Storgata 16 1. etasje

Tromsø

Soverom
1 stk
Størrelse
45m2
Prisantydning
2 290 000,-

Sjarmerende leiligheten som inneholder gang, stue, kjøkken, soverom, bad/wc, samt bod. Sameiet har felles inngangsparti. I kjeller er det nettingsbod på ca. 4 kvm, samt andel av fellesarealer. Beliggende i sentrum sør - midt i Tromsø sentrum - al... Les merle sentrums fasiliteter i umiddelbar nærhet til leiligheten! Kort vei også til bussforbindelser, parker, Polarmiljøsenteret, Hålogaland teater, butikker, mv. For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Tom Espen Stormo.

Prisantydning: 2 290 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 2 800,-
Primærrom: 43
Bruksareal: 45
Soverom: 1
Byggeår: 1902
Energimerking: G

Se full beskrivelse

Eiendom Storgata 16 1. etasje
9008 Tromsø
1. etasje
Oppdragsnummer 52-18-0022
Totalvurdering Sjarmerende leiligheten som inneholder gang, stue, kjøkken, soverom, bad/wc, samt bod. Sameiet har felles inngangsparti.
I kjeller er det nettingsbod på ca. 4 kvm, samt andel av fellesarealer.

Beliggende i sentrum sør - midt i Tromsø sentrum - alle sentrums fasiliteter i umiddelbar nærhet til leiligheten! Kort vei også til bussforbindelser, parker, Polarmiljøsenteret, Hålogaland teater, butikker, mv.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Tom Espen Stormo.
Matrikkel Gnr.200 Bnr.1473 Snr.9 Orgnr.915660290 i Tromsø kommune
Beliggenhet Eiendommen ligger i Storgata - sentrum sør - med umiddelbar nærhet til alle byens fasiliteter. Leiligheten ligger i 1.etasje, med inngang fra bakgård.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Eiendommen er beliggende i søndre del av Tromsø sentrum. Vesentlig del av tomt er bebygd. Skrånende tomt. Opparbeidet. Betongheller. Bygningsmassen består av 2 adskilte bygninger, den ene mot Storgata og den andre i bakgård. Seksjon ligger i 1. etg i bygning mot Storgata.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Leilighet
Byggeår 1902
Modernisert: 2001
Areal Primærrom: 43 kvm, Bruksareal: 45 kvm, Bruttoareal: 50 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 1, Bad: 1
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest fra Tromsø kommune datert 27.08.2001.
Innhold Inngår i P-rom:
1. etasje: Gang, stue/kjøkken, soverom og bad/wc/vaskerom.

I tillegg har boligen bod på ca. 4 kvm i kjeller.

Opplysninger jfr. tidligere utført verditakst, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Kjøkken: Moderne kjøkkeninnredning med laminerte, slette fronter.

Bad/wc/vaskerom: Moderne baderomsinnredning, veggdusj, wc og servant. 200 ltr bereder i kjeller.
Enkel fukttest på baderom er utført med Protimeter, uten at unormale verdierer registrerte. Mekanisk ventilasjon.

Opplysninger jfr. tidligere utført verditakst, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarming. Gulvvarme baderom.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Det medfølger ikke parkering til leiligheten. Ta kontakt med Tromsø parkering for nærmere informasjon om soneparkering.
Tomten Areal: 346 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål, jfr. reguleringsplan datert 19.03.1953.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 290 000,- / Fellesutgifter: 2 800,- pr. mnd
Felleskostnader dekker diverse felleskostnader knyttet til bygget bl. a. felles strøm for varmekabler og belysning av inngangsparti, forsikring, vedlikehold og snørydding, samt kabel-tv og internett.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 550 555,-
Formuesverdi sekundærbolig: 1 981 999,-
Formuesverdi gjelder for inntekståret 2016.
Kommunale avgifter Inkludert i fellesutgifter.
Energiforbruk Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Selger oppgir et strømforbruk på i snitt ca. 700 kr/mnd.
Adgang til utleie Utleie av leiligheten må avklares med styret i sameie.
Sameiet Strandlandet Borettslag
Fellesutgifter Kr 2 800,- per mnd.

Felleskostnader dekker diverse felleskostnader knyttet til bygget bl. a. felles strøm for varmekabler og belysning av inngangsparti, forsikring, vedlikehold og snørydding, samt kabel-tv og internett.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2001/8377-2/97 Erklæring/avtale 14.06.2001
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring IF Skadeforsikring Nuf
Polisenummer: SP0001235011
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæring
Opplysninger fra forretningsfører
Vedtekter
Årsberetning
Tegning
Ferdigattest
Reguleringsplan
Energiattest
Naboalagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Norwegian Broker. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.
Forkjøpsrett Nei.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt fast provisjon på kr 50 000,- (inkl. mva / eks. markedsføring). Selger dekker utlegg på sak og visninger. Pris pr. visning kr. 1.500,- (Inkl. mva). Dersom handel ikke kommer i stand er følgende avtalt om meglerforetakets vederlag: Megler har rett til vederlag i samsvar med lov om eiendomsmegling kapitel 7. ved avtale om timespris vil vederlaget være etter medgått tid. Ved avtalt provisjonsvederlag / fast pris betaler oppdragsgiver et rimelig honorar, stort kr 9.900,- inkl. mva + utlegg.

Megler:

Tom Espen Stormo

+47 977 98 000

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:

Visninger:

  • 23. mai 2018
  • Kl 1730–1815
Fasade
Sjarmerende leilighet beliggende i sørdelen av Tromsø sentrum
Trivelig spiseplass ved vindu
Romslig kjøkken med tidløs innredning og godt lysinnslipp
Fliselagt baderom med gulvvarme
Gang
Lyst soverom og innbydende soverom
Entré
Planskisse
Bakgården
Fasade