod og vaskerom i grunnplan. For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med ansvarlig megler Jørn Nerdal.

Prisantydning: 1 400 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Andel
Felleskostnader pr mnd: 3 716,-
Primærrom: 0
Bruksareal: 0
Soverom: 0
Byggeår: 1967
Energimerking: G

Se full beskrivelse

Eiendom Parkgata 14 H0201
9008 Tromsø
Oppdragsnummer 52-18-0047
Totalvurdering 1- roms andelsleilighet i rolig sentrums gate. Leiligheten har svært arealeffektiv planløsning som utnytter hver eneste kvm.

Det medfølger ikke parkering, men her er alt innen gangavstand; kafé, butikker, spiseplasser, kino, bibliotek og svært gode busstilbud til resten av Tromsøya!

Bod og vaskerom i grunnplan.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med ansvarlig megler Jørn Nerdal.
Matrikkel Gnr.200 Bnr.943 Andelsnr.12 Orgnr.952564463 i Tromsø kommune
Beliggenhet Boligen ligger kun et steinkast fra sentrum. Her har du gangavstand til alle byens fasiliteter, slik som kjøpesentre, restauranter, bussforbindelser, dagligvarebutikker, treningssenter, mv.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Flat tomt, hovedsakelig bestående av selve boligblokken.
Boligtype, og eierform Borettslag Leilighet
Byggeår 1967
Areal Bruttoareal: 24 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv:
Boligen er fundamentert på betong. Støp dekke i laveste plan. Bærende vegger og etasjeskillere i støpt
betong. Grunnmurer kledd med skifterstein.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader:
Bærende vegger og etasjeskillere i støpt betong. Vegger er utvendig pusset og malt.
Ferdigattest Eiendommen har ferdigattest, datert 02.09.1970.
Innhold Inngår i P-rom:
Entré, bad/wc, oppholdsrom og kjøkken.
Sportsbod i kjeller medfølger også leiligheten, samt gratis tilgang til felles vaskerom.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Det er sentralfyrt (vannbåren varme) med radiatorer i stue og på bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Det medfølger ikke parkeringsplass men du har flere muligheter for leie via Tromsø parkering og andre
private aktører.
Tomten Areal: 314 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til byggeområdet, jfr. vedlagt reguleringsplan. datert 23.08.1955.
Sentrale lover Handelen reguleres av borettslagsloven og avhendingsloven.
Økonomiske/formelle opplysninger Borettslag: BORETTSLAGET PARKGT 14
Andelsnummer: 12
Fellesutgifter: Kr.3 716,- pr Mnd.
Andel fellesformue: Kr. 42 692,-.
Vedtekter, regler, regnskap ol. Interessenter og budgivere oppfordres til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete reglerom husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).
Prisantydning 1 400 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Det er foreligger ikke takst eller tilstandsrapport på leiligheten.
Formuesverdi Ligningsverdi er ikke fastsatt.
Kommunale avgifter Inkludert i fellesutgifter.
Energiforbruk Boligen har energikarakter RØD G.
Strømforbruk er inkludert i fellesutgifter.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet. Framleie må imidlertid godkjennes av styret i borettslaget. For nærmere informasjon, se vedtektene til borettslaget, vedlagt salgsoppgaven.
Borettslag BORETTSLAGET PARKGT 14
Fellesutgifter Kr 3 716,- per mnd.
Fellesutgiftene dekker bl.a.: Renter og avdrag fellesgjeld, kabel-TV, internett, trappevask, kommunale avgifter, forsikring av bygget, strøm fellesområder, diverse drift og vedlikehold, mv.

Fellesutgiftene er fordelt på følgende måte:
Grunnleie kr. 3 374,-
Miljøgebyr for papirfaktura kr. 50,-
Canal Digital, UGMI kr. 292,-
Fellesgjeld Ingen fellesgjeld.

Fellesformue kr. 42 692,-
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Ingen servitutter er registrert.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.
Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring IF Skadeforsikring Nuf
Polisenummer: SP762772
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæring
Opplysninger fra forretningsfører
Ferdigattest
Vedtekter
Årsberetning
Tegninger
Reguleringsplan
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Norwegian Broker. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.
Forkjøpsrett Nei.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt fast provisjon på oppdraget.

Megler:

Jørn T. Nerdal

+47 928 06 489

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Sørvendt sentrumsleilighet med mye lysinnslipp
Sørvendt sentrumsleilighet med mye lysinnslipp
0
Oppholdsrommet er av grei størrelse og kan deles opp i flere soner
Oppholdsrommet er av grei størrelse og kan deles opp i flere soner
0
0
0
0
0
0
Entré/gang
Entré/gang
Bad med wc og dusj
Bad med wc og dusj
Leiligheten ligger kun et steinkast fra senturm
Leiligheten ligger kun et steinkast fra senturm
Planskisse
Planskisse