Prestenggata 10 A

Tromsø

Soverom
2 stk
Størrelse
68m2
Prisantydning
3 900 000,-

Stilren og moderne 3-roms selveier i toppetasjen. Leiligheten har en spennende planløsning, og er unik med sine skråtak og vinduer. Bygget er nærmest totalrenovert i år 2010 av firmaet Totalrenovering, og har blant annet HTH kjøkken med samt integr... Les mererte hvitevarer og et flott bad med fliser. Liten bod ved leiligheten og sportsbod i kjeller. Stor sørvest vendt veranda som gir gode solforhold og alle sentrums fasiliteter i umiddelbar nærhet. For mer informasjon og visning ta kontakt med ansvarlig megler Jonas Bergersen!

Prisantydning: 3 900 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 1 446,-
Primærrom: 68
Bruksareal: 68
Soverom: 2
Byggeår: 2010
Energimerking: D

Se full beskrivelse

Eiendom Prestenggata 10 A
9008 Tromsø
3. etasje
Matrikkel Gnr. 200 Bnr. 1066 Snr. 6 i Tromsø kommune.
Oppdragsnummer 52-17-0320
Totalvurdering Stilren og moderne 3-roms selveier i toppetasjen. Leiligheten har en spennende planløsning, og er unik med sine skråtak og vinduer. Bygget er nærmest totalrenovert i år 2010 av firmaet Totalrenovering, og har blant annet HTH kjøkken med samt integrerte hvitevarer og et flott bad med fliser. Liten bod ved leiligheten og sportsbod i kjeller.

Stor sørvest vendt veranda som gir gode solforhold og alle sentrums fasiliteter i umiddelbar nærhet.

For mer informasjon og visning ta kontakt med ansvarlig megler Jonas Bergersen!
Beliggenhet Beliggende i sentrum sør - midt i Tromsø sentrum - alle sentrums fasiliteter i umiddelbar nærhet til leiligheten! Kort vei også til bussforbindelser, parker, Polarmiljøsenteret, Hålogaland teater, butikker, mv. Likevel en tilbaketrukket beliggenhet i rolig nabolag.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Areal: 312 kvm. Fellestomt. Skrånende, østvendt tomt. I det vesentlige bebygd.
Boligtype, og eierform Leilighet Eierseksjon
Byggeår 2010. Bygget er opprinnelig fra år 1902, men er nærmest totalrenovert av Firmaet Totalrenovering i 2010.
Areal Primærrom: 68 kvm, Bruksareal: 68 kvm, Bruttoareal: 72 kvm

Inngår i P-rom:
Loftsetasje: Stue/kjøkken, 2 soverom og bad/wc/vaskerom.

I tillegg kommer egen bod i kjeller, og liten bod ved leiligheten.

Opplysninger jfr. verditakst utført av Jan Vollen datert 17.10.2017, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Byggemåte Gråsteinsfundament og betong. Betongdekke på grunn. Grunnmur av gråsteinsmur og Lecablokk.
Trebjelkelag som etasjeskillere.
Yttervegger av isolert 6" bindingsverk og reisverk med inn- og utvendig isolasjon, utvendig trepanelt.
Limtre/sperrer. 20 cm mineralull som isolasjon. Tekking av Decra. Renner/nedløp av stål.
Vinduer med isolerglass i trekarmer. Isolerte ytterdører. Innvendige tretrapper mellom etasjene.

Øvrig:
Sentralt brannvarslingsanlegg.
Mekanisk ventilasjon.
Skjult anlegg med automatsikringer.
Dørtelefon m/åpner og kamera. Internett og kabel-tv.

Opplysninger jfr. verditakst utført av Jan Vollen datert 17.10.2017, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Ferdigattest for endring av bygg datert 26.10.2010 og 23.11.2012.
Standard Gulv: Overflater av parkett og fliser.
Vegger: Overflater av fliser og malt gips.
Tak: Malte himlinger.

Kjøkken: Moderne HTH kjøkkeninnredning med profilerte fronter og integrerte hvitevarer.

Bad og vaskerom: Skapinnredning med glatte fronter, veggdusj m/glassdører, vegghengt wc og heldekkende servant, bereder.

Opplysninger jfr. verditakst utført av Jan Vollen datert 17.10.2017, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen.
Oppvarming Elektrisk, gulvvarme i baderom og inngangsparti gang.
Parkering Har ikke parkering. Mulighet til å leie parkeringskort for sonen ca. 600,- kr. pr. mnd. Ta kontakt med Tromsø parkering for nærmere informasjon om soneparkering.
Vei, vann og avløp Offentlig veg, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål i Kommunedelplan for Tromsø sentrum 2007-2018, plannummer 143-225. Ta kontakt med megler for kopi av planen.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 3 900 000,- / Fellesutgifter: 1 446,- pr. mnd
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Utført av : Jan Vollen
Takstdato : 17.10.2017
Takster og verdier Teknisk verdi kr. 4 000 000,-
Verdi takst kr. 3 900 000,-
Lånetakst kr. 3 700 000,-
Ligningsverdi Kr. 686 248,-
Kommunale avgifter Kr. 12 842,- pr. år.
Energiforbruk Selger har ikke oppgitt strømforbruk.
Boligen har energikarakter RØD D.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Sameiet - Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

- Kjøper er gjort kjent med at han/hun kun kan erverve 2 seksjoner i sameiet i h.h.t lov om eierseksjoner, § 22, tredje ledd.
Formann sameiet Magne Johansen
Fellesutgifter kr 1 446,- per mnd. som dekker forsikring, Canal Digital, drift av sameiet og vedlikehold av innvendig og utvendig bygning.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Tinglyst 05.07.1832 900167 FREDNINGSVEDTAK
Overført fra: 1902 / 200 / 1066 / /
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Tinglyst 18.10.2010 800637 RESEK/ENDRING FORMÅL/BRØK/TILLEGGSDEL
Endring av Formål/sameiebrøk:
Seksjon: 1902 / 200 / 1066 / / 4
Formål: BOLIG
Tilleggsdel: BYGNING
Sameiebrøk: 58 / 330

Tinglyst 25.02.2011 160883
** DIVERSE PÅTEGNING
Reseksjonering/inkurie.
Nye tegninger for seksjon 2, 3, 4 og 5. E.N. 25.02.2011

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Tryg Forsikring
Polisenummer: 4134963
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Selgers egenerklæring
Tegninger
Ferdigattest
Vedtekter
Husordensregler
Grunnkart
Energiattest
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven.
Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen.
Diverse
Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Norwegian Broker. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.

Det forutsettes at kjøper blir godkjent som ny eier av sameiets styre.
Dersom kjøper ikke blir godkjent som ny eier er hver av partene fri fra denne kjøpekontrakt og hver av partene bærer sine eventuelle kostnader i forbindelse med saken. Eventuelt innbetalte beløp skal tilbakebetales i sin helhet, i tillegg til eventuelle opptjente renter.
Forkjøpsrett Nei.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt fast provisjon på kr 60.000,- (inkl. mva / eks. markedsføring). Selger dekker utlegg på sak. (Inkl. mva) Dersom handel ikke kommer i stand er følgende avtalt om meglerforetakets vederlag: Megler har rett til vederlag i samsvar med lov om eiendomsmegling kapitel 7. ved avtale om timespris vil vederlaget være etter medgått tid. ved avtalt provisjonsvederlag / fast pris betaler oppdragsgiver et rimelig honorar, stort kr 9.900,- inkl. mva + utlegg.

Megler:

Jonas Bergersen

+47 977 39 732

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Stilren og moderne 3-roms i toppetasjen - Bygget ført opp av Totalrenovering i 2010
Stue med utgang til veranda
Stuen er innholdsrik og luftig med sitt høye tak og lyse farger
Stue
Stue
Moderne HTH kjøkken med integrerte hvitevarer og godt med benkeplass
I tilknyttning til kjøkken er det rom for spisestue med 6 stoler
HTH kjøkken
Fliselagt bad med gulvvarme, dusjhjørne, wc og servant
Boligen er godt utnyttet med gode løsninger, her til vaskemaskin
Hovedsoverom av god størrelse
Trivelig lese- og kontorplass med rikelig med lysinnslipp gjennom vindu
Planskisse
Sør og vestvendt veranda med utgang fra stue som gir fine solforhold
Nydelig utsikt mot fjellheisen
Boligen ligger i en rolig gate med alle byens fasiliteter er lett tilgjengelig
Bygget ble totalrenovert av Firmaet Totalrenovering i år 2010