Severin Steffensens vei 23

Skjervøy

Soverom
4 stk
Størrelse
235m2
Prisantydning
3 290 000,-

Flott enebolig på hjørnetomt med gode solforhold og sentral beliggenhet. Boligen er betydelig modernisert og renovert i perioden 2008-2014 med bl.a. ny kledning, etterisolert, nye vinduer, elektrisk, rør, bad, kjøkken og generelt innvendige overfl... Les merater. Innholdsrik og fornuftig planløsning med hele 4 soverom, 2 bad, vaskerom og wc. Sentral men likevel meget barnevennlig beliggenhet med gangavstand til skole, barnehage og rekreasjonsområder. Har østvendt balkong og meget stor sørvest vendt terrasse, slik at det er gode solforhold fra morgenen og frem til ca. kl. 19.30 på ettermiddagen. Har 2 garasjer og rikelig med lagringsplass i boder. Ta kontakt med megler Jonas Bergersen for visning.

Prisantydning: 3 290 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 157
Bruksareal: 235
Soverom: 4
Byggeår: 1969
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Severin Steffensens vei 23
9180 Skjervøy
Oppdragsnummer 52-18-0063
Totalvurdering Flott enebolig på hjørnetomt med gode solforhold og sentral beliggenhet.

Boligen er betydelig modernisert og renovert i perioden 2008-2014 med bl.a. ny kledning, etterisolert, nye vinduer, elektrisk, rør, bad, kjøkken og generelt innvendige overflater. Innholdsrik og fornuftig planløsning med hele 4 soverom, 2 bad, vaskerom og wc.

Sentral men likevel meget barnevennlig beliggenhet med gangavstand til skole, barnehage og rekreasjonsområder. Har østvendt balkong og meget stor sørvest vendt terrasse, slik at det er gode solforhold fra morgenen og frem til ca. kl. 19.30 på ettermiddagen.

Har 2 garasjer og rikelig med lagringsplass i boder.

Ta kontakt med megler Jonas Bergersen for visning.
Matrikkel Gnr.69 Bnr.321 i Skjervøy kommune
Beliggenhet Beliggende i sentrum med gangavstand til barne-/ungdoms- og videregående skole, barnehage, butikker, kafeer, hotell, fotballbaner, rekreasjonsområder, buss, mv.
Adkomst Enkel adkomst fra offentlig veg.
Tomt/beskaffenhet Skrående tomt som er opparbeidet med bruksplen og beplantet, samt utepeis mot vest. Balkong mot øst og sør. Betongheller og asfalt i innkjøring.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1969
Boligen er betydelig modernisert i perioden 2008 - 2014.
Areal Primærrom: 157 kvm, Bruksareal: 235 kvm
Inngår i P-rom:

U.etasje: Hall/entre` og soverom/kjellerstue.
1. etasje: stue, kjøkken, bad, badstue, 3 soverom, wc, vaskerom og gang.

Har i tillegg sekundære rom som 3 boder og 2 garasjer i underetasje, samt utebod.

BRA per etasje:

underetasje: 102 kvm
1.etasje: 133 kvm
Byggemåte Antatt støpt betongsåle på fjell.
Leca mur og plastøpt betong, gulv på grunn i betong.
Konvensjonelt oppbygd med bindingsverk i tre.
Saltak med taksperrer av tre, tekket med stålplater.
Litt saltutslag i underetasjen.
Jordkjeller under utebod som virker tørr.

Opplysninger ifølge vedlagt takst og eier.
Ferdigattest Ferdigattest 11.02.1969.
Standard Gulv: Keramiske fliser, malt furu, laminat (livstidgaranti) Laminatbelegg, vinylbelegg og betong.
Vegger: baderomspanel, huntonitt, trepanel, malt miljøstrie, hvit meksistein, tapet, brytningspanel, malte plater, puss og betong.
Himling: Malte bygningsplater og panelbord.

Ikea kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer.
Sanitærutstyr tidsmessig hvitt, høystandard baderomsinnredning.
Etterisolert stue og kjøkken, skiftet alle vinduer og dører i hovedetasjen, samt ny utvendig kledning på hele boligen i 2014.
Pusset opp hele boligen etter 2008. Nye himlinger etc. etter 2008.

Opplysninger ifølge vedlagt takst.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen.
Oppvarming Elektrisk oppvarming. Varmekabler i gulv i flere rom. Vedfyring og varmepumpe.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering i 2 garasjer samt biloppstillingsplass på tomt.
Tomten Areal: 744 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig veg, vann og avløp. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål. Se vedlagt reguleringsplan stadfestet 18.06.69 og revidert 4. gang 05.04.95.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 3 290 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av AR-Ing AS den 08.03.18
Takster og verdier Teknisk verdi ;4 337 310,-
Verdi takst ;3 300 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 499 306,-
Formuesverdi sekundærbolig: 1 797 502,-
Formuesverdi gjelder for inntekståret 2016.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 22 539,- pr. År.
Energiforbruk Strømforbruket for 2017 var på 23280. Opplyst av eier. Eier har ikke energimerket boligen.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Pengeheftelser:

1951/1501-137/97 Rettighet
20.04.1951
Rettighetshaver: Skjervøy Vannverk Al
Lnr: 1298064
LEIEAVTALE
Overført fra: 1941-69/1/479

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Gjensidige
Polisenummer: 85380188
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verdi og lånetakst
Selgers egenerklæring
Kommunale opplysninger
Målebrev
Reguleringsplan
Ferdigmelding
Tegninger
Grunnkart
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Kjøper er gjort kjent med at boligen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt i h. h. t. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.

Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke. Partene er innforstått med at ovennevnte forbehold må være avklart innen overtagelse kan finne sted og at overtagelse i så fall må utsettes til ovennevnte er avklart. Kjøper bes kontrollere med meglerforetaket at forbehold er avklart før man overtar boligen. Selger er innforstått med at ovennevnte forbehold må oppfylles før helt eller delvis oppgjør kan foretas. Om ikke ovennevnte forbehold går i orden heves kontrakten uten ytterligere omkostninger for kjøper. Eventuelt innbetalt beløp tilbakebetales til kjøper i sin helhet, i tillegg til eventuelle opptjente renter.

Megler har ikke besiktiget boligen og opplyser derfor kun ihht opplysninger gitt av Skjervøy Kommune, vedlagt takst, fotograf og eier.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt fast provisjon på kr 60.000,- (inkl. mva / eks. markedsføring). Selger dekker utlegg på sak (Inkl. mva). Dersom handel ikke kommer i stand er følgende avtalt om meglerforetakets vederlag: Megler har rett til vederlag i samsvar med lov om eiendomsmegling kapitel 7. ved avtale om timespris vil vederlaget være etter medgått tid. ved avtalt provisjonsvederlag / fast pris betaler oppdragsgiver et rimelig honorar, stort kr 9.900,- inkl. mva + utlegg.

Megler:

Jonas Bergersen

+47 977 39 732

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:

Visninger:

  • 26. april 2018
  • Kl 1800–1900
Boligen har 2 garasjer og er sentralt beliggende på hjørnetomt
Ikea kjøkken fra 2014 med integrerte hvitevarer
Det er rikelig med bankeplass for matlaging
Boligen er betydelig renovert i nyere tid slik at man kan flytte rett inn
Spisestue med plass til mange gjester
Det er montert varmepumpe i stuen
Utgang til sørvest vendt terrasse fra stue
Stue
Stue
Boligen har vedfyring og stue/kjøkkenrom av god størrelse
Stue
Badet er renovert og fornyet av firma i 2008
Badstu rett innenfor hovedbadet
Badet har badekar og et annet bad i huset har dusj så det er perfekt for familier
Bad nr 2
Soverom av meget god størrelse i hovedetasje
Utgang til veranda fra soverommet
Soverom i hovedetasje
Boligen har 4 soverom og evt 3 soverom og en tv-stue om ønskelig
Stor entre`/hall på første plan
Hovedetasje
Første plan
Hovedetasje
Første plan
Utsikt fra veranda
Sørvest vendt terrasse med dagsol og ettermiddagsol til ca. kl. 19.30
Østvendt balkong med morgensol for frokostkaffen
Utsikt
Velkommen til Severin Seffensens vei 23