Liavegen/Alarmvegen

Tromsdalen

Soverom
0 stk
Størrelse
0m2
Prisantydning
4 900 000,-

Stor eiendomstomt med utviklingspotensialet i øvre del av Tromsdalen. Tomten er i eldre reguleringsplaner avsatt til boligformål, hvor en planlagt veg (ikke bygget ) går rett over tomten. Tomten er nå markert som friområde (grønt) i kommuneplanen... Les mer, samt skravert som faresone (skredfare). Markering av faresoner tar ikke hensyn til lokale avvik der det ikke er skredfare. Eierne av tomten har på eget initiativ fått utarbeidet en skredrapport for tomten som langt på veg "friskmelder" tomten. Rapporten er utarbeidet av NGI som er eksperter på denne typen vurderinger. Selger opplyser at kommunen stiller seg positiv til å regulere tomten til boligformål basert på NGI rapporten. Tomten bør bød da detaljreguleres, da det ellers vil være kommunens fortettingsplan som vil gjelde (ved ny kommuneplan) og det da kan bygges inntil 3 boenheter med BYA 35%. For nærmere informasjon henvises det til rapport utarbeidet av Ing. Annsten Klingan. Det presiseres fra selgers side at ny eier overtar det fulle ansvar for omsøkning og bærer med det det fulle ansvar for utnytelsen av tomten. For ytterligere informasjon eller visning ta kontakt med megler Ivar Nerdal.

Prisantydning: 4 900 000,-
Boligtype: Tomter
Eierform:
Primærrom: 0
Bruksareal: 0
Soverom: 0
Byggeår: 0
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Liavegen/Alarmvegen
9020 Tromsdalen
Oppdragsnummer 52-14-0395
Matrikkel Gnr. 17 bnr. 24 i Tromsø kommune.
Totalvurdering Stor eiendomstomt med utviklingspotensialet i øvre del av Tromsdalen.

Tomten er i eldre reguleringsplaner avsatt til boligformål, hvor en planlagt veg (ikke bygget ) går rett over tomten. Tomten er nå markert som friområde (grønt) i kommuneplanen, samt skravert som faresone (skredfare). Markering av faresoner tar ikke hensyn til lokale avvik der det ikke er skredfare. Eierne av tomten har på eget initiativ fått utarbeidet en skredrapport for tomten som langt på veg "friskmelder" tomten. Rapporten er utarbeidet av NGI som er eksperter på denne typen vurderinger. Selger opplyser at kommunen stiller seg positiv til å regulere tomten til boligformål basert på NGI rapporten. Tomten bør bød da detaljreguleres, da det ellers vil være kommunens fortettingsplan som vil gjelde (ved ny kommuneplan) og det da kan bygges inntil 3 boenheter med BYA 35%. For nærmere informasjon henvises det til rapport utarbeidet av Ing. Annsten Klingan.

Det presiseres fra selgers side at ny eier overtar det fulle ansvar for omsøkning og bærer med det det fulle ansvar for utnytelsen av tomten.

For ytterligere informasjon eller visning ta kontakt med megler Ivar Nerdal.
Beliggenhet Flott beliggenhet med panoramautsikt over Tromsdalen og mot Tromsøya og Tromsøysundet. Kort vei til friområder med turstier, lysløype, skoler barnehage, butikker, fjellheisen mv. Gangavstand til Tromsø sentrum. Gode bussforbindelser i området.
Adkomst Fra Tromsø sentrum kjører man over Tromsøbrua og tar første avkjørsel opp til venstre og inn Turistvegen. Følg denne nesten helt innerst i dalen og ta opp til høyre i krysset Fløyvegen, sving deretter første til venstre og så til høyre inn Alarmvegen/Liavegen. Tomta ligger på øvresiden av vegen.
Tomt/beskaffenhet Vestvendt tomt. Tomten fremstår som svært terrassert og er ikke opparbeidet.
Tomten Areal: 4 803, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk med stikkledninger til offentlig nett.
Regulering Området er regulert til boligformål ihht. PLAN NR 142 egengodkjent 28.11.2012 i hovedsak bebygd med eneboliger og flermanns boliger, samt KOMMUNEPLANBESTEMMELSER 2011-2022 - Eiendommen ligger innenfor faregrensen for 1000 års skred, rasfarlig område. NGI rapport utarbeidet i 1977. Det er ikke registrert pågående regulering av eiendommen eller i nærområdet knyttet til eiendommen.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning kr. 4 900 000,-
Beregnet totalkostnad kr. 4 900 000,- (Prisantydning stipulert)

Omkostninger
kr. 172,- (Panteattest kjøper)
kr. 525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
kr. 525,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr. 122 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 900 000,-))
--------------------------------------------------------
kr. 123 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
kr. 5 023 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 114 Godvik
5882 Bergen.
Tlf 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99


Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Ligningsverdi Likningsverdi for inntektsåret 2012: kr 243 563,-.
Kommunale avgifter Årlige avgifter for 2014 utgjør kr 2 235,60. Basert på de opplysninger vi kjenner pr termin 1/2014.
Eiendommen er fakturert frem til 31.12.2014.
Fordeling av både fakturerte og ikke fakturerte avgifter forutsettes avklart mellom kjøper og selger. Tromsø kommune foretar ingen fordeling av de kommunale avgiftene ved overdragelse til ny eier.
Fellesutgifter kr ,- per mnd.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:
Servitutter i grunn:
27.05.1952 2317 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1902 / 17 / 278 / /
Bestemmelse om vann/kloakkledning

16.10.1952 4821 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1902 / 17 / 309 / / 1
Rettighetshaver: 1902 / 17 / 309 / / 2
Rettighetshaver: 1902 / 17 / 309 / / 3
Rettighetshaver: 1902 / 17 / 309 / / 4
Bestemmelse om vann/kloakkledning

13.02.1953 626 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1902 / 17 / 287 / /
Bestemmelse om vann/kloakkledning

14.04.1953 1477 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1902 / 17 / 308 / /
Bestemmelse om vann/kloakkledning

23.10.1953 5378 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1902 / 17 / 325 / /
Rettighetshaver: 1902 / 17 / 332 / /
Bestemmelse om vann/kloakkledning

29.01.1957 326 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rettighetshaver: 1902 / 17 / 438 / /
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

01.12.1958 4713 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: Staten v/Forsvaret
Bestemmelse om grunn/byggverk/veg/ledninger/vedlikehold m.v.

30.09.1968 302974 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1902 / 17 / 884 / /

26.02.1976 301094 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Rettighetshaver
Gørill Karlsen

26.06.1979 303460 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rettighetshaver
eierne av Anton Jakobsens veg nr. 6 B

26.06.1979 303461 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Rettighetshaver
Barbro og Inge Godtlibsen

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Ingen rettigheter registrert.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

- Rapport Ing. Klingan 10.09.2014
- NGI Rapport Liavegen 19.01.2006
- Kartutskrift 04.06.14
- Budskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Megler:

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Fasade
Fasade
Utsikt
Fasade
Fasade
Ute