Kroken 1

Storslett

Soverom
3 stk
Størrelse
109m2
Prisantydning
1 690 000,-

Eldre enebolig med god planløsning i barnevennligeomgivelser. Boligen holder samme standard som byggeår. Ny eier må således påregne kostnader til oppgradering til dagens fargevalg og standard. Planløsning over 1 plan hvor en finner følgende rom: Vf... Les mer., gang, 2 boder, vaskerom, bad, 3 soverom, stue og kjøkken. Med boligen følger det med anneks i tømmer og vedsjå. Solrik beliggenhet i barnevennlig boligområde. Gangavstand til skole og Storslett sentrum. Ta kontakt med megler Ivar Nerdal for mer informasjon eller visning.

Prisantydning: 1 690 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 99
Bruksareal: 109
Soverom: 3
Byggeår: 1979
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Kroken 1
9151 Storslett
Oppdragsnummer 52-18-0017
Totalvurdering Eldre enebolig med god planløsning i barnevennligeomgivelser. Boligen holder samme standard som byggeår. Ny eier må således påregne kostnader til oppgradering til dagens fargevalg og standard. Planløsning over 1 plan hvor en finner følgende rom: Vf., gang, 2 boder, vaskerom, bad, 3 soverom, stue og kjøkken.

Med boligen følger det med anneks i tømmer og vedsjå.

Solrik beliggenhet i barnevennlig boligområde. Gangavstand til skole og Storslett sentrum.

Ta kontakt med megler Ivar Nerdal for mer informasjon eller visning.
Matrikkel Gnr.14 Bnr.51 i Nordreisa kommune
Beliggenhet Boligen har en sentral beliggenhet i forhold til barne- og ungdomsskole, barnehage, forretninger, videregående skole, flyplass, servicebedrifter, kommunale kontorer, kafe, hotell, bank og rekreasjonsområder etc.
Adkomst Etter tunellen kjør til Storslett sentrum. Ta til venstre ut av sentrum og ta 1. veg til høyre (Lundevegen) Kjør forbi kirka og følg nummerering til boligen. Boligen er hvit av farge og ligger på venstre side av vegen.
Tomt/beskaffenhet Flat opparbeidet tomt med anlagt bruksplen rundt boligen, samt at det er plantet prydbusker, jordbær, bringebær etc. Betongsteinkant mot plen og villskifer foran inngangsdør. Balkong-/terrasse mot sør med utgang fra stue og soverom.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1979
Areal Primærrom: 99 kvm, Bruksareal: 109 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, for eksempel stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang, pluss de innvendige veggene mellom disse. P-ROM tilsvarer tidligere boligareal (BOA).
Arealene er hentet fra vedlagte takst.
Det tas forbehold om at arealer og planløsning kan avvike fra opprinnelige tegninger og mål.
Antall rom (evt. senger) 0Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1
Byggemåte Grunnforhold / Fundamentering Støpt betongsåle på sand, (antatt). Grunnmur/ Kjellergulv Kjellermur/ringmur av Leca blokker, krypkjeller.
Himlinger har malte bygningsplater.
Gulv er det vinylbelegg, laminatbelegg og keramiske fliser under ovn i stue.
Vegger er det malte bygningsplater, trepanel, malt strie, vinyl mellom benker og overskap i kjøkken, tynnpanel, baderomspanel, våtromstapet.

Konstruksjonsmetode o / gr.mur. Konvensjonelt oppbygd med bindingsverk i tre.

Anneks: Bygg 1 Vedsjå: Bygg 2.
Bygg 1: Enkeltfundament i Leca, tømmerkasse, saltak tekket med torv, tregulv, lagt opp for
strøm men ikke fremført/tilkoblet..
Bygg 2: Buetak i plast, vegger i plast, bæring av buede plastrør.


Tak med tekking Saltak tekket med shingel. Opplyses å være retekket i 2014.
Se vedlagt takst, samt vedlagte tilstandsvurdering som er en del av taksten.
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest datert 19.06.1979.
Innhold Vf., gang, 2 boder, vaskerom, bad, 3 soverom, stue og kjøkken.

Balkong/terrasse mot sør med utgang fra stue og soverom.
Standard Himlinger har malte bygningsplater.
Gulv er det vinylbelegg, laminatbelegg og keramiske fliser under ovn i stue.
Vegger er det malte bygningsplater, trepanel, malt strie, vinyl mellom benker og overskap i kjøkken, tynnpanel, baderomspanel, våtromstapet.
Boligen har el. oppvarming, luft til luft varmepumpe og ovn for fast brensel.

Boligen har alminnelig standard. Standard eldre kjøkkeninnredning. Sanitærutstyr tidsmessig hvitt. 200 I bereder opplyses å være fra ca. 2014. Vindu i all hovedsak fra byggeår og noen er punktert/knust.
Forøvrig henvises til tilstandsvurderinga.

Se vedlagt takst, samt vedlagte tilstandsvurdering som er en del av taksten.
Møblering/utstyr Det medfølger ingen hvitevarer. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming El. oppvarming, luft til luft varmepumpe og ovn for fast brensel .Rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Flere parkeringsplasser på tomen.
Tomten Areal: 1 082 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig veg, vann og kloakk med stikkledninger til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål ihht. REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR STORSLETT SENTRUM.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 690 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av AR-Ing AS den 29.01.18
Takster og verdier Teknisk verdi ;2 545 522,-
Verdi takst ;1 900 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: kr. 411 733,-
Formuesverdi sekundærbolig: kr. 1 317 544,-
Formuesverdi gjelder for inntekståret 2016.
Kommunale avgifter Eiendommen er gebyrlagt med vann, kloakk, feiing og eiendomsskatt.
De kommunale avgiftene for 2017 var på kr 20.691,50. Av dette utgjør eiendomsskatt kr 8.316,-. For 2018 er de kommunale avgiftene kr 20.368,-.

Pr i dag blir det ikke fakturert for renovasjon på eiendommen. Standardabonnement koster kr 4 088,- pr år
Adgang til utleie Boligen kan utleies i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1999/8060-1/97 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
12.07.1999
:Knr:1942 Gnr:14 Bnr:68
Bestemmelse om bebyggelse

2006/17672-2/97 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE TINGLYST
27.10.2006
Borett
Rettighetshaver Gunnar Johnsen,f.16.12.26

2006/17672-3/97 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE TINGLYST
27.10.2006
Forkjøpsrett
Rettighetshaver Stig Arne Johnsen f.240173
Lene Katrine Johnsen,f.010275

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Gjensidige
Polisenummer: 83471974
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Takst og tilstandsrapport
Egenerklæring
Ferdigattest
Grunnkart
Fasade og plantegninger
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Norwegian Broker, og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring. Kjøper erklærer herved å være kjent med denne.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt meglerprovisjon på dette oppdraget.

Megler:

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Flott beliggenhet på flat opparbeidet tomt
Stue med utgang til altan
Stuen er lys og luftig, med rikelig lysinnslipp gjennom store vindusflater
Kjøkken med dør til stue
Kjøkken
Gang
Soverom 1
Baderom med steamdusj
Soverom 2
Vaskerom
Fasade med solrik altan.
Utsikt over området på tomta
Utsikt fra huset over området
Anneks i tømmer