Breivikeidvegen 589/591

Ramfjordbotn

Soverom
7 stk
Størrelse
213m2
Prisantydning
2 300 000,-

Stor eiendom naturskjønt beliggende ved foten av Hamperokken. Bygningsmassen består av et eldre bolighus fra 1950, kårbolig oppført i 1991 på grunnmur av tidligere fjøs og en garasje/vedsjå. Takstmann bemerker at begge boliger fremstår med et bety... Les merdelig renovringsbehov. Ny eier må således forvente kostnader til oppgradering/renovering av boligmassen. Det opplyses dog at det i bolighus fra 1950 er skiftet en del vinduer i 70, 80 og ca. 2012. Det er gravd ny kloakk inn til boligen fra kum i 2016. Enebolig fra 1950 inneholder følgende rom: 0. etg. Kjeller rom. 1. etg. Vindfang, gang m/trapp, dusj/wc/vaskerom, kjøkken, stue. Bod under trapp. 2. etg. Gang m/trapp, 4 soverom. Kårbolig fra 1991: 1. etg. Vindfang, 3 soverom, bad/wc/vaskerom, stue, kjøkken. Bod For ytterligere informasjon eller visning kan megler Ivar Nerdal kontaktes.

Prisantydning: 2 300 000,-
Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 166
Bruksareal: 213
Soverom: 7
Byggeår: 1950
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Breivikeidvegen 589/591
9027 Ramfjordbotn
Oppdragsnummer 52-17-0321
Matrikkel Gnr. 30 Bnr. 56 i Tromsø kommune
Totalvurdering Stor eiendom naturskjønt beliggende ved foten av Hamperokken. Bygningsmassen består av et eldre bolighus fra 1950, kårbolig oppført i 1991 på grunnmur av tidligere fjøs og en garasje/vedsjå. Takstmann bemerker at begge boliger fremstår med et betydelig renovringsbehov. Ny eier må således forvente kostnader til oppgradering/renovering av boligmassen. Det opplyses dog at det i bolighus fra 1950 er skiftet en del vinduer i 70, 80 og ca. 2012. Det er gravd ny kloakk inn til boligen fra kum i 2016.

Enebolig fra 1950 inneholder følgende rom:
0. etg. Kjeller rom. 1. etg. Vindfang, gang m/trapp, dusj/wc/vaskerom, kjøkken, stue. Bod under trapp. 2. etg. Gang m/trapp, 4 soverom.

Kårbolig fra 1991:
1. etg. Vindfang, 3 soverom, bad/wc/vaskerom, stue, kjøkken. Bod

For ytterligere informasjon eller visning kan megler Ivar Nerdal kontaktes.
Beliggenhet Område i landlige omgivelser 6 km fra krysset på Fagernes og ca. 31 km fra Tromsø sentrum. det er flotte rekreasjons og friluftsområder i tilknytting til området.
Barnehage og skole på Fagernes.
Adkomst Fra offentlig veg.
Tomt/beskaffenhet Noe beplantet med plen og større trær, øvrig med naturtomt. Nordvestvendt eiendom i hellende terreng.

Opplysninger fra Gårdskart:
Fulldyrka jord: 27,3 da
Skog høy bonitet: 66,5 da
Skog middels bonitet: 140,2 da
Uproduktiv skog: 54 da
Jorddekt fastmark: 39,3 da
Bebygd, samferdsel, vann, isbre og snø: 2 da
Til sammen: 329,3 da
Eiendommen er konsesjonspliktig.
Boligtype, og eierform Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1950
Byggeår Eiendommen er bestående av opprinnelig bolighus oppført i 1950, et bolighus oppført i 1991 på grunnmur av tidligere fjøs og en garasje/vedsjå.
I opprinnelig bolig er det skiftet vinduer i 1970, 1980 og ca. 2012. Det er gravd ny kloakk inn til boligen fra kum i 2016. Montert panneblekk på eksisterende taktekke på begynnelsen av 2000 tallet. Boligen fremstår med betydelig renoveringsbehov.
Bolig bygd i 1991 fremstår som fra byggeåret, og er bygd på grunnmur etter tidligere fjøs. Kjeller er råkjeller med jordgulv og følgelig ikke måleverdig.
Tilstandsrapporten omfatter kun bolighusene.
Areal Primærrom: 166 kvm, Bruksareal: 213 kvm for begge boligene.

Enebolig bygd 1950
0. etg. 42 kvm. s-rom
1. etg. 47 kvm. p-rom - 48 kvm s-rom
2. etg. 35kvm. p-rom - 35 kvm s-rom

Enebolig bygd 1991
1. etg. 84 kvm. p-rom - 84 kvm s-rom

Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, for eksempel stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang, pluss de innvendige veggene mellom disse. P-ROM tilsvarer tidligere boligareal (BOA).
Opplysningene er hentet fra vedlagt tilstandsrapport utført av takstigeniør Kurt Sørensen datert 31.10.2017.
Det tas forbehold om at arealer og planløsning kan avvike fra opprinnelige tegninger og mål.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 2, Soverom: 7, Bad: 2
Byggemåte For nærmere opplysning om byggemåte anbefales det at kjøper går gjennom vedlagt tilstandsrapport utført av takstigeniør Kurt Sørensen datert 31.10.2017.
Ferdigattest Det foreligger ikke dokumentasjon på midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for byggningsmassen i Tromsø kommunens arkiver.

Det gjøres oppmerksom på at kårbolig bygget på gammel grunnmur fra nedbrent fjøs. Kårboligen er oppført i 1991 og ikke omsøkt eller byggesøkt Tromsø kommune.
Innhold Enebolig bygd 1950:
0. etg. Kjeller rom.
1. etg. Vindfang, gang m/trapp, dusj/wc/vaskerom, kjøkken, stue. Bod under trapp.
2. etg. Gang m/trapp, 4 soverom.

Enebolig bygd i 1991:
1. etg. Vindfang, 3 soverom, bad/wc/vaskerom, stue, kjøkken. Bod
Standard Gulv: Laminat, vinyl.
Vegg: Panel, malt panel.
Himling: Malte plater.

Sikringsskap med automater, åpent anlegg.

Vann fra privat brønn.
Avløp til privat kum, overvann ført til bekk/elv. Opplysning fra eier.
Vannrør av kobber i synlige deler.
Avløpsrør i plast i synlige deler.
Varmtvannsbereder montert i kjellerrom.
Rørføringer fremstår provisorisk utført i kjellerrom.

Se vedlagt tilstandsrapport utført av takstigeniør Kurt Sørensen datert 31.10.2017.
Møblering/utstyr Hvitevarer som ikke er integrert følger ikke med i denne handelen, dersom ikke annet er opplyst. Ta kontakt med meglerforetaket for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk og ved. Fastbrenning i stue, montert stålpipe. Eier opplyser at stålpipen er av finsk fabrikat.
Det anbefales kontroll fra det stedlige branntilsyn Det er ikke varmekilder i alle rom.
Parkering Oppstillingsplass for biler på egen grunn og i garasje.
Tomten Areal: 329 264 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Gruset felles adkomst fra offentlig veg. Tilknyttet privat felles vann og privat avløp til septik/kum, avløp går ut i bekk/elv.
Regulering Eiendommen omfattes av to gjeldende planer:
Kommuneplan Navn:Kommuneplanens arealdel 2017-2026 PlanID:0142 Status:Endelig vedtatt arealplan Dato for
ikrafttredelse:29.3.2017 Plantype:Kommuneplanens arealdel Formål: Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Faresone: Ras- og skredfare et
stykke ovenfor husene på eiendommen.
Kommunedelplan Navn:Kommunedelplan for ramfjord-området PlanID:0210 Status:Endelig vedtatt arealplan Lovereferanse:Pbl 2008 Plantype:Kommunedelplan
Formål: Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR).
Konsesjon Eiendommen er over 100 dekar eller har et produktivt landbruksareal (dyrka) på over 25 dekar av de totale 100, og utløser således full konsesjon.
Det er en forutsetning for nærværende handel at kjøper får innvilget dette. Partene er enig om at konsesjonsgebyret dekkes av kjøper og at overtagelsestidspunktet ikke kan settes før inntil konsesjonsspørsmålet er avgjort.
Om ikke konsesjon gis, heves handelen uten ytterligere omkostninger for kjøper.
Kjøper er i så fall kjent med at man ikke vil få refundert konsesjonsgebyret. Behandlingstid for en konsesjonssøknad tar alt fra 1 - 3 måneder avhengig av saksbehandlertiden i den kommunen
eiendommen ligger i.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 300 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Utført av : Bohavet as
Takstdato : 31.10.2017
Teknisk (byggmassens) verdi : 3 480 000,-
Markedsverdi : 2 300 000,-
Teknisk verdi : 3 480 000,-
Takster og verdier Teknisk verdi ;3 480 000,-
Verdi takst ;2 300 000,-
Ligningsverdi kr 60 500,- for 2016.
Kommunale avgifter Eiendomsavgiftene for 2017 utgjør kr. 11 392,00 . Eiendommen er fakturert frem til 30.06.2017. Neste terminfaktura vil foreligge medio mars 2018 for perioden 01.01.2018 - 01.07.2018.
Termin 2/2017 - kr. 5 696,00 - rest kr. 2 439,70
Termin 2/2017 - kr. 5 696,00. Forfall 02.10.2017.

Fordeling av både fakturerte og ikke fakturerte avgifter forutsettes avklart mellom kjøper og selger. Tromsø kommune foretar ingen fordeling av de kommunale avgiftene ved overdragelse til ny eier.

Ved overdragelse av eiendommen til ny eier bes selger si opp eventuelle e-faktura/avtalegiro avtaler som er knyttet mot denne eiendommen.
Adgang til utleie Boligen kan utleies i sin helhet.
Fellesutgifter Det kan påregnes fellesutgifter med vedlikehold av privat vann og avløp. Dette er ikke fastsatt.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

940/1240-3/97 Bestemmelse om beiterett
12.11.1940

1977/300602-1/97 Bestemmelse om bebyggelse
01.02.1977
Vegvesenets betingelser vedtatt

1977/202357-1/97 Best. om adkomstrett
05.05.1977
rettighetshaver:Knr: 1902 Gnr: 30 Bnr: 184
Bestemmelse om vannrett
For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Tryg
Polisenummer: 5388918
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Matrikkelbrev
Grunnkart
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler, se vedlagte takst utført av Bohavet as ved Kurt Sørensen, datert 30.10.2017 og selgers egenoppgaver som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen.
Diverse Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Norwegian Broker, og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring. Kjøper erklærer herved å være kjent med denne.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt meglerprovisjon på dette oppdraget.

Megler:

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Breivikeidvegen 589/591
Breivikeidvegen 589
Breivikeidvegen 589
Plantegning 1. etg.
Plantegning 2. etg.
Breivikeidegen 589/591
Brivikeidvegen 591
Plantegning
Fasade