Myrengveien 12B

Tromsø

Soverom
3 stk
Størrelse
105m2
Prisantydning
5 750 000,-

Meget spennende og nyoppført vertikaldelt bolig beliggende på toppen av Tromsøya. Boligen har planløsning over 2 plan. Det er gjennomgående god og moderne standard og god kvalitet med enstavs parkett, vedovn, fliselagte badrom, romslig kjøkken med ... Les merintegrerte hvitevarer, sentralstøvsuger m.m. Denne boligen har skjermet markterrasse mot vest. Stor parkeringsplass tilhørende denne boligen medfølger.

Prisantydning: 5 750 000,-
Boligtype: Tomannsbolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 99
Bruksareal: 105
Soverom: 3
Byggeår: 2018
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Myrengveien 12B
9011 Tromsø
Oppdragsnummer 52-18-0057
Totalvurdering Meget spennende og nyoppført vertikaldelt bolig beliggende på toppen av Tromsøya. Boligen har planløsning over 2 plan. Det er gjennomgående god og moderne standard og god kvalitet med enstavs parkett, vedovn, fliselagte badrom, romslig kjøkken med integrerte hvitevarer, sentralstøvsuger m.m. Denne boligen har skjermet markterrasse mot vest. Stor parkeringsplass tilhørende denne boligen medfølger.
Matrikkkel Det er 3 boenheter i prosjektet. Hver enkelt bolig vil ha en ideell andel av tomten. Det forutsettes endelig matrikulering og seksjonering før overtakelse og oppgjør kan finne sted. Eierbrøken er ikke fastsatt på enhetene.
Beliggenhet Etablert og meget populært boligområde på toppen av Tromsøya. Bebygget med frittliggende boligeiendommer og rekkehus/delte boliger. Gangavstand til sentrum, dagligvarebutikk, buss, skoler, barnehager, flott turterreng med tur- og skiløype, idrettshall, svømmehall, Prestvannet og Charlottenlund.
Adkomst Adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Areal: 994 kvm, felleseiendomstomt.
Boligtype, og eierform Tomannsbolig -Eierseksjon
Byggeår Ferdigstilt 2018.
Areal Primærrom: 99,42 kvm
Bruksareal: 104,55 kvm

Inngår i P-rom:
1. etasje: 2 soverom, bad, entré og trapp.
2. etasje: Kjøkken/stue, soverom og trapp.

Boligen har i tillegg bod i 1. etasje.

Se leveransebeskrivelse for mer informasjon.
Byggemåte Se vedlagt leveransebeskrivelse for nærmere informasjon.
Ferdigattest Utbygger anmoder Tromsø kommune om utstedelse om brukstillatelse og ferdigattest ved ferdigstilles.
Standard Se vedlagt bygge/leveransebeskrivelse og tegninger.
Møblering/utstyr Hvitevarer montert i kjøkkeninnredning medfølger i handelen.
Oppvarming Se vedlagt leveransebeskrivelse.
Parkering Fast biloppstillingsplass på tomten.
Tomten Areal: 994 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk med stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål. Ta kontakt med megler for nærmere opplysninger.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 5 750 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Ligningsverdi Ligningsverdi fastsettes av SkattNord etter boligene er tatt i bruk.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter fastsettes av Tromsø kommune etter boligene er tatt i bruk.
Adgang til utleie Boligene kan utleies i sin helhet.
Sameiet Boligene er under seksjonering. Det anbefales at det opprettes et aktivt sameie med felles konto hvor det avsettes penger til fremtidig vedlikehold og driftskostnader.
Fellesutgifter Det er ikke planlagt, eller lagt opp til noen fellesutgifter for boligene i prosjektet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1832/900051-1/97 Fredningsvedtak
05.07.1832
Overført fra: 1902-119/26
Gjelder denne registerenheten med flere

1832/900096-1/97 Fredningsvedtak
05.07.1832
Overført fra: 1902-119/3842
Gjelder denne registerenheten med flere

1997/11115-2/97 Bestemmelse iflg. skjøte
08.09.1997
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Diverse Dersom overtagelse gjennomføres i vinter halvåret må det påregnes at uteområdet ferdigstilles påfølgende sommer halvår. Endelig ferdigstillelses dato på uteområdet vil bli avtalt nærmere med kjøper.

Det forutsettes endelig matrikelering før overtakelse og oppgjør kan finne sted.

Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke. Partene er innforstått med at ovennevnte forbehold må være avklart innen overtagelse kan finne sted og at overtagelse i så fall må utsettes til ovennevnte er avklart. Kjøper bes kontrollere med meglerforetaket at forbehold er avklart før man overtar boligen. Selger er innforstått med at ovennevnte forbehold må oppfylles før helt eller delvis oppgjør kan foretas. Om ikke ovennevnte forbehold går i orden heves kontrakten uten ytterligere omkostninger for kjøper. Eventuelt innbetalt beløp tilbakebetales til kjøper i sin helhet, i tillegg til eventuelle opptjente renter.

Megler:

Tom Espen Stormo

+47 977 98 000

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Myrengvegen 12 (13 of 38)
Myrengvegen 12 (29 of 38)
Myrengvegen 12 (22 of 38)
Myrengvegen 12 (24 of 38)
Myrengvegen 12 (28 of 38)
Myrengvegen 12 (23 of 38)
Myrengvegen 12 (25 of 38)
Myrengvegen 12 (14 of 38)
Myrengvegen 12 (27 of 38)
Myrengvegen 12 (26 of 38)
Myrengvegen 12 (4 of 38)
Myrengvegen 12 (5 of 38)
Myrengvegen 12 (21 of 38)
Myrengvegen 12 (17 of 38)
Myrengvegen 12 (20 of 38)
Myrengvegen 12 (16 of 38)
Myrengvegen 12 (15 of 38)
Myrengvegen 12 (1 of 38)
Myrengvegen 12 (10 of 38)
Myrengvegen 12 (18 of 38)
Myrengvegen 12 (19 of 38)
Myrengvegen 12 (2 of 38)
Myrengvegen 12 (3 of 38)
Myrengvegen 12 (31 of 38)
Myrengvegen 12 (32 of 38)
Myrengvegen 12 (33 of 38)
Myrengvegen 12 (36 of 38)
Myrengvegen 12 (37 of 38)
Myrengvegen 12 (38 of 38)
Myrengvegen 12 (11 of 38)
Myrengvegen 12 (6 of 38)
Myrengvegen 12 (7 of 38)
Myrengvegen 12 (8 of 38)
Myrengvegen 12 (9 of 38)
Myrengvegen 12 (34 of 38)
Myrengvegen 12 (35 of 38)
Myrengvegen 12 (12 of 38)
Myrengvegen 12 (30 of 38)
Myrengvegen 12 B (1 of 20)