Nordveien 3 snr. 2

Skjervøy

Soverom
2 stk
Størrelse
90m2
Prisantydning
1 490 000,-

3 roms leilighet i 1 etasje i leilighetsbygg sentralt plassert på Skjervøy. Praktisk innredet med moderne standard og romløsning. Leiligheten består av stue, kjøkken, vask, bad, hall, 2 soverom, vindfang og 2 boder. Leiligheten er betydelig oppgrad... Les merert i 2011/2012 med nytt kjøkken, bad, nye innvendige rør fra inntaket. Nytt el-skap og en del el-installasjoner. Eiendommen er sentralt plassert med god utsikt utover havna og området. For spørsmål eller visning kan megler Ivar Nerdal kontaktes..

Prisantydning: 1 490 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 333,-
Primærrom: 85
Bruksareal: 90
Soverom: 2
Byggeår: 1949
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Nordveien 3 snr. 2
9180 Skjervøy
Oppdragsnummer 52-17-0300
Matrikkekl Gnr. 69 Bnr. 255 Snr. 2 med sameiebrøk: 33/99 i Skjervøy kommune.
Totalvurdering 3 roms leilighet i 1 etasje i leilighetsbygg sentralt plassert på Skjervøy. Praktisk innredet med moderne standard og romløsning. Leiligheten består av stue, kjøkken, vask, bad, hall, 2 soverom, vindfang og 2 boder. Leiligheten er betydelig oppgradert i 2011/2012 med nytt kjøkken, bad, nye innvendige rør fra inntaket. Nytt el-skap og en del el-installasjoner.

Eiendommen er sentralt plassert med god utsikt utover havna og området.

For spørsmål eller visning kan megler Ivar Nerdal kontaktes..
Beliggenhet Eiendommen er sentralt plassert i Skjervøy sentrum som er Maritimt senter for Nord Troms. Flott utsikt mot sør over Skjervøy havn. Kort veg til det meste Skjervøy sentrum kan by på med bl. a. barnehage, barne/ungdomsskole, videregående skole, forretninger, kafe, hotell, idrettshall, fotballbaner og sentrum av Skjervøy.

Kommunikasjonsmessig har kommunen fastlandsforbindelse med småflyplass ca. 45 km fra øya, det er daglig anløp av hurtigruta og regelmessige anløp av hurtigbåt/buss til og fra Tromsø.
Adkomst Fra offentlig veg. Følg Nordveien fra Havnegata forbi Drosjesentralen. mot havneterminalen. Boligen ligger rett ved Hotell Maritim. Følg nummereringen frem mot huset.
Boligtype, og eierform Leilighet Selveier, oppført i 1949, modernisert i 2012
Byggeår 1949, oppgradert/restaurert i 2011/2012
Areal Primærrom: 85 kvm, Bruksareal: 90 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, for eksempel stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang, pluss de innvendige veggene mellom disse. P-ROM tilsvarer tidligere boligareal (BOA).
Arealene på boder er stipulert og kan derfor avvike fra rette mål.
Arealene er hentet fra vedlagt takst.
Det tas forbehold om at arealer og planløsning kan avvike fra opprinnelige tegninger og mål.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1
Byggemåte Grunnforhold
Bygget er fundamentert på antatt fast grunn.

Betongmur hvor det opplyses å være lagt ny drenering og grunnmurstetting.
Bærende konstruksjoner
Gulv konstruksjon er tilfarergulv og betong, det er betonghimling mot hovedetg. Yttervegger er betongmur som er foret inn.

Etg skiller mellom underetg og hovedetg er i betong. Gulv har parkettgulv, belegg på bad og fliser i ganger.

Yttervegger har betongmur som er foret inn, innvendig er det malt huntonitt og trepanel. Vinduer er 2-lags
isolerglass, 2 eldre vinduer.

Innervegger er lett bindingsverk som er platekledd og malt. Bad har baderomsplater.

Yttertak er saltak, taksperrer bæres av limtredragere. Tekking er shingel på taktro.
Ferdigattest Det er utstedt ferdigattest datert 09.02.2012 på eiendommen.
Innhold Stue, kjøkken, bad, gang, 2 soverom og 2 boder. Sportsbod som vist på tegning er ikke med i takst.
Standard Kjøkkeninnredning er ny laminat innredning med integrerte hvitevarer. Bad har flisplater, wc, dusjkabinett og
innredning.
Møblering/utstyr Hvitevarer som ikke er integrert følger ikke med i denne handelen, dersom ikke annet er opplyst. Ta kontakt med meglerforetaket for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarming med varmekabler og panelovner. Det er ikke varmekilder i alle rom.
Parkering Det er ordnet parkering mot Nordveien
Tomten Areal: 492 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig vann -og avløpsnett med stikkledninger til offentlig nett.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 490 000,- / Fellesutgifter: 4 000,- pr. år
Selger opplyser at fellesutgiftene er for forsikring på seksjonen.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99


Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Utført av : Ing. Øyvind Isaksen
Takstdato : 28.04.2016
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 650 000,-
Markedsverdi : 1 720 000,-
Teknisk verdi : 2 650 000,-
Ligningsverdi : 433 359,-
Sekundær ligningsverdi : 1 388 748,-
Takster og verdier Teknisk verdi ;2 650 000,-
Verdi takst ;1 720 000,-
Lånetakst ;1 460 000,-
Ligningsverdi Ligningsverdi : 433 359,-
Sekundær ligningsverdi : 1 388 748,- for 2016
Kommunale avgifter Kr. 14 194 pr. år
Kommunale avgifter pr. år: for snr. 1 og 2.
Renovasjon for 2 boenheter kr. .8 089.-
Vann/avløp kr. 5 027.-
Eiendomsskatt kr: 6 160,-
Leieinntekter Leilighetene er utleid. Faktisk husleie er oppgitt til kr. 8 500,-/ mnd. Det er satt ei realistisk markedsleie som er øket i forhold til dagens leie.
Kommentarer til leiekontrakt(er)
Det er satt inn reell husleie samt beregnet leieinntekt ut fra ei kurant markedsleie for denne type virksomhet.
Fellesutgifter Kr. 4 000,- pr. år. Selger opplyser at fellesutgiftene er for forsikring på seksjonen.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2012/309114-1/200 Seksjonering
20.04.2012
opprettet seksjoner:
snr: 2
formål: Bolig
sameiebrøk: 33/99
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.
For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

Selgers egenerklæring.
Verdi og lånetakst
Fasade og plantegninger
Reguleringskart
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler, se vedlagte selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen.
Diverse Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke. Partene er innforstått med at ovennevnte forbehold må være avklart innen overtagelse kan finne sted og at overtagelse i så fall må utsettes til ovennevnte er avklart. Kjøper bes kontrollere med meglerforetaket at forbehold er avklart før man overtar boligen. Selger er innforstått med at ovennevnte forbehold må oppfylles før helt eller delvis oppgjør kan foretas. Om ikke ovennevnte forbehold går i orden heves kontrakten uten ytterligere omkostninger for kjøper. Eventuelt innbetalt beløp tilbakebetales til kjøper i sin helhet, i tillegg til eventuelle opptjente renter.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt meglerprovisjon på dette oppdraget.

Megler:

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Fasade med inngangsparti
Stue med flott utsikt over havna
Moderne kjøkken med integrerte hvitevarer
Stue med inngang til soverom
Soverom
Soverom
Bad med fliser og varme i gulv. Baderomsplater på vegger.
Bad med fliser og varme i gulv. Baderomsplater på vegger.
Fasade
Utsikt over området
Utsikt over området
Utsikt over området