Meistad

Meistervik

Soverom
4 stk
Størrelse
355m2
Prisantydning
2 190 000,-

Leilighetsbygg bestående av 4 leiligheter og diverse lagerareal/disponible rom. Eiendommen er i dag leid ut for ca. 20.000,- pr. mnd. Eiendommen var opprinnelig en næringseiendom som i 2008 ble gitt bruksendring til boligformål. Bygget er strukt... Les merurert opp på følgende måte: 1. etasje: - 2-roms leilighet mot vest (99 kvm.) - Studioleilighet i midten (31 kvm.) - 2-roms leilighet (43 kvm.) - Næringsdel (44 kvm.) 2. etasje: - 3-roms leilighet. (68 kvm.) - Næringsdel (70 kvm.) Eiendommen ligger sentralt plassert på Meistervik med gangavstand til bl.a. skole, butikk, barnehage, miljøbygg, mv. Kjøretid til Tromsø sentrum er ca. 1:15. Til Storsteinnes tar det ca. 25 min.

Prisantydning: 2 190 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 232
Bruksareal: 355
Soverom: 4
Byggeår: 1960
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Meistad
9055 Meistervik
Oppdragsnummer 52-14-0416
Totalvurdering Leilighetsbygg bestående av 4 leiligheter og diverse lagerareal/disponible rom.

Eiendommen er i dag leid ut for ca. 20.000,- pr. mnd.

Eiendommen var opprinnelig en næringseiendom som i 2008 ble gitt bruksendring til boligformål. Bygget er strukturert opp på følgende måte:
1. etasje:
- 2-roms leilighet mot vest (99 kvm.)
- Studioleilighet i midten (31 kvm.)
- 2-roms leilighet (43 kvm.)
- Næringsdel (44 kvm.)

2. etasje:
- 3-roms leilighet. (68 kvm.)
- Næringsdel (70 kvm.)

Eiendommen ligger sentralt plassert på Meistervik med gangavstand til bl.a. skole, butikk, barnehage, miljøbygg, mv.
Kjøretid til Tromsø sentrum er ca. 1:15. Til Storsteinnes tar det ca. 25 min.
Adkomst Eiendommen har god adkomst fra offentlig veg (Riksveg 858).
Tomt/beskaffenhet Areal: 1669 kvm.
Eierform: Eiet tomt

Opparbeidet. Noe naturtomt.
Boligtype, og eierform Flermannsbolig
Byggeår Oppført i 1960, modernisert/påbygget i 1983
Areal Primærrom: 232 kvm.
Bruksareal: 355 kvm.

Arealet er målt av takstmann. Se vedlagt takst for beskrivelse av hvilke rom som er regnet som primære rom.
Byggemåte Bygning, generelt:
Krypkjeller under bygning.

Grunn og fundamenter, generelt:
Betongringmur og søyler.

Frittbærende dekker:
Etasjeskiller av trebjelkelag.

Yttervegger:
Yttervegger av murverk og bindingsverk med utvendig Eternit og
trepanel.

Takkonstruksjoner:
Tresperrer med tekking av stålplater.

Utdrag fra takst. Se vedlagt takst for ytterligere beskrivelse av tilstand og vedlikeholdsbehov.
Ferdigattest Ferdigattest etter bruksendring, datert 09.10.2008
Innhold Se vedlagt takst for detaljert beskrivelse av bygningens innhold.
Standard Normal standard.
Møblering/utstyr Hvitevarer som ikke er integrert følger ikke med i denne handelen.
Oppvarming Elektrisk oppvarming.
Parkering Parkering i isolert garasje på baksiden av bygget, samt parkering på tomt.
Vei, vann og avløp Adkomst: Offentlig adkomst.
Vann: Vann er tilknyttet offentlig nett via privat stikkledning.
Avløp: Avløp er tilknyttet offentlig nett via privat stikkledning.
Regulering Ikke regulert. Eiendommen ligger i LNFR-område i kommuneplan (landbruk, næring, frilufts-, samt reindriftsområde)
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 190 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 114 Godvik
5882 Bergen.
Tlf 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Markedsverdi: 2 500 000,-
Låneverdi: 2 200 000,-

Utført av :
ABC eiendomstaksering
v/Jan Vollen
Takstdato : 04.11.2014
Ligningsverdi kr Ligningsverdi : 431 458,-
Sekundær ligningsverdi : 690 332,-
Ligningsverdi pr. : 21.10.2014,-
Kommunale avgifter Kr. 28 589 pr. år. Tall for 2014.

De kommunale avgiftene er fordelt på følgende måte:
Eiendomsskatt: 10 836,-
Vann: 5 683,-
Avløp: 5 992,-
Renovasjon: 6 078,-
Leieinntekter Eiendommen er p.t. leid ut for ca. kr. 20 000 pr. mnd.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:
- 10.10.1960 302447
Rettighetshaver: BALSFJORD KOMMUNE
ORG.NR: 940208580
LEIEAVTALE
OLDERVIK LEIRBOGEN VANNVERK AL
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

- 18.07.1960 301618
BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Bestemmelse om adkomstrett
Vegvesenets betingelser vedtatt

- 14.07.1982 302185
BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Vegvesenets betingelser vedtatt

- 17.09.1986 6250
BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Vegvesenets betingelser vedtatt

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
- Verdi og lånetakst, datert 04.11.2014
- Planskisser fra fotograf
- Tegninger fra Balsfjord kommune
- Ferdigattest, datert 09.10.2008
- Kartutsnitt fra kommuneplan
- Grunnkart
- Tinglyste erklæringer
- Budskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt fast provisjon for oppdraget.

Megler:

Jørn T. Nerdal

+47 928 06 489

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Leilighetsbygg med stor tomt sentralt plassert på Meistervik.
Leilighetsbygg med stor tomt sentralt plassert på Meistervik.
Leilighetsbygg med stor tomt sentralt plassert på Meistervik.
Leilighetsbygg med stor tomt sentralt plassert på Meistervik.
Planskisse av 1. etasje
Planskisse av 2. etasje
Leilighet i 2. etasje (68 kvm)
Leilighet i 2. etasje (68 kvm)
Leilighet i 2. etasje (68 kvm)
Leilighet i 2. etasje (68 kvm)
Leilighet i 2. etasje (68 kvm)
Leilighet i 2. etasje (68 kvm)
Leilighet i 2. etasje (68 kvm)
Leilighet i 2. etasje (68 kvm)
Leilighet i 2. etasje (68 kvm)
Leilighet i 2. etasje (68 kvm)
Leilighet i 2. etasje (68 kvm)
Terrasse tilhørende leilighet i 2. etasje (68 kvm)
Utsikt fra leilighet i 2. etasje (68 kvm)
Utsikt fra leilighet i 2. etasje (68 kvm)
Utsikt fra leilighet i 2. etasje (68 kvm)
Leilighet mot vest i 1. etasje (99 kvm.)
Leilighet mot vest i 1. etasje (99 kvm.)
Leilighet mot vest i 1. etasje (99 kvm.)
Leilighet mot vest i 1. etasje (99 kvm.)
Leilighet mot vest i 1. etasje (99 kvm.)
Leilighet mot øst i 1. etasje (43 kvm.)
Leilighet mot øst i 1. etasje (43 kvm.)
Leilighet mot øst i 1. etasje (43 kvm.)
Leilighet mot øst i 1. etasje (43 kvm.)
Leilighet mot øst i 1. etasje (43 kvm.)
Leilighet mot øst i 1. etasje (43 kvm.)
Leilighet mot øst i 1. etasje (43 kvm.)
Leilighet mot øst i 1. etasje (43 kvm.)
Leilighet mot øst i 1. etasje (43 kvm.)
Studioleilighet i 1. etasje (31 kvm.)
Studioleilighet i 1. etasje (31 kvm.)
Disponibelt areal/næringsdel
Disponibelt areal/næringsdel
Disponibelt areal/næringsdel
Anneks
Anneks
Anneks
Anneks
Planskisse 2. etasje
Planskisse 1. etasje