Østersvegen 33

Kvaløysletta

Soverom
3 stk
Størrelse
120m2
Prisantydning
4 250 000,-

Enebolig i meget barnevennlig og stille boområde. Inneholder bla. 1. etg: Vf, stue, hall m/trapp, kjøkken, vaskerom, wc og bod. 2. etg. Gang m/trapp 3 soverom, bad og bod. Det er varmekabler i stue, kjøkken og i bad. I tillegg er det delvis overbyg... Les merd veranda på ca. 10 m2. Garasje og gjesteparkering på felles parkeringsplass. Kort avstand til skole, barnehage, buss, friarealer, butikk, mv.

Prisantydning: 4 250 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 110
Bruksareal: 120
Soverom: 3
Byggeår: 1983
Energimerking: F

Se full beskrivelse

Eiendom Østersvegen 33
9100 Kvaløysletta
Oppdragsnummer 52-18-0011
Totalvurdering Enebolig i meget barnevennlig og stille boområde. Inneholder bla. 1. etg: Vf, stue, hall m/trapp, kjøkken, vaskerom, wc og bod. 2. etg. Gang m/trapp 3 soverom, bad og bod. Det er varmekabler i stue, kjøkken og i bad. I tillegg er det delvis overbygd veranda på ca. 10 m2. Garasje og gjesteparkering
på felles parkeringsplass. Kort avstand til skole, barnehage, buss, friarealer, butikk, mv.
Matrikkel Gnr.72 Bnr.803, samt fellesareal i gnr. 72 bnr. 818 ideell andel 1/40 -(
ute/lekearealer). Gnr. 72 bnr. 821 ideell andel 1/40 - (Parkering og garasjebygg) i Tromsø kommune.
Beliggenhet Boligen ligger sentralt på Kvaløysletta sør, ca. 10 km fra Tromsø sentrum, med nærhet til butikker, skoler og butikker. Kort veg til turterreng, lysløype og friarealer.
Adkomst Ved enden av brua på Kvaløysletta, Følg riksveg 862 til Blåselvegen. Følg Blåselvegen til Østersvegen. Ta inn til venstre i Østersvegen. Ta deretter første vei til høyre. Boligen ligger på venstre side av vegen, rett nedenfor garasjeanlegget, og er hvit av farge.
Tomt/beskaffenhet Skrånende sørvendt tomt. Opparbeidet med plen, hekk og beplantninger. Skifer i platting adkomstparti.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1983
Areal Primærrom: 110 kvm, Bruksareal: 120 kvm
Inngår i P-rom:

1.etasje: Vindfang, stue m/trapp, kjøkken, wc, vaskerom m/direkte utgang.
2.etasje: Gang m/trapp, 3 soverom, bad/wc.

Har innvendig bod i begge etasjene.

BRA per etasje:

1.etasje: 82 kvm
2.etasje: 38 kvm
Byggemåte Betong på komprimerte masser. Betongplate på komprimerte masser, antatt isolert. Grunnmur av murverk, pusset og malt. Etasjeskiller av trebjelkelag. Yttervegger over grunnmur av 15 cm isolert bindingsverk med utvendig trepanel. Takverk av tresperrer med tretro, 20 cm mineralullisolasjon. Tekking av takshingel, renner og nedløp av stål. Vinduer 3-lags isolerglass i trekarmer. Isolerte ytterdører.
Ferdigattest Brukstillatelse 10.06.1983.
Standard Gulv: Overflater av laminat, fliser, malt betong, tepper og vinyl.
Vegger: Malte panel og tapet.
Himling: Malte himlinger.

Eldre kjøkkeninnredning med glatte fronter. Skap med glatte fronter baderom, skap/benkinnredning vaskerom. Skap forøvrig.
1 badekar, 2 wc, 1 heldekkende servant, 1 servant, skyllekar. Bereder.
Skjult anlegg med automatsikringer.
Seriekoplete røykvarslere.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk og varmepumpe. Gulvvarme i baderom og stue/kjøkken. Montert pipe. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering i garasje og på fellesareal like ovenfor takserte eiendom. Selger opplyser at det er mulighet for 2 garasjer, og 1 stk biloppstillingsplass for hver bolig.
Tomten Areal: 450 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig veg, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål ihht. reg. plan nr 504/609, stadfestet 27.11.1978. Det er ingen pågående reguleringer i området. Eiendommen er også innenfor Kommuneplanens arealdel 2017-2026. Kontakt meglerforetaket for mer informasjon.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 4 250 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av ABC eiendomstaksering den 28.02.18
Takster og verdier Teknisk verdi ;4 350 000,-
Verdi takst ;4 250 000,-
Lånetakst ;,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 1 034 388,-
Formuesverdi sekundærbolig: 3 310 042,-
Formuesverdi gjelder for inntekståret 2016.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 16 916,- pr. År.
Energiforbruk Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F Selger opplyser om en snittforbruk på 1506 KWh per måned i 2017.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Andel i realsameie

908801-1/97 Opprettelse av realsameie
Denne matrikkelenhet har andel i:
Knr: 1902 Gnr: 72 Bnr: 818 1/40

908803-1/97 Opprettelse av realsameie
Denne matrikkelenhet har andel i:
Knr: 1902 Gnr: 72 Bnr: 821 1/40

1981/5797-2/97 Rettigheter iflg. skjøte
18.09.1981
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Sparebanken 1 forsikring
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

Verdi og lånetakst
Selgers egenerklæring
Brukstillatelse
Tegninger
Grunnkart
Reguleringsplan
Kommuneplan
Målebrev
Nabolagsprofil
Energiattest
Budskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Kjøper er gjort kjent med at boligen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt i h. h. t. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.

Gjør oppmerksom på at dette kan være et av de områdene i Tromsø kommune der det er konstatert en forhøyet konsentrasjon av radongass. Det er anbefalt at det foretas radonmåling av boligene i området. Vi viser til rapporten "Kartlegging av radon i Tromsø kommune 2000/2001 " utarbeidet av Statens Strålevern, internett: www.nrpa.no
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt provisjon på 2% (inkl. mva / og markedsføring). Selger dekker visninger. Pris pr. visning kr. 1 500,- (Inkl. mva) Dersom handel ikke kommer i stand er følgende avtalt om meglerforetakets vederlag: Megler har rett til vederlag i samsvar med lov om eiendomsmegling kapitel 7. ved avtale om timespris vil vederlaget være etter medgått tid. ved avtalt provisjonsvederlag / fast pris betaler oppdragsgiver et rimelig honorar, stort kr 9.900,- inkl. mva + utlegg.

Megler:

Jonas Bergersen

+47 977 39 732

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Enebolig med garasje i meget barnevennlig boområde
Spisestue med godt lysinnslipp og utgang til veranda
Lys og trivelig stue med mulighet for vedfyring
Stor stue med varmepumpe som er lett og innrede
Spisebord
Stue
Kjøkken med bra størrelse og vakerom med bod innenfor kjøkkenet
Frokostbord
Stue
Trapp opp til 2.etasje.
Trapp til 2.etasje
Bad av god størrelse
Bad i 2.etasje
Soverom 1 av 3 stk i 2.etasje
Soverom nr. 2 av 3.
Soverom nr. 2 av 3.
Soverom nr. 3 med garderobeskap
Soverom nr. 3
Toalett i 1.etasje
Gangen
Planskisse 1.etasje
Plantegning 2.etasje
Private sommerbilder
Private sommerbilder
Private sommerbilder
Meget barnevennlig boområdet uten trafikk
Garasjeanlegg
Velkommen til Østersvegen 33