Winston Churchillsveg 76 2.etg. Venstre

Tromsø

Soverom
3 stk
Størrelse
82m2
Prisantydning
2 790 000,-

4-romsleilighet i attraktivt boområde med fin utsikt mot vest. Veldrevet borretslag med lave felleskostnader. Borettslaget er med i sikringsfondet. Planløsning med 3 soverom, stue, bad og vaskerom. Fra stuen kan du gå ut til stor vestvendt veranda ... Les mermed takoverbygg hvor man kan nyte ettermiddag- og kveldssola. Flott beliggenhet med kort vei til det meste. Like ved blokken er det bussholdeplass med hyppige avganger. Kort gangavstand til Jekta handelssenter, Sats langnes, pizzeria, UiT, UNN, lysløype mv. For mer informasjon og visning, ta kontakt med eiendomsmegler Børge Johansen.

Prisantydning: 2 790 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Andel
Felleskostnader pr mnd: 5 438,-
Fellesgjeld: 112 955,-
Primærrom: 82
Bruksareal: 82
Soverom: 3
Byggeår: 1970
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Winston Churchillsveg 76 2.etg. Venstre
9015 Tromsø
2. etasje
Oppdragsnummer 52-17-0329
Matrikkel Andelsnr. 34 Gnr. 117 Bnr. 355 i Tromsø kommune

Borettslag: Håpet 1 borettslag. Org. nr. 952970836
Totalvurdering 4-romsleilighet i attraktivt boområde med fin utsikt mot vest. Veldrevet borretslag med lave felleskostnader. Borettslaget er med i sikringsfondet. Planløsning med 3 soverom, stue, bad og vaskerom. Fra stuen kan du gå ut til stor vestvendt veranda med takoverbygg hvor man kan nyte ettermiddag- og kveldssola. Flott beliggenhet med kort vei til det meste. Like ved blokken er det bussholdeplass med hyppige avganger. Kort gangavstand til Jekta handelssenter, Sats langnes, pizzeria, UiT, UNN, lysløype mv.

For mer informasjon og visning, ta kontakt med eiendomsmegler Børge Johansen.
Beliggenhet Barnevennlig og rolig boområde med gode solforhold. Kort veg til skole, barnehage, lekeplass, buss, butikk, pizzeria, Jekta/K1 og tur og friarealer. For de som er nye ved UiT/UNN så bør det nevnes at det går gang- og sykkelsti fra Håpet.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Areal: 23 887 kvm. Eiet tomt.

Vestvendt tomt i hellende terreng. Tomten er opparbeidet med plen, beplantet med prydvekster, stauder, busker og trær. Det er opparbeidet lekeplasser i området, asfalterte trafikkarealer og biloppstillingsplasser.
Boligtype, og eierform Leilighet Borettslag, oppført i 1970
Byggeår 1970
Areal Primærrom: 82 kvm, Bruksareal: 82 kvm
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Antall rom: 4
Byggemåte Bærende og skillende konstruksjoner av betong.
Ifyllende yttervegger av bindingsverk isolert med mineralull.
Interne lettvegger kledt med plater.
Opplysninger jfr. eierskifterapport datert 20.10.2017
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest datert 09.10.1975
Innhold Entre, kjøkken, stue, 3 soverom, bad og vaskerom. Bod i underetasje med tette vegger merket med H0201
Standard Gulv - Laminat, vinylbelegg.
Vegger - Malte plater, malt betong, fliser, malt glassfiberstrie.
Himling - Malt betong.

Opplysninger jfr. eierskifterapport datert 20.10.2017
Møblering/utstyr Hvitevarer som ikke er integrert følger ikke med i denne handelen, dersom ikke annet er opplyst. Ta kontakt med meglerforetaket for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk. Det er ikke varmekilder i alle rom.
Parkering Uspesifisert parkering iflg. opplysning fra forretningsfører.
Tomten Areal: 23 887 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål, jfr. reguleringsplan datert 24.09.2014.

Området ligger innenfor flystøysone GUL for Langnes
Sentrale lover Handelen reguleres av borettslagsloven og avhendingsloven.
Økonomiske/formelle opplysninger Borettslag: Håpet 1 Borettslag, Orgnr.: 952970836
Andelsnr.: 34
Andel fellesgjeld: kr 112 955,- Total gjeld: 10 334 436,-

Spesifikasjon av lån:

Lånenummer: 82100151258, DnB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 16.10.2017: 5.72% pa. Antall terminer til
innfrielse: 33
Saldo per 16.10.2017: 6 400 798,-
Andel av saldo: 69 961,-
Første termin/første avdrag: 01.03.2010 ( siste termin 01.12.2025 )
Annuitetslån over 16 år. Belastes kvartalsvis
Rentebytteavtale til 02.12.2019, fastrente 4,62% og 3 mnd NIBOR+ margin 1,10 %

Lånenummer: 12123751556, DnB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 16.10.2017: 1.9% pa. Antall terminer til innfrielse:
59 Saldo per 16.10.2017: 3 933 638,-
Andel av saldo: 42 995,-
Første termin/første avdrag: 01.10.2012 ( siste termin 01.07.2032 )
Annuitetslån 20 år, flytende rente p.t.

Sikringsfondets tilbyder er: Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS.
Borettslag som har tegnet seg for sikring kan si opp avtalen innen 1. desember med virkning fra
kommende årsskifte. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen
gjøres av borettslagets generalforsamling.
Finansieringsforetaket kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede
ikke oppfyller de krav som er lagt til
grunn ved første gangs forsikring.
Vedtekter, regler, regnskap ol. Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete reglerom husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesiellt opplyst).
Prisantydning 2 790 000,- / Felleskostnader: 5 438,- pr. mnd
Som innbefatter : Avdrag, renter, fellesutgifter, trappevask, kabel-tv komplett mini. Se vedlagte opplysninger fra forretningsfører.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99


Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Utført av : Teknisk Bonord
Takstdato : 20.10.2017
Ligningsverdi Ikke fastsatt jfr. opplysninger fra Skatt Nord
Kommunale avgifter Inkludert i fellesutgiftene
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet. Framleie må imidlertid godkjennes av styret i borettslaget. For nærmere informasjon, se vedtektene til borettslaget som er vedlagt salgsoppgaven.
Fellesutgifter kr 5 438,- per mnd
Fellesgjeld Fellesgjeld kr 112 955
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:


1896/900051-1/97 Rettighet
02.05.1896
Rettighetshaver:Skiklubben
Lnr: 1298014
LEIEAVTALE
FESTEKONTRAKT
ÅRLIG AVGIFT NOK 5


2012/1028144-3/200 Elektriske kraftlinjer
04.12.2012
Rettighetshaver:Troms Kraft Nett As
Org.nr: 979151950
Avtale om bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg
Bestemmelse om nettstasjon
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.
Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring If Skadeforsikring Nuf
Polisenummer: SP430244
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
ESR-rapport
Selgers egenerklæring
Informasjons fra forretningsfører
Vedtekter
Ordensregler
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler, se vedlagte takst, og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen.
Forkjøpsrett Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt fast provisjon på kr. 40.954,- (inkl. mva / eks. markedsføring). Selger dekker utlegg på sak og visninger. Dersom handel ikke kommer i stand er følgende avtalt om meglerforetakets vederlag: Megler har rett til vederlag i samsvar med lov om eiendomsmegling kapitel 7. ved avtale om timespris vil vederlaget være etter medgått tid. ved avtalt provisjonsvederlag / fast pris betaler oppdragsgiver et rimelig honorar, stort kr 9.900,- inkl. mva + utlegg

Megler:

Børge Johansen

+47 975 23 375

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Fasade
Stue
Stue
Stue
Kjøkken
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 3
Bad
Gang
Takoverbygd veranda
Fine opparbeidede uteområder
Planskisse
Planskisse 3D