Torvhaugen 15

Kårvik

Soverom
3 stk
Størrelse
57m2
Prisantydning
2 690 000,-

Prisantydning: 2 690 000,-
Boligtype: Hytte
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 302,-
Primærrom: 54
Bruksareal: 57
Soverom: 3
Byggeår: 2017
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Torvhaugen 15
9131 Kårvik
Oppdragsnummer 52-10-0151
Beliggenhet Aurora SMART 176B er en kompakt og spennende SMART-modell med vår nye ark-løsning som skaper en fin og lys loftsstue.

Arken åpner opp den midterste delen av loftet og gir plass til en god salong med utsikt. På hver side av loftsstua ligger det fine, store soverom. Adkomsten til loftet er via en ordentlig trapp, noe som bidrar til å gjøre loftet enda mer anvendelig og tilgjengelig.
På hovedplanet er det ett soverom, bod, bad med sauna, gang med gode garderobemuligheter, og selvfølgelig en flott stue/kjøkkenløsning.

Tomta har en fantastisk beliggenhet med utsikt mot Kvaløya, Tromsdalstinden og sjøen. det er meget gode solforhold i området.
For de friluftsinterreserte er det kort vei til sjø, vann, skog og friområder, hvor man kan drive fiske, jakt, bærplukking, mv.
Det er ca. 25 minutters kjøring fra Tromsø.

Det mulig å kjøpe nausttomt i området. Pris for tomt med plass til 2 naust vegg i vegg kr. 180 000,- pr. stk. Enkel nausttomt kr. 220 000,- pr. stk. Det er også 1 båtplass ledig som kan kjøpes.

Ytterligere opplysninger om hytta finner du på hjemmesiden til Saltdalshytta.

For visning eller mer informasjon kan megler Ivar Nerdal kontaktes.
Adkomst Ta til høyre ved bruhodet på Kvaløysletta. Følg veien mot Kvalsundtunellen. Kjør gjennom tunellen. Ta til venstre ved enden av tunellen. Kjør ca 1-2 km. Hyttefeltet ligger på høyre side av vegen.
Tomt/beskaffenhet Vestvendte og solrik naturtomter med med kort vei til sjøen.
Boligtype, og eierform Hytte Selveier, oppført i 2017
Byggeår 2017
Areal Primærrom: 54 kvm, Bruksareal: 57 kvm
I tillegg er det hems på ca. 35 kvm i gulvflate.
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, for eksempel stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang, pluss de innvendige veggene mellom disse. P-ROM tilsvarer tidligere boligareal (BOA).
Arealene er hentet fra prosjekttegninger og arealer og planløsning kan avvike fra opprinnelige tegninger.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1, Antall rom: 4
Byggemåte Bygd opp av veggelementer og en takløsning med bæresøyler, limtredragere og taksperrer eller takstoler. Her finner du en forenklet leveransebeskrivelse, samt linker til PDF-filer med en mer detaljert beskrivelse, samt snitt av hyttene.

Gulv
Gulvet består av laminerte kantbjelker, samt et ferdig kappet 48x248 bjelkelag, komplett med stikkbjelker i gavlene og påsatte anleggsbord for stubbloftsplater. Plater og isolasjon legges enkelt ned i gulvet ovenfra. Vi kan også levere gulv tilpasset plate på mark.

Yttervegger
Veggene består av solide elementer med vinduer og dører ferdig innsatt. Etter montering fores veggene ut, isoleres og kles med innvendig panel. Vår elementløsning er rask og enkel å montere, og gir en meget tett og solid vegg.

Tak
Vår takløsning består av ferdigkappede taksperrer, limtredragere og bæresøyler eller takstoler. På sperrene legges Tyvek undertak og lekter som gir god lufting. Over dette legges praktiske trolemmer og pappshingel. Andre takløsninger (stålpanner, torv, tretak etc) kan også benyttes.

Skillevegger
De innvendige skilleveggene leveres som bindingsverk og panel i fallende lengder, med tilhørende isolasjon, listverk etc. Siden hytta ikke har bærende vegger, er det enkelt å tilpasse/flytte veggene.

Opplysninger om byggemåte er hentet fra prosjektbeskrivelse og kan avvike fra hytte til hytte.
Ferdigattest Det foreligger ikke ferdigattest på hytta da denne ikke er ferdigstilt. Det er utbyggers ansvar og levere denne før overtagelse.
Møblering/utstyr Hvitevarer som ikke er integrert følger ikke med i denne handelen, dersom ikke annet er opplyst. Ta kontakt med meglerforetaket for nærmere informasjon.
Parkering Det er to oppstillingsplasser ved hytta. Felles parkering i naustområdet skal kunne brukes av allmenheten, og kan ikke sperres med bom.

Naustområde og felles avkjørsel.
Tomten Areal: 869 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Det er felles adkomstvei til hyttene, samt felles vann og kloakkanlegg.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning kr. 2 690 000,- / Fellesutgifter: kr. 3 623,- pr. år
Kr. 3 623,- pr år.Fellesutgiftene innbefatter Privat vann og kloakk, brøyting, strøing og vedlikehold av privat vei, strøm til felles vannpumpehus. Eventuelle møtekostnader. Budsjett lages årlig.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99


Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Ligningsverdi kr 10 000,- for 2016.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter/eiendomsskatt utgjør for 2017 kr 942,-.
Fordeling av både fakturerte og ikke fakturerte avgifter forutsettes avklart mellom kjøper og selger. Tromsø kommune foretar ingen fordeling av de kommunale avgiftene ved overdragelse til ny eier.

Ved overdragelse av eiendommen til ny eier bes selger si opp eventuelle e-faktura/avtalegiro avtaler som er knyttet mot denne eiendommen.
Adgang til utleie Boligen kan utleies i sin helhet.
Fellesutgifter Kr. 3 623,- pr år.Fellesutgiftene innbefatter Privat vann og kloakk, brøyting, strøing og vedlikehold av privat vei, strøm til felles vannpumpehus. Eventuelle møtekostnader. Budsjett lages årlig.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

/905924-4/200 Bestemmelse om veg

22.10.2013

rettighetshaver: Knr: 1902 Gnr: 108 Bnr: 52

Rettigheter på 1902-108/45

Rettigheter i eiendomsrett

2015/1042620-2/200 Bestemmelse om vannrett

09.11.2015

rettighetshaver: Knr: 1902 Gnr: 108 Bnr: 43

rettighetshaver:Knr: 1902 Gnr: 108 Bnr: 44

rettighetshaver:Knr: 1902 Gnr: 108 Bnr: 46

rettighetshaver:Knr: 1902 Gnr: 108 Bnr: 47

rettighetshaver:Knr: 1902 Gnr: 108 Bnr: 48

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

-Sameieavtale
-Reg.plan egengodkjent 30.08.2006
-Målebrev
-Grunnkart
-Situasjonskart
-Nabolagsprofil
-Ledige tomter og priser

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse Interiørbildene er hentet fra annen hytte og vil avvike fra rett romløsning.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt meglerhonorar på dette oppdraget.

Megler:

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Lys og trivelig stue med utgang til altan.
Detalj fra stue
Kjøkken med koketopp og stekeovn
Detalj fra kjøkken
Gang og soverom
Gang.
Stue med utgang til altan
Soverom
Bad og toalett
Soverom
Fasadetegnninger
Plan 1
Plan loft
Altan